Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Takáč: Lykožrútová kalamita sa vyšetruje a po zlyhaniach predchádzajúcich vedení konečne aj efektívne odstraňuje. Zároveň sa nad Čiernym Balogom budujú vodozádržné opatrenia

18-06-2024
(zľava: Slavko Pankuch, Jozef Smatana, Richard Takáč, Tibor Menyhart, Ján Mizerák)Polícia začala trestné stíhanie pre neriešenie lykožrútovej kalamity na Horehroní, ktorá sa medzičasom rozšírila na dva ďalšie okresy. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici potvrdil, že sa začalo s intenzívnym spracúvaním kalamity, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu lykožrúta, ako aj s budovaním vodozádržných opatrení na ochranu obyvateľov Čierneho Balogu.

Podklad pre konzultácie

17-06-2024
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti

14-06-2024
Foto: Zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivostiDňa 12. júna 2024 sa v Budapešti na pôde Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska uskutočnilo zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti (ďalej len „Komisia“). Spoločné zasadnutie bolo realizované z iniciatívy štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva HU Zsolta Feldmana, ako spolupredsedu maďarskej časti zmiešanej komisie.

Tlačová správa – zmeny v identifikácii a registrácii prežúvavcov a ošípaných

12-06-2024
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje chovateľov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných na blížiaci sa termín účinnosti noviel vykonávacích predpisov zákona o veterinárnej starostlivosti v oblasti identifikácie a registrácie zvierat,...

Minister Takáč: Dávame viac peňazí na kvalitné slovenské potraviny

10-06-2024
Zľava Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR, Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy a Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie  Autor foto:  MPRV SRPotravinovú sebestačnosť a produkciu zdravých slovenských potravín podporí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky navýšením podpory o 5,5 milióna eur. Na dnešnej tlačovej konferencii to potvrdil minister Richard Takáč.

Situačná a výhľadová správa Mlieko

03-06-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa MliekoDňa 3.6.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Mlieko. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, počte dojníc, úžitkovosti, množstve vyrobeného mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov k 31. 12. 2023. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie surového kravského mlieka, prírodných syrov, sušeného odtučneného mlieka a masla.

Výzva na podporu agrárnej vedy z OECD je otvorená

30-05-2024
Foto: Výzva na podporu agrárnej vedy z OECD je otvorenáParíž - OECD opätovne ponúka možnosť získať viac zdrojov na agrárnu vedu a výskum a príležitosti na posilnenie medzinárodnej spolupráce a mobility vedeckých kapacít. Výzva z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) na rok 2025 je otvorená do 10. septembra 2024 aj pre Slovenskú republiku.
Možnosť zapojenia sa do Iniciatívy Hand-in-Hand FAO

29-05-2024
Foto: Možnosť zapojenia sa do Iniciatívy Hand-in-Hand FAOMPRV SR dáva do pozornosti možnosť zapojiť sa do Iniciatívy Hand-in-Hand FAO prostredníctvom účasti na Investment Forum 2024, ktoré sa uskutoční 15. – 17. októbra 2024 v sídle FAO v Ríme.

Stretnutie zástupcov MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE) k problematike ekologického poľnohospodárstva

29-05-2024
Foto: Stretnutie zástupcov MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE) k problematike ekologického poľnohospodárstvaV utorok, 28. mája 2024 sa v priestoroch auly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, uskutočnilo stretnutie zástupcov odborných sekcií MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE). Aktivita bola realizovaná na podnet DE univerzity, a to ako časť programu týždennej návštevy delegácie 30 nemeckých študentov a 5 profesorov na Slovensku (26.5-1.6.), ktorí sa v rámci svojho štúdia/odbornej a pedagogickej činnosti zameriavajú na problematiku pôdohospodárstva, špecificky ekologické poľnohospodárstvo...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood