Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort sa bude podieľať na čerpaní peňazí z Plánu obnovy

09-11-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa môže podieľať na čerpaní zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti, hoci predošlé vedenia rezortu o túto možnosť nejavili záujem. Minister Richard Takáč sa dohodol s podpredsedom vlády pre plán obnovy a odolnosti Petrom Kmecom, že agrorezort bude spolupracovať na opatreniach z celkového balíka v hodnote 403 miliónov EUR v novej časti REPowerEU.

,,Aj keď nebudeme priamo prijímateľmi peňazí z Plánu obnovy, budeme sa spolupodieľať na príprave zelených opatrení, ktoré v konečnom dôsledku agropotravinárom prinesú úžitok,“ vysvetlil minister Richard Takáč.

Ide predovšetkým o tvorbu legislatívy z oblasti zákona o vodách, udržateľného využívania biomasy, výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva. Opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti musia byť zrealizované do roku 2026.

Minister Richard Takáč je presvedčený a urobí všetko preto, aby jeho rezort na podporu domácich poľnohospodárov, potravinárov a obhospodarovateľov lesov získal čo najviac možných finančných prostriedkov z nevyužiteľných zdrojov ostatných rezortov. V tejto téme sa nesie každé jeho úvodné medzirezortné rokovanie.

,,Podpora domácich výrobcov a spracovateľov je kľúčová a prioritná, pretože zamestnávajú slovenských občanov, spracovávajú kvalitné slovenské komodity  a tvoria HDP našej krajiny. Zaslúžia si pomocnú ruku zo strany štátu prostredníctvom môjho rezortu a ja im tento konštruktívny prístup a korektný dialóg vždy poskytnem, “ uzatvára minister Richard Takáč. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood