Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktualizovaná príručka EFSA pre autorizáciu dymových aróm

09-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval príručku pre žiadateľov o autorizáciu dymových aróm.

Príručka tiež pojednáva o postupe pri predkladaní dokumentácie, ktorá je potrebná na obnovenie alebo úpravu už existujúcej autorizácie.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe EFSA


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood