Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A3-2021-01

11-11-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo (ďalej len „RO“) oznamuje vydanie Aktualizáciu č. 1, vyzvania OPRH-TP-A3-2021-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty technickej pomoci v rámci:  

Priority Únie: Technická pomoc

Opatrenia: 7.1 Technická pomoc

Aktivity: Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood