Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Agrorezort povedie profesor Jozef Bíreš

15-05-2023

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes vymenovala Jozefa Bíreša za ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Ten sa týmto stáva členom úradníckej vlády pod vedením  Ľudovíta Ódora. Vládou odborníkov nahradila prezidentka SR Zuzana Čaputová dočasne poverený kabinet E. Hegera. 

Nastupujúci minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš, vníma poverenie ako zodpovednú a náročnú úlohu najmä vzhľadom na  historické zanedbávanie agrosektoru, na ktoré poukazoval aj jeho predchodca S. Vlčan. Jeho cieľom je pokračovať v už zavedených ozdravných opatreniach pre pôdohospodárstvo, ale tiež čeliť aktuálnym výzvam.

Jednou z prvých úloh  ministra Bíreša bude  hľadať spoločné riešenia Slovenska a Európskej únie súvisiace s vojnou na Ukrajine.  „Ide o umiestňovanie poľnokomodít z Ukrajiny tak, aby sme boli nápomocní našim susedom, ktorí sú vo vojenskom konflikte, ale zároveň musíme ochrániť našich občanov, aby sa do nášho potravinového reťazca nedostali zdraviu škodlivé potraviny,“  upresňuje minister pôdohospodárstva J. Bíreš. Preto považuje za potrebné navýšiť kapacity laboratórií realizujúce kontroly obilia a produktov z neho.

S blížiacou sa žatvou vníma ako potrebné nájsť riešenie pre slovenských pestovateľov, ktorí majú v skladoch minuloročné obilie. Otázky, ktorým sa nový šéf rezortu bude venovať s veľkou pozornosťou sú vysoké ceny potravín a potravinová inflácia. 

Minister Bíreš sa plánuje zasadiť za dokončenie transformácie platobnej agentúry a nerušené vyhodnocovanie a procesovanie vyhlásených výziev, tak, aby pôdohospodári dostali včas finančné príspevky, o ktoré požiadali a na ktoré viažu svoje podnikanie v agrosektore.  Cieľom už vyhlásených výziev je zníženie 30-ročného investičného dlhu zhruba o jednu tretinu, t. j. o 480 miliónov EUR. „Zároveň s projektovými podporami, ktoré z EÚ prichádzajú na modernizáciu a investície do agropotravinového odvetvia, príde zníženie energetickej náročnosti a výrobných vstupov v prvovýrobe aj u spracovateľov,“ dodáva J. Bíreš.  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  stojí pred viacerými výzvami, a tými sú nutnosť zmeny a zdynamizovanie procesov na Slovenskom pozemkovom fonde, realizácia auditu vedecko-výskumnej základne nášho rezortu – Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií a príprava jeho reštrukturalizácie v kontexte rozvoja poradenstva a vzdelávania medzi pôdohospodármi, ako aj náprava poskytovania priamych platieb.

„Ak tieto témy zvládneme vyriešiť do nadchádzajúcich volieb, ktoré budú v septembri, budem si môcť povedať s čistým svedomím, že moja misia bola úspešná,“ uzatvára nový šéf rezortu. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood