KORONAVÍRUS

Ako označovať vozidlá prepravujúce potraviny, zvieratá a technológie

26-03-2020

Vzhľadom na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid - 19 pri tuzemskej a medzinárodnej preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny ŠVPS SR považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré patrí aj preprava zvierat, všetky činnosti súvisiace s výrobou a predajom potravín.

ŠVPS SR dôrazne odporúča označovať na viditeľných miestach všetky vozidlá prepravujúce zvieratá a vyššie uvedené tovary symbolmi:

Kompletné oznámenie ŠVPS SR: https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Oznacovanie-vozidiel.pdf