Facebook Statistics
Značka Kvality

Kupujte slovenské potraviny

Ako rozoznať na pulte potravinu zo Slovenska?

Ako zistiť, či je výrobok naozaj zo slovenských surovín a je naozaj vyrobený na Slovensku? Najlepšou garanciou je logo Značky kvality SK na jeho obale. Značku kvality SK udeľuje potravinárskym výrobkom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe špeciálnych testov a kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Čo vám garantuje výrobok s označením Značka kvality SK?

  • minimálne 75% tvorí podiel domácej suroviny
  • všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenska.
  • zloženie potraviny musí byť doložené laboratórnymi skúškami.
  • výrobca podlieha špeciálnym kontrolám Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zameraným na pôvod surovín
  • ak má výrobok nadštandardné vlastnosti, môže získať zlaté logo Značka kvality SK Gold.

Koľko výrobkov je držiteľom Značky kvality SK?

  • 1 223 výrobkov
  • od celkovo 151 výrobcov
  • zoznam všetkých výrobkov označením Značka kvality SK podľa kategórií nájdete tu

Nájdete nás aj na Facebooku: www.facebook.com/ZnackaKvalitySK

skZnačka kvality SK je národným programom podpory kvalitných slovenských potravín a výrobkov.

goldVýrobky  významnou mierou prevyšujúce štandardnú mieru kvality sú oceňované označením Značka kvality SK GOLD.

www.znackakvality.sk


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood