Facebook Statistics

Ako využiť spotrebiteľské práva v praxi, aby ani hendikepovaní neboli hendikepovaní

17-10-2011

Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad si dovoľuje pozvať spotrebiteľov, spolupracovníkov, partnerov na vzdelávací seminár nazvaný Ako využiť spotrebiteľské práva v praxi, aby ani hendikepovaní neboli hendikepovaní.

Termín na prihlásenie sa na seminár je 17.10.2011. Viac informácií o programe a možnostiach prihlásiť sa nájdete v prílohách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood