Facebook Statistics

Tlačové správy

Agrorezort presmeruje 45 miliónov na efektívne opatrenia

29-05-2020

Slovenskí prvovýrobcovia, spracovatelia potravín aj lesníci získajú desiatky miliónov eur, ktoré by inak vyšli navnivoč ako nevyčerpané prostriedky aktuálneho programovacieho obdobia Programu rozvoja vidieka SR (PRV SR). Agrorezort ich presmeruje po hĺbkovom prehodnotení aktuálneho programu.

„Vážime si mozole všetkých tvrdo pracujúcich a poctivých pôdohospodárov. Po detailných analýzach prostriedkov v II. pilieri PRV SR sa nám podarilo získať zdroje v objeme 45 miliónov eur, ktoré presmerujeme našim pôdohospodárom na efektívne opatrenia. Tieto nedočerpané prostriedky, ktoré boli nesprávne nastavené predchádzajúcimi vládami, tak využijeme v prospech našej potravinovej sebestačnosti a pre zdravšie životné prostredie na Slovensku,“ uviedol Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

MPRV SR v týchto dňoch intenzívne pracovalo na detailných hĺbkových analýzach prostriedkov z Európskej únie, aby našlo možné rezervy a zabezpečilo ich najefektívnejšie využitie. Experti MPRV SR zvažovali a prepočítavali rôzne alternatívy využitia európskych financií, pričom toto riešenie identifikovali ako najlepšie pre pôdohospodárstvo na Slovensku, občanov i krajinu.

„Aj tento náš krok ukazuje, že budeme podporovať poctivých pôdohospodárov, ktorí prinášajú našej krajine skutočný úžitok. Časy neslávne známych „mulčovačov“, ktorí brali podpory za ničnerobenie, skončili. Presmerovanie týchto prvých desiatok miliónov eur je symbolom toho, ako plánujeme nastaviť nové programovacie obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Efektívne, s dôrazom na potravinovú sebestačnosť, ochranu životného prostredia a v prospech poctivých pôdohospodárov vo všetkých sektoroch,“ dodal Martin Fecko, prvý štátny tajomník agrorezortu.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood