Facebook Statistics
Značka Kvality

Africký mor ošípaných: výrazný nárast počtu ošípaných v EÚ v roku 2023

03-06-2024

V roku 2023 bolo africkým morom ošípaných (AMO) postihnutých 14 členských štátov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobilo päťnásobný nárast počtu ohnísk u domácich ošípaných. To sú hlavné zistenia najnovšej výročnej epidemiologickej správy, ktorú zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

V roku 2023 sa vyskytlo najviac ohnísk AMO od roku 2014, pokiaľ ide o domáce ošípané.

Počet ohnísk u diviak sa v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 10 %. Vírus sa prvýkrát objavil vo Švédsku a Chorvátsku a rozšíril sa aj do nových oblastí Talianska. Vírus sa takisto po dvojročnej prestávke objavil opäť v Grécku.

Na Slovensku, v Nemecku a Maďarsku sa epidemiologická situácia zlepšila a počet ohnísk u diviakov klesol.

Odborníci úradu EFSA odporúčajú uprednostniť pasívny dohľad, vrátane vyhľadávania a testovania uhynutých diviakov, pred aktívnym dohľadom, vrátane testovania ulovených diviakov pri zisťovaní ohnísk AMO.

Hlavným spôsobom zisťovania AMO, v chovoch domácich ošípaných, ostáva pasívny dohľad, najmä pozorovanie klinických príznakov choroby. Obzvlášť dôležitú úlohu pri hlásení podozrivých prípadov preto zohrávajú chovatelia a veterinárny lekári.

V októbri 2024 vydá úrad EFSA vedecké stanovisko, v ktorom prehodnotí rizikové faktory vzniku, šírenia a pretrvávania vírusu AMO, v populáciách diviakov, ako aj u domácich ošípaných.

Links to science

Viac informácii k tlačovej správe nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood