Facebook Statistics

Africký mor ošípaných

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Africký mor ošípaných - aktuálny vývoj situácie

Africký mor ošípaných (AMO) bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktuálne informuje o vývoji situácie.

Pozitívne prípady k 26.09.2021

U diviakov

Dátum konfirmácie Nález ID Popis
2019-08-1515.08.201971652943diviak- lanštiak- nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných,
2019-08-1616.08.201945981672diviača, samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín , okr. Trebišov ; ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných
2019-08-0808.08.201946137258 V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne.
2019-08-1616.08.201925914736diviača,samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín ,okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných v rovnakom poľovnom revíri ako prípad č.3;
2019-08-2020.08.201974836152 nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak
2019-08-2626.08.201948351672 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý
2019-08-2626.08.201928469375 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý
2019-08-2626.08.201965814732 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý
2019-08-3030.08.201914368572 PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak , samica
2019-08-3030.08.201978413269 diviača, samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2019-08-3030.08.201997258431 nájdený, uhynutý diviak- samec, PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov
2019-09-0202.09.201921349567 uhynutý, nájdený, samica, -PS Bamara, Brehov, KU Kucany, okr. Trebišov
2019-09-1717.09.201918749326 nájdený uhynutý diviak ,PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, okres Trebišov
2019-09-2626.09.201964958372 dospelý diviak nájdený uhynutý- PK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus
2019-09-2626.09.201916382547 diviak, samec, nájdený uhynutý- PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov
2019-09-2626.09.201928769143 diviača, samec; PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2019-10-0303.10.201936729148 dospelý diviak, samica - uhynuté, nájdené PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov
2019-10-0808.10.201992675438diviak, samica, ulovené bez zmien správania; PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, okr. Trebišov
2019-10-1515.10.201928567439diviak- samec, ulovené so zmenami správania- Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov
2019-10-2929.10.201993541726diviak - lanštiak, nájdený uhynutý; PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka,okr. Trebišov
2019-11-0404.11.201949872153 diviača, samec; PR Boťany, Leles, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
2019-11-1414.11.201941376528 diviak- lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, ulovené bez zmien správania
2019-11-2121.11.201983964217 diviača, samica ; PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania
2019-12-0202.12.201942593178 dospelý diviak, samica ; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2019-12-0505.12.201945376981 diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené
2019-12-0909.12.201914857369 diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2019-12-0909.12.201913762984 diviača, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
2019-12-1010.12.201932945176 diviača, samec, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
2019-12-1717.12.201982943615 diviak- lanštiak, samica - SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; uhynuté nájdené
2019-12-1818.12.201968931245 diviača, samica; KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; okr. Michaľovce, nájdené-uhynuté
2019-12-1818.12.201924785136dospelý diviak, samec. KÚ Čičarovce, PR Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený, uhynutý
2019-12-1818.12.201953817269 diviak, dospelý, samica, KÚ Ćičarovce, PR Latorica -Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý
2020-01-0303.01.202029754138 diviak-samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené-uhynuté
2020-01-0808.01.202014659327 diviak- lanštiak- PZ Nimród-Dobrá-Biel, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania
2020-01-0909.01.202091653287 diviak-lanštiak, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania
2020-01-0909.01.202079261854 diviača,samec; PZ Latorica, Čičarovce, okr. Michalovce, ulovené
2020-01-1414.01.202059184326 diviak- samec, lanštiak, PZ Čajka Trebišov II, nájdený uhynutý
2020-01-1515.01.202032697158 diviak- samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov,ulovené bez zmien správania
2020-01-1717.01.202038129456diviak- samec-lanštiak- SPZ- Poľovný revír Hornád, Trstená Pri Hornáde, okr. Košice- okolie; ulovené bez zmien správania
2020-01-2121.01.202084725163 diviak- lanštiak; PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý
2020-01-2121.01.202018463527 dospelý diviak- samica, PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý
2020-01-2222.01.202019428736 diviak-lanštiak; PZ Diana Bracovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený
2020-01-2929.01.202027154893 diviača, samica; PZ Nimród, Dobrá-Biel, okres Trebišov; uhynuté-nájdené
2020-01-2929.01.202025364917 diviača, samec; OVRB Kojonna, Veľké Raškovce, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania
2020-01-3131.01.202065182734 diviak, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynutý,nájdený
2020-02-1414.02.202093571486 dospelý diviak, samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, nájdení, uhynuté
2021-09-1414.09.202124536178diviača, samec; PZ Domaška, Trstená pri Hornáde, okr. Košice- okolie, ulovené so zmenami správania
2020-02-1717.02.202085931274diviača, samica; PO LAPSus Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2020-02-2424.02.202067429583 diviača, samica; PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, nájdené-uhynuté
2020-02-2525.02.202054897263 dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov,okr. Trebišov, uhynuté, nájdené
2020-02-2525.02.202091784263 dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté- nájdené
2020-02-2525.02.202086952713 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené
2020-02-2525.02.202086532194 dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené
2020-02-2525.02.202042598136 diviak-lanštak, samica, PZ Domaška,Trstená pri Hornáde, okr. Košice-okolie; uhynuté, nájdené
2020-02-2626.02.202084592637 dospelý diviak, samica, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; uhynuté-nájdené
2020-02-2828.02.202021957346 dospelý diviak, samica, PZ Nomša Zemplínska Teplica, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené
2020-03-0303.03.202032958614 dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; nájdené-uhynuté
2020-03-0505.03.202096547823diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté
2020-03-0505.03.202093827651diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté
2020-03-1010.03.202016953482dospelý diviak-samica, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR: Slánske lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený uhynutý
2020-03-1010.03.202082169347diviak-prasa, samec, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR Slánske lesy I. okr. Košice-okolie,; nájdený uhynutý
2020-03-1111.03.202043572189diviača, samica, Lesy SR, š.p. Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202062843517diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený -uhynutý
2020-03-1111.03.202075328694diviačia, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202082493157diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202029471358diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202035429861diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202091468327diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202068423957dospelý diviak -samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202079218643diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202014876953diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202098165342diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202057639284dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PR Zemplínska Nová Ves okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202046359271 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202048179256 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202094163587 dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202075248396dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PZ Helmec, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-03-1111.03.202054216739diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita: Záhumie, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-03-1313.03.202093421876 dospelý diviak, samec, PZ Latorica, PR Latorica-Čičrovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202087415239 diviak-lanštia;, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202039172845diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202016749823dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202017539246dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202064319785dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202098134672diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202086174932 diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202094137625 dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202025937614diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202017682395diviak-lanštiak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202042953861 diviača, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1717.03.202045987162dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-1818.03.202056714829diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina,Berekyňa, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-03-2424.03.202018639452diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-2424.03.202054693271dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-2424.03.202025917864dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-2424.03.202034286175 diviak-lanštiak, samec, PZ Erena Beša, okr. Michalovce, ulovený bez zmien správania
2020-03-2525.03.202049183527diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, PR č.21 Zatín; okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-03-2626.03.202057318624diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-2626.03.202084739165dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý
2020-03-2727.03.202092651478dospelý diviak, samec; Poľovnícky spolok HEČKA, PR: P.S. Hečka Kazimír, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-03-3030.03.202023594768 diviak- lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice; PR Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-03-3131.03.202064871932diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-03-3131.03.202042375986diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lok.: Pod Malým Lipovcom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-0202.04.202026753914diviača-samica, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie,uhynutý-nájdený
2020-04-0202.04.202079123458diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-04-0202.04.202062831945diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-04-0303.04.202073258164 diviača, samica; PS Ticce Zatín, PR: č. 21 Zatín , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-0707.04.202075842963 diviak-lanštiak; PZ Slanská Dolina, PR: Slanská dolina, okr.Košice-okolie,nájdený-uhynutý
2020-04-0707.04.202069875413 diviak-lanštiak, samec, PZ Lipovec BREZINA, PR: Minárska Lúka; okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-04-0808.04.202063754892diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert-Kuzmice, PR: PZ Hubert -Kuzmice, okr. Trebišov; ulovené so zmenami správania
2020-04-0808.04.202031548762diviak-lanštiak, samec; PZ Hubert-Kuzmice, PR:Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-1414.04.202014263759diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-1414.04.202047631982diviak-lanštiak, samec; OVRB Kojonna, PR: Kojonna, okr. Michalovce; ulovené bez zmien správania
2020-04-1515.04.202095812736diviak-lanštiak, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-1515.04.202059247631dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske Vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-1515.04.202035476891diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-1515.04.202079831265dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-1515.04.202081235679diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
2020-04-1515.04.202031792865diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
2020-04-1515.04.202096143287diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
2020-04-1515.04.202023456897 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-04-1616.04.202068473192diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA,PR: Brezina, lok.: Pisková Baňa okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-1616.04.202083715962diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice, PR:PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-1616.04.202083517492 diviak-lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-04-1717.04.202063142578 diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-04-1717.04.202059864123 diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-04-1717.04.202039286157diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-04-1717.04.202097541628diviak-lanštiak, samec; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-1717.04.202078541236diviak-lanštiak, samica; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2020.04.202062148357 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2020.04.202083952467diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR:PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2020.04.202062415973dospelý diviak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2020.04.202075328164diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202062341798diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202067493128 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202063829145 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202075216849diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202063572841diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202034561782 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202051893647 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202037651894 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2121.04.202045321798 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2222.04.202068925417 dospelý diviak, samica; PZ Nimród, PR: Dobrá-Biel, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-1515.04.202082573916diviak-lanštiak, samica PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-1717.04.202071486923 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania
2020-04-2727.04.202095463281dospelý diviak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2727.04.202072185369 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202027496135 diviak-lanštiak, samec; PZ Družba Nižná Myšľa, PR: Barónsky kút, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202092875164 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202019685473diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202063518427 diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202083426591 dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202074935681 diviača, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202075148396diviak-lanštiak, samicac; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202035167942diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202069157834diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202032985674 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202045268197 diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-04-2929.04.202071243895 dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0404.05.202084167253diviak-lanštiak, samica, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-05-0404.05.202045692317diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-05-0404.05.202068312745 diviača; samec, PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-05-0404.05.202057436921diviak-lanštiak, samica; PZ Sova, Kráľovský Chlmec, PR: Streda nad Bodrogom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0404.05.202085174692diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0404.05.202023619758 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BEREK Bačka, PR: Bačka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0505.05.202039614278diviak-lanštiak, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-05-0505.05.202036972185diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-05-0606.05.202064785913 diviak-lanštiak, samica; PS Bamara BREHOV PR:Brehov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-05-0606.05.202089257643 diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina- Genciovka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0606.05.202027489136 diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0606.05.202069821745 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0606.05.202021354798 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0606.05.202026397854dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-0606.05.202047658931 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-05-0606.05.202078415693 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-05-0606.05.202037516489diviača; PZ KELECSENYI, PR: Kelesceni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-05-0606.05.202024935178 diviak-lanštiak, samec; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-05-0707.05.202026815493 diviak-lanštiak; WH Danubius s r.o. Leles, PR: Norbertus, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-1212.05.202051269734dospelý diviak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-05-1212.05.202014926573 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-1212.05.202037692518 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-1212.05.202052671349 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-1212.05.202023785916 diviak-lanštiak, samec, PZ Hubert Kuzmice, PR: Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-1313.05.202017698542diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-05-1919.05.202078163529 diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-05-1919.05.202046951378 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-2020.05.202095342687 dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-2020.05.202096231748 dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-2020.05.202079358142 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-2222.05.202018623479 dospelý diviak, samica; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeny, Kap. Kľačany, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
2020-05-2525.05.202025194738 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-05-2727.05.202024798316 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-05-2929.05.202057841239diviak-lanštiak, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-06-0202.06.202092537468diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-06-0202.06.202038496152 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-06-0202.06.202083267149 dospelý diviak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-06-0202.06.202032589164diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-06-0808.06.202092574186diviača, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-06-0808.06.202031825496diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-06-0909.06.202081764239 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-06-1111.06.202056732184 diviača, samec, Mestské lesy Košice, a.s., PR: Čermeľ, Košice mesto ( Košice I), nájdený-uhynutý
2020-06-1717.06.202047692158 diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-06-2222.06.202052649817 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-06-2323.06.202071268534 diviača, samica; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-06-3030.06.202025317698 diviača, samica; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-07-1414.07.202042679381 diviak-lanštiak, samec; PO Pokrok Zemplín, PR: Pokrok , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-07-1717.07.202031246897 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-07-2020.07.202089635172diviača, samec; Poľovnícka spoločnosť Legiňa, PR: Luhyňa , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-07-2121.07.202084275693 dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Domica Kečovo, PR: Kečovo, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý
2020-07-2727.07.202047268915 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BAGJAŠ Tornaľa, PR: Bagľaš Tornaľa , okr. Rimavská Sobota, ulovený
2020-07-2828.07.202038752169 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hrhov, PR: PZ Hrhov, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý
2020-07-3131.07.202018467952 diviača, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, PR: Slanská dolina , okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-07-2929.07.202032457189dospelý diviak samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-07-2828.07.202094357216 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-07-2929.07.202068431527 dospelý diviak, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-0303.08.202037215968 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-08-0303.08.202017452968 diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-08-0303.08.202084175362 diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-08-0303.08.202043915687diviača, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica (1725) , okr. Trebišov; ulovený so zmenami správania
2020-08-0404.08.202021986473 diviača, samec; PZ Peder, PR: Bodnárka, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-08-0505.08.202046253719 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-08-0505.08.202015869723 diviača, samec; PZ Slanská Slanec PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-08-0505.08.202049136725 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-08-0505.08.202041926875 dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-0606.08.202025978134 diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-08-1010.08.202047812953 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1010.08.202026197845 diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1010.08.202043216875 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1010.08.202029835167 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1010.08.202078319265 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1010.08.202064527893 dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1010.08.202015362984diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1010.08.202032941586 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-08-1414.08.202086357941 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1414.08.202045186397 diviak-lanštiak, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-1818.08.202051268793 diviača, PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-2121.08.202043925687diviača, samica; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-08-2424.08.202067538941 diviača, samec, PZ Breza, Rešica, PR: Bakoň okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-2424.08.202026398751diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-08-2626.08.202039165487 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-08-2626.08.202036978152 diviača, PZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-08-2626.08.202076138529 diviača, PZ SPZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
2020-08-3131.08.202065129487 diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-0202.09.202068193547 diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-0303.09.202015782349 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-0404.09.202095168723 diviača, samec; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-09-0404.09.202073246589 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-09-0808.09.202026375981 diviača, samica; PZ JASTRAB; KÚ Veľká Ida, PR: Ida, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-09-0909.09.202083162459 dospelý diviak, samica; PO BEREK PR: Lúky, KÚ Bočiar, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-1111.09.202071548392 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-09-1111.09.202068372514 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-09-1111.09.202023784916 diviača samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-09-1414.09.202029736481 dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-09-1111.09.202043569278diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, PR: Sam. baž. Pavlovce nad Uhom, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania
2020-09-1616.09.202076491582dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-1616.09.202081724695diviača, samica; PO PZ Nomša Zemplínska Teplica PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
2020-09-2222.09.202021954387 diviača, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-09-2222.09.202056894327diviak-lanštiak, PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-09-2323.09.202074269583diviak-lanštiak, samica, Poľovné združenie JANÍK , KÚ: Hrušov nad Turňou, PR: Silická Jablonica, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202026194853diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202025671893 diviak-lanštiak, samec, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202057432168diviača, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202082561734 diviača, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202046917583 dospelý diviak, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
2020-09-2525.09.202047529138 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202057643218 dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202059624137 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202076381594 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2525.09.202058721639 diviača, samec; PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, PR: Vlčia hora, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý
2020-09-2828.09.202021396784 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2828.09.202094862157 diviača; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2828.09.202069548173 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2929.09.202074659213 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-09-2929.09.202062385147 diviača; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2929.09.202049523678 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2929.09.202038625719 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-09-2929.09.202089314625 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-09-2929.09.202029381764 diviak-lanštiak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2020-10-0606.10.202021346785diviak-dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020
2020-10-0606.10.202074521398diviak-dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020
2020-10-0606.10.202071986425diviak-lanštiak, samec; PZ TERNAVA, KÚ Sečovce, PR: Sečovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020
2020-10-0606.10.202047519263diviak-dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Stankovce, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020
2020-10-0707.10.202036279481 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-0909.10.202012357846 diviača, samec, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-10-0909.10.202083127659 diviak-lanštiak, samica , Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2020-10-0909.10.202095312867diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý
2020-10-1212.10.202097542618 diviača, samec; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-1212.10.202057938126 diviača, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-1212.10.202072983654 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-0909.10.202043957816diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté
2020-10-0909.10.202071542698dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-10-1313.10.202083159267 diviača, samica; PZ Bukovina Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2020-10-1313.10.202079836215dospelý diviak, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-1313.10.202024783915 diviak-lanštiak, samec, Poľovné združenie HUBERTLOV, PR: Urvisko, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý
2020-10-1919.10.202034518697 diviak - lanštiak, samica ; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, Košice - okolie ( Košice-mesto), nájdený-uhynutý
2020-10-1919.10.202064273851diviak-lanštiak,, samica; PZ Dolina so sídlom v Poproči, KÚ: Poproč nad Bodvou, okr. Košice - okolie, zrazený autom
2020-10-2020.10.202071896425 dospelý diviak, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slanec, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-2020.10.202085279463 dospelý diviak, samica; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík, Slanská dolina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-2121.10.202058461237 diviača, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-2121.10.202067831295 diviača,samica, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-2121.10.202073624819 diviača, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-10-2020.10.202019375482diviača, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník pri Rožňave, okr. Rožňava, ulovené bez zmien správania
2020-10-2121.10.202057869341dospelý diviak, samec; PZ Silická Planina, KÚ: Silica, okr. Rožňava, ulovený bez zmien správania
2020-10-2626.10.202067831429 diviak - lanštiak, samec ; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, PR: Konopné, Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
2020-10-2727.10.202038169754diviak - lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Svinica, PR: Prameň, Košice - okolie, uhynutý, nájdený
2020-10-2727.10.202076325984diviača, samec ; Poľovnícka organizácia PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Svinica, PR: Prameň, Košice - okolie, uhynuté, nájdené
2020-10-3030.10.202071564983 diviača, samec; PZ Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2020-10-3030.10.202085691423 dospelý diviak, samica; PS Bučina, KÚ: Žatkovce, okr. Prešov, nájdené-uhynuté
2020-10-3030.10.202095867134 dospelý diviak, samica; PS Bučina, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdené-uhynuté
2020-10-3030.10.202061453728 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-10-3030.10.202083792654 diviača, samica; PS Bučina so sídlom v Mošurove, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-10-3030.10.202079315862 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina so sídlom v Mošurove, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-0202.11.202016987235 diviača, samec, Poľovnícka organizácia HRAB, okres Košice II, KÚ: Poľov, PR: Konopné, nájdený-uhynutý
2020-11-0202.11.202046132789 dospelý diviak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, PR: Konopné, okr. Košice-okolie,; nájdený-uhynutý
2020-11-0202.11.202076239845dospelý diviak, samec; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-0202.11.202041679328dospelý diviak, samec; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-0202.11.202074921358dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-0202.11.202071296453dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-0303.11.202064851923diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, PR: Bukovina, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202086973254dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202084261357dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202084625137diviača, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202079135284dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202086245139 diviak-lanštiak, samec; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Gerlatov,, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202037284695 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202052796348 diviak-lanštiak; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202025384716dospelý diviak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-11-0404.11.202056831749 dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-11-0606.11.202018547362 diviača, samec, Poľovnícka organizácia HRAB, okres Košice- okolie, KÚ: Haniska, PR: Konopné, nájdený-uhynutý
2020-11-0606.11.202061357298 diviača, samica, PPZ Poľana so sídlom v Ďurkove, okres Košice-okolie, KÚ: Ďurkov, PR: Poľana, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202093214867 diviača, PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202085346972dospelý diviak, samica; PZ Nimród, Priekopa, KÚ: Hradisko pri Terni PR: Nimród okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202041529738dospelý diviak, samec; PZ Nimród, Priekopa, KÚ: Hradisko pri Terni PR: Nimród okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202084715632dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Vranov nad Topľou, KÚ: Banské PR: Slánske vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202029671854 dospelý diviak; PO Čečanka Čečejovce KÚ: Čečejovce PR: Repiská okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202037951462 diviača, samec; Združenie poľovníkov Olšava-Ruskov, KÚ: Ruskov PR: Olšava okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202015296438diviača, samec; Poľovné združenie TOPOĽ, Mokrance KÚ: Mokrance PR: Topoľ okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202042397581diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce PR: Bačkov okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202027854163 diviača; Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Košice; KÚ: Svinica PR: Slanské vrchy I. okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-11-1111.11.202083126479diviača; samec Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Košice; KÚ: Košický Klečenov PR: Slanské vrchy I. okr. Košice-okolie, ulovený bez zmien správania
2020-11-1313.11.202057269418diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Sobrance; KÚ: Dargov PR: Slanské vrchy II. okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2020-11-1313.11.202096125843 diviak - lanštiak, samec; PZ Poľana; KÚ: Osikov PR: Poľana. okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-11-1313.11.202025164397diviača, samec; PZ Poľana, KÚ: Osikov PR: Poľana okr. Bardejov, nájdené-uhynuté
2020-11-1313.11.202075934621diviača, samica; PZ Bukovinka Sečovská Polianka; KÚ: Dargov PR: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté
2020-11-1818.11.202048127569diviača, samica; PZ Jakovany; KÚ: Olejnikov PR: Majdan, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
2020-11-1818.11.202019436258 diviača, PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2020-11-1818.11.202039258174diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Veľký Slivník; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202057649123diviča; PS Bučina; KÚ: Veľký Slivník; PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2020-11-1818.11.202042138695diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202093246781diviak - lanštiak, samica; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202052678439diviak - lanštiak, samica; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202036425978diviak - lanštiak, samica; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202075381926diviak - lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202061537942diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach; KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
2020-11-1818.11.202014653892diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Košice; KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské Lesy II, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2020-11-1818.11.202096128357diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202025819374dospelý diviak; PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202046327895dospelý diviak, samica; PS Bučina; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-1818.11.202031924768diviača; PS Bučina; KÚ: Žatkovce; PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2020-11-1919.11.202042819356diviača; Tokajská poľovnícka spoločnosť; KÚ: Čerhov; PR: Slovenské Nové Mesto, okresTrebišov, nájdené-uhynuté
2020-11-1919.11.202017265483diviača, samica; SPZ PZ Kráľa Mateja v Gemeri; KÚ: Otročok; PR: GEMER, okres Revúca, ulovené bez zmien správania
2020-11-1919.11.202087326541diviača, samec; SPZ PZ Kráľa Mateja v Gemeri; KÚ: Gemer; PR: GEMER, okres Revúca, ulovené bez zmien správania
2020-11-2020.11.202075914863diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2020.11.202068419537diviak - lanštiak, samec; Poľovné združenie TOPOĽ; KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-11-2020.11.202053742961diviak - lanštiak, samica; lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2020.11.202084795362diviača, samec; lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-11-2323.11.202013578296diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2020-11-2323.11.202038476125diviak lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-11-2323.11.202054732189diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR:Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2020-11-2424.11.202085743126dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2424.11.202082619745diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202054831629dospelý diviak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2424.11.202037496185diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202074893521diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202073145289dospelý diviak,samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2020-11-2424.11.202068571423dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-11-2424.11.202046379518diviača, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202027183496diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202026978134diviak - lanštiak, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-11-2424.11.202074936185diviak - lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, uhynutý - nájdený
2020-11-2424.11.202081753642diviača, samica; PZ Poľana so sídlom v Ďurkove; KÚ: Ďurkov; PR: Poľana, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202098647512diviak - lanštiak, samec; PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach; KÚ: Svinica; PR: Prameň Bidovce, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-11-2424.11.202053876421diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť; KÚ: Malá Trňa; PR: Slovenské nové Mesto, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202041693725diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202083126574diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-11-2424.11.202026934751diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2020-11-2525.11.202065398174diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Košice; KÚ: Svinica; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2020-11-2525.11.202012873596dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2020-11-2525.11.202059876314diviak - lanštiak, samec; PZ Nimrod; KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2020-11-2525.11.202071894352diviača, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2020-11-2525.11.202035491726dospelý diviak,samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2020-11-2525.11.202024537891diviača, samec; PZ Miľač Dargov; KÚ: Dargov; PR: Dargov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202034925681diviak - lanštiak, samec; PS Topľa Parchovany; KÚ: Višňov; PR: Parchovany - Dvorianky, okres Trebišov, ulovený bez zmien správania
2020-11-2727.11.202092861734diviača; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202085641792diviača; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202046291853diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202087245169diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202015362947dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202035764891diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202057291846diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202084756231diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202035794182dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202069124853 diviača, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202071643925diviača; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202057219683diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202013256748dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202064139578diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202013596872diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202079318562dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202085639427diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-11-2727.11.202027185963diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202072418965dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202091845362diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202027891653dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202054621387dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202071536824dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202098672413diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202064817539diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-11-2727.11.202089156342dospelý diviak, samica; PZ Miľač Dargov; KÚ: Dargov; PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0101.12.202067312459diviača, samec; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania
2020-12-0101.12.202058436912diviača, samica; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania
2020-12-0101.12.202047698132diviača, samec; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania
2020-12-0101.12.202048629375diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - najdené
2020-12-0101.12.202029671835dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ:Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý- najdený
2020-12-0101.12.202064172839diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý- nájdený
2020-12-0101.12.202015798632dospelý diviak, samec; PZ Diana Perín - Chým; KÚ: Perín; PR: Rybník, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
2020-12-0101.12.202058372194diviača, samec; PZ Prameň so sídlom v Bitovciachm; KÚ: Svinica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2020-12-0101.12.202061348725diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec; KÚ: Slanec; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, ulovený so zmenami správania
2020-12-0101.12.202014652397diviača, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2020-12-0101.12.202092781436diviača, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2020-12-0101.12.202015632879dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-0101.12.202013624578diviak - lanštiak, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-0101.12.202035128749diviača, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2020-12-0101.12.202017839564dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-0101.12.202082741965dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-0101.12.202075638921dospelý diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-0101.12.202046579812diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202067234918dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202062945873diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0202.12.202087312469dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202047968312dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202072815936dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202097526413dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202062451983dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202063815479diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202067482351diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0202.12.202086941357dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0404.12.202085192467diviak - lanštiak; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2020-12-0404.12.202098142375diviak - lanštiak, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-0404.12.202071625349diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-0404.12.202051827496diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-0707.12.202071526389diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202089475163diviača, samica; PZ Platan Paňovce; KÚ: Paňovce; PR: Paňovský les, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania
2020-12-0808.12.202067285439dospelý diviak, samec; Lesy Jasov s. r. o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košicie - okolie, ulovený so zmenami správania
2020-12-0808.12.202097485632diviača, samec; PS Zálomok; KÚ: Jánice; PR: Chrámec, okres Rimavská Sobota, uhynuté - nájdené
2020-12-0808.12.202029817645dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202013827456dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202053724618diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202087612539dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202082549163diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2020-12-0808.12.202016432587dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202068593142dospelý diviak, samica; PS Zálomok; KÚ: Janice; PR: Chrámec, okres Rimavská Sobota, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202038217496diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce; KÚ: Čečejovce; PR: Repiská, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania
2020-12-0808.12.202089754321diviača, samica; PZ Ľutina; KÚ: Olejníkov; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2020-12-0808.12.202098627153diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, ulovené bez zmien správania
2020-12-0808.12.202097125463 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, ulovené bez zmien správania
2020-12-0808.12.202091832647diviak - lanštiak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Sačurov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202042387659diviača, samec; PZ DIANA Lúčka; KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovené so zmenami správania
2020-12-0808.12.202043568927diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202035247916diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-0808.12.202079685321 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-0808.12.202043691758diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-0808.12.202014398562dospelý diviak samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202061893527 diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202018346752dospelý diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202039185624diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202045328961dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202026754981diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202034287965diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202013628475dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202025463198dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202027195436diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202068731594diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202065842317diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202068739452dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202029751368diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202067483529diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202093264817diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202052398761dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202026541398diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202028395764diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202065492837diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202014957238diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202027596184diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202018267359diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202083264175diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202094386752diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202021685974diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202021769348diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202025891673dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202081362945dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202078152436dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202053712486dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202045268173dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202085761342dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-0909.12.202086524371diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-0909.12.202037864291diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-1111.12.202016598724dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty; KÚ: Luhyňa; PR: Zemplínske vrchy, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-1111.12.202089753261diviača, samec; PZ 30-06; KÚ: Luhyňa; PR: Zemplínske vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-1111.12.202062193548dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2020-12-1111.12.202053714928diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2020-12-1111.12.202098457632diviača, samica; PZ MELIATA; KÚ: Meliata; PR: Meliata, okres Rožňava, uhynuté - nájdené
2020-12-1111.12.202024793816diviak - lanštiak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-1111.12.202079864513diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-1111.12.202047513962diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-1111.12.202073129658dospely diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-1111.12.202032816597diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-1111.12.202083715269dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-1111.12.202032856714dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-1111.12.202065892173diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-1414.12.202061548372dospelý diviak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-1515.12.202061745293diviak - lanštiak, samec; PZ Berzehorka Brzotín; KÚ: Brzotín; PR: Brzotín - Kružná, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2020-12-1515.12.202028315976diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené
2020-12-1515.12.202025614873diviača, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2020-12-1515.12.202065148372diviak - lanštiak, samec; PS Topľa Parchovany; KÚ: Parchovany; PR: Parchovany - Dvorianky, okres Trebišov, ulovený so zmenami správania
2020-12-1515.12.202082975631diviak - lanštiak, samec; Lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-1515.12.202047258961diviača, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2020-12-1515.12.202053184296dospelý diviak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2020-12-1515.12.202067138429diviača, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2020-12-1515.12.202072641395diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-1515.12.202061382547dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-1515.12.202013845269diviak - lanštiak, samec; ULVF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-1515.12.202018475932dospelý diviak,samica; ULVF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-1515.12.202037418962diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202092435718diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipítka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené
2020-12-1616.12.202079463521dospelý diviak, samiac; SPZ PZ Lipová; KÚ: Opiná; PR: Lipová, okres Košice okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202036972148dospelý diviak, samec; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202037425891dospelý diviak, samec; PZ Giraš; KÚ: Šarišské Michaľany; PR: Giraš - Dubina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202028194375dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202059871264diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-1616.12.202018637249diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-1616.12.202012974638dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202025469183dospelý diviak, samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202091536478diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-1616.12.202016374589diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2020-12-1616.12.202067942853dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202032674985diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202017945326dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-1616.12.202087123465dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-1717.12.202054819763diviak - lanštiak, samica; PZ BUČINA Dolná Strehová; KÚ: Dolná Strehová; PR: Bučina Dolná Strehová, okres veľký Krtíš, ulovený bez zmien správania
2020-12-1818.12.202091834526 dospelý diviak, samec; SPZ PZ Lipová; KÚ: Opiná; PR: Lipová, okres Košice okolie, uhynutý - nájdený
2020-12-1818.12.202053942167 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202085134967 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202089425163 diviak-lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202026731489 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Barca pri Košiciach; PR: Konopné, okres Košice IV., nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202083469527 diviača, samica; PZ Jakovany; KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202081976524 diviača, samec; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202024639175 diviača, samica; Lesy SR š.p.,OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202041537289 diviača, samec; Lesy SR š.p.,OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202054386791 diviak-lanštiak, samica; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ:Rudlov; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202038451267 diviak-lanštiak, samica; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202075283619 dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202034721865 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202051673289 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202085463127 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-1818.12.202013297854 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2121.12.202069482153dospelý diviak, samec; PZ DIANA Lúčka; KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: PR lúčka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2020-12-2121.12.202012768935 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2121.12.202039524768 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2121.12.202096428371 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2121.12.202029634857 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2121.12.202093684152 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2121.12.202056178349 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2121.12.202015342867dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202083549261dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202079628135diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202017864932dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202063895147dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202024851763diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202082735914dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202072836495dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202024836175dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202082154673dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202086347192dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202086392147dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2121.12.202083765419dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2020-12-2222.12.202071849263 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce; KÚ: Čečejovce; PR: Repiská, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania
2020-12-2323.12.202052173498 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202082754691 diviak-lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202048762351diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2323.12.202039274586 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2323.12.202016532847diviak-lanštiak, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov,PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202072591346diviača, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202059831264diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202089512364diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202047962153diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202013974862diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202026358791diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202095826741diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202056731924diviak-dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202089142356diviak-dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202025139847diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202019352467diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202076459831diviak-lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202042659137diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202035812976diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202071834695dospelý diviak, samec, PZ Giraš, KÚ Jakubovany pod Čergovom, PR: Giraš-Dubina, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202023941687diviak-lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202097281346diviak-lanštiak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-2323.12.202046915872 dospelý diviak, (rúrovitá kosť), PZ Diviak Porúbka, KÚ Kolibabovce, PR: Diviak Porúbka, okr. Sobrance, nájdený-uhynutý
2020-12-2828.12.202034281596 diviak-lanštiak, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2020-12-2828.12.202064958731diviak-lanštiak, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2020-12-2828.12.202059128736diviak-lanštiak, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2020-12-2828.12.202076315892dospelý diviak, samica, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý
2020-12-2828.12.202089254367 dospelý diviak, samica, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , ulovené
2020-12-2828.12.202029764315 diviača, samec, PZ Topľa Soľ , KÚ Rudlov, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, ulovené ( zmeny správania)
2020-12-2828.12.202027831965 diviača, samec, PZ Topľa Soľ , KÚ Hlinné, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-2828.12.202054821397 diviak-lanštiak, samec, PZ Bodva , KÚ Debrať, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202045673812diviača, samica, Lesy Jasov s r.o. , KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202013754698 diviača, samec, Lesy Jasov s r.o., KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202078142639 diviača, samica, PO Červenky , KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202068754921 diviača, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202072369485diviača, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý( zrazené autom)
2020-12-2929.12.202081469572diviača, samec ( rúrovitá kosť) ; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2020-12-2929.12.202052869743dospelý diviak, samic ( rúrovitá kosť), PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202082149653diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202029547163diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202029316784diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202039421567diviak-lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Uzovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202097624813dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Jakubovany pod Čergovom , PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202047629153diviača, samica ( rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Rožňava, KÚ Drnava , PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202091432856diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202071956482 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202089672143 diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202023875196 dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-2929.12.202028514796 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchov Hačava, KÚ Turňa nad Bodvou, PR: Javorina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202046375981dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202097341628diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202021467958diviača, samec (rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202067942583diviača, samica, Podielnické poľnohospodárske družstvo Bakov. KÚ Stará Bašta PR: Molnár, okr. Rimavská Sobota, ulovený
2020-12-3131.12.202064132897diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202096152837diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202026374815diviača, samec, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202025748319diviak-lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202034167892dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2020-12-3131.12.202043567128dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2020-12-3131.12.202024569837dospelý diviak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202057419382diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202076294358dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202053194728diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202028796143diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202089571634diviak-lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202092543671 diviača ( rúrovitá kosť); Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202051936824 diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť); Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II., nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202058936421 diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202037145962 diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202015492876 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202047628391 diviača, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202028634597 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202069372854dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť) , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202037196842diviača, samec ( rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202056143289diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202096153842diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202018276943diviača, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202013456287dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202068125734diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202065392418diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202036849512 diviača, samec (rúrovitá kosť) PZ Topľa Soľ , KÚ Hlinné, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202085376492dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PO HUBERTLOV, KÚ Cabov, PR: Urvisko , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202052163789diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Petrovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III., okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2020-12-3131.12.202038651274Nálezy číslo 683-742. Diviaky rôzne vekové kategórie, obe pohlavia. Lesy Slovenskej republiky Š.p. OZ Sobrance. KÚ DARGOV PR Slánske vrchy II nájdené - uhynuté (59 kusov)
2021-01-0505.01.202121463985 dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PS Urbár Trhovište, KÚ: Rakovec nad Ondavou , PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202151489762 dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202127518439 diviača, samec( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2020-01-0505.01.202098316245 dospelý diviak, samec( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202194527183dospelý diviak, samec; Občianske poľovnícke združenie Rožňava, KÚ: Rožňava; PR: Rožňava, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-0505.01.202139514762 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202119528674 dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0505.01.202145267893 diviak -lanštiak, samec; PZ Dolina so sídlom v Poproči; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Rovnice, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania
2021-01-0505.01.202145637298 diviača, samica; PZ lysá ; KÚ: Červená voda; PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-0505.01.202167134985 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202191724863 diviak - lanštiak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202165149378 diviak - dospelý, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202195413768diviak - dospelý, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202185319476 diviak - lanštiak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202168372159 diviča, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202153178429 diviača, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202163971845 diviača, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202194261738 diviača, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0505.01.202131647928 diviača, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202135189267 diviak - lanštiak, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202126859471 diviak -dospelý, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202189314572 diviak -lanštiak, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202152398641 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202145816293 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202195734826 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202118376254 diviača, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: Svätý Ladislav -Turňa nad Bodvou, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202194723156 diviača, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: Svätý Ladislav -Turňa nad Bodvou, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202124675831 diviača, samec, PZ Uhrinč so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202123871495diviak -lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202124381567 diviak - lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202184395162 diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202135248697 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202176983251 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202137581642diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Jakubovany, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202182175963 diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202164217839 diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202156328719 diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202119523687 diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202197283645 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202159627813 diviak - dospelý, samec, PZ Lysá, KÚ Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202142391578 diviak -dospelý, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202197231564 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-01-0505.01.202117295834 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202136915782diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-0707.01.202149781365 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-0707.01.202148932651 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-0707.01.202126879314diviak- lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-0707.01.202167854312diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-0707.01.202171965483 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202134721569diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202197251384diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202189546137diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202194837126diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202185436291 diviak- dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202181456972 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202128749315diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202189532714diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202168275913 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202156314897diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202162357948 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202142751983 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202146278351 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202196283571 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202146953218 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202192346817 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202138165429diviak - lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202158124639 diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202183652914 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202152813796 diviak - dospelý, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202163179825diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202116348759 diviak dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0707.01.202194573218 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-01-0707.01.202163582741 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-0707.01.202162194375 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-0707.01.202198142567 diviača, (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202173259684diviača, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202186421593 diviak-lanštiak, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202161957243 diviak -lanštiak, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0707.01.202141872965 diviak -lanštiak, samica, PZ 30-06 Veľaty, KÚ: Veľká Tŕňa, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
2021-01-0808.01.202153694178dospelý lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202198215346diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202119732465diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202158239476 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202154891762 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202148351627 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202112978635diviača, samec, Lesy Jasov , KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0808.01.202134819526diviak -lanštiak, samica, Lesy Jasov , KÚ: Debraď, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-0808.01.202125478169 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202115486379 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202113742658 dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202123196847diviača, samec; PO Hubertlov, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202157368419 diviača, samec; PO Hubertlov, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202136215789 diviača, samec; PZ Olšava, Davidov, KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202167138925 diviača, samica; PZ Lysá, KÚ: Červená Voda; PR: Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202113475628 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202142836591diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202179816524 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202179236854diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202159321678diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202128961745diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202185796213diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202186194352 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202192136845diviak - dospelý, samica; PZ Nimrod Čemerné; KÚ: Kamenná Poruba; PR: Bodor, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202195821437diviak lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202137619584diviača, samec; PZ Dúbrava - Dub Nováčany; KÚ: Nováčany; PR: Slaná Voda, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
2021-01-1111.01.202175926183dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1111.01.202138765149diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1111.01.202198473261diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov , KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
2021-01-1111.01.202184163925diviača, samec; PZ Lysá, KÚ: Červená Voda; PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-1111.01.202173826914diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-1111.01.202173892154diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1111.01.202135642918dospelý diviak, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202151239784diviača, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-0808.01.202182459617diviača, samec; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202174536928dospelý diviak, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202191367452 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202197145683 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202182946175diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202132978451 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202141365987 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202128349765dospelý diviak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202145978612 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202143865217diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-01-1313.01.202163748215dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202126539174dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202145167392diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202189523147dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202152418967 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202141782539diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202193586124diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202158724169 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202183495172dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202116372895diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202187264915 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202169582713 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202149581376diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202156348729 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202124967158dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202148136759dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202157493816diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202134528167 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202172163495 dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202125486179dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202187295631dospelý divia, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202157281369diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová pri Hrhove; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202125176943 diviača, samica, PO Chalaš Raslovce, KÚ Vyšné Raslovce, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202145817629diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202154172389 dospelý diviak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202196472185dospelý diviak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka, PZ: Sokol, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202182314975diviača, samica, PZ Giraž, KÚ: Uzovce, PZ: Giráž - Dubina, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202134681752dospelý diviak, samica, PZ Hubert Bohúňovo, KÚ: Čoltovo, PZ: Skalica Bohúňovo, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202176953284dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202174168395dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202118345297dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202148217596diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202137254189 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202173968412diviak - lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202127496835 diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202123674895diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202141936752diviača, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202164871593 diviača, samec, PZ Giraž, KÚ: Gregorovce, PZ: Giráž - Dubina, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-1313.01.202194258731diviak - lanštiak, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202186192573dospelý diviak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-1313.01.202115243867 diviača, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202141328695 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202152493186diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-01-1212.01.202116342798diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202157934812 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202191538467 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202182571493diviača, samica; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202127643819diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202165147928 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202189416253 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202126785349diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202151329648 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202114856379 diviača, samica; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202189674125 diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202128167954diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202171836594 diviača, samica; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202123875469 diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202161892457 diviak dospelý, samica; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202123417596diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202191537826 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202147362951diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202119657834 diviak - dospelý,samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202193172586 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202191463852 diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202185931764 diviak - lanštiak, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202149617853diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202184179623 diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202185139762 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202198326451 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202169253471 diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202127346591 diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202184736921 diviak - lanštiak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202157942861diviak - dospelý, samec, PO Červenky, KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202152748369 diviak - dospelý, samica, PO Červenky, KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202148523169diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Haniska, PR: Konopné, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202196135428 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202128963415 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202186452931 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202134251796 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202186429371 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
2021-01-1515.01.202138967215diviak - dospelý, samica, Poľovnícky spolok Bučina, KU: Mošurov, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202183247156 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202157428963 diviača, samica, PZ Lysá, KU: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-1515.01.202119743658 diviača, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KU: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, ulovené bez zmien správania
2021-01-1515.01.202127396158 diviak - dospelý, samica, Poľovnícka organizácia PM Šivetice, KU: Jelšavská Teplica, PR: Dolný Gemer, okr. Revúca, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202162817395 diviak lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zádielska Dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202174895621 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zádielska Dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202127653491diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202152618394 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202167341952diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202168315947diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202183412965 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202152683471 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202175213946 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202189142673 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202116487295diviak - dospelý, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202112374685diviak - dospelý, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Čaklov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202184723516diviača, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Čaklov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, ulovený bez zmien správania
2021-01-1919.01.202189217536 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: poľana, okres Vranov nad Topľou, ulovené so zmenami správania
2021-01-1919.01.202182943576 diviak - dospelý, samica; PZ Čičvava; KÚ: Hencovce; PR: Čičva, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202126583419 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce na Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202185641237 diviača, PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202186247519 diviak - dospelý, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Orechová; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202197253681diviača; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Orechová; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202138462579 dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202128946173 dospelý diviak, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202161935824 diviača, samica; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovené so zmenami správania
2021-01-1919.01.202168713245 diviča, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovený so zmenami správania
2021-01-1919.01.202187264159 diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník, PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-1919.01.202192134687 diviak - dospelý, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202126857491 diviak - lanštiak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202173916248 diviak - dospelý, samica, Obecný podnik lesov služieb a remesiel, s.r.o., KÚ Štós, PR: Pod lastovičím vrchom, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202173548261 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202116495328 diviača, samiec, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202169734215 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202127159864diviača, samec, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202165148329 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202158672491 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202156198347 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202175461398 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ Smolník, PR: LS Smolník I, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202126478319diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202136827594diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-1919.01.202159132684 diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-01-2121.01.202134672581 diviak - dospelý, samec, OPZ Mníšek II, KÚ Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okr. Gelnica, ulovené bez zmien správania
2021-01-2121.01.202165138794 dospelý diviak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-01-2121.01.202134578126 diviak - lanštiak, samica; PZ Sokol Kružlov; KÚ: Kríže; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202159467182 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-01-2222.01.202162541387 dospelý diviak, samec; Obecný podnik lesov a služieb s.r.o; KÚ: Štós; PR: Pod lastovičím vrchom , okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202118346792diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202153184697diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202116823749 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202184127593 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202121345967 diviak - lanštiak, samec; PO Hrab; KÚ: Haniska PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202131675842 dospelý diviak, samica; PZ Dubina Medzev; KÚ: Medzev; PR: Dubina, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202128154796 dospelý diviak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR:Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-2222.01.202113579624 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-2222.01.202183164925 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-2525.01.202192358761 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-2525.01.202149657138 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-2525.01.202156318274 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-2525.01.202175346928 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava KU: Bôrka, PR: Zádielska dolina okr. Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-2525.01.202119365824diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava KU: Bôrka, PR: Zádielska dolina okr. Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-2525.01.202145782916diviak - lanštiak, samec, PZ Topoľ, KU: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice- okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202127419563Dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KU Šarišské Sokolovce, PR Hradova Hora, Okr. Sabinov, uhynutý nájdený
2021-01-2222.01.202169574823diviak - lanštiak, samec, PZ Buková Lipany, KU Milpoš, PRBuková, Okr. Sabinov, uhynutý nájdený
2021-01-2222.01.202119457236diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KU Tulčík, PR Sekčov- Tulčík, Okr. Prešov, uhynutý nájdený
2021-01-2222.01.202158192467diviača, samec, PZ Lysá, KU Červená voda, PZ Lysá, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
2021-01-2626.01.202198256473 diviača, samica, PZ Lysá, KU Drienica, PZ Lysá, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
2021-01-2626.01.202191265873 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2626.01.202189372564 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2626.01.202129345176diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2626.01.202178234196 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2626.01.202125691743diviak dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-2626.01.202146932158 diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-2626.01.202134189275diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-2626.01.202131645297 diviača, samec, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-2626.01.202132874651 dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202169315274diviak lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Sobrance, KÚ: Petrovce pri Krčave; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-01-2222.01.202154918236 diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202123874569 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202191678325 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202189132465 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202118652743 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202134259761 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202185132476diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202161984735 diviak - dospelý, samec; PZ Sokol Kružlov; KÚ: Kríže; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202123175986 diviača, samica; PO Červenky; KÚ: Byster; PR: veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202147965318 diviak - lanštiak; samec, PO Červenky; KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202159621873 diviača, samec; PO Červenky; KÚ: Byster; PR: veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202131685297 diviača, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Demjata, PR: Chalaš, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-2727.01.202116357842 diviak dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Sobrance, KÚ: Husák; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-05-2525.05.202137281965Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie " Hubert - Latorica " Michalovce, KÚ: Pusté Čemerné, PR: Riedky Vrch, Nájdený uhynutý
2021-01-2727.01.202192315674diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202183714296 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202126513487 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-2727.01.202178214359diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-01-2727.01.202173489621 diviača, samica, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202178396145diviača, samica, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202117583264 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ prešov; KÚ: Petrovce; PR: Slanské vrchyIII, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202182635791 dospelý diviak, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202129731456 dospelý diviak, samica; PZ Makovec, KÚ: Richvald; PR: Richvald, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202196574382 diviača; PZ Branisko, KÚ: Široké; PR: Branisko, okres prešov, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202137684592 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202176815432 diviača, samec + dospelý diviak , samica, PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202198236457 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202164912753 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202158649217 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202132194678 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202148257136 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202119528476 diviak - dospelý, samica; PZ Slanská Dolina Slanec ; KÚ: Slanec; PR: Slanská Dolina, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202142167398 diviača, samica; PZ Nová Bodva; KÚ: Hosťovce; PR: Nová Bodva, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202198672351 diviača, samec; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202165831794 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-01-2929.01.202115978246 diviača, samec, PO PM Šivetice, KÚ Mikolčany, PR: Gemerský Sad, okr. Revúca, nájdený-uhynutý
2021-01-2929.01.202194328175 diviača, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-01-2929.01.202164293175diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-01-2727.01.202118579436 diviak lanštiak, samica, lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II, uhynutý nájdený
2021-02-0101.02.202194873215 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202113879524diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202156317982 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202158439276diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202173495821 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202195741863 diviača, samec1.2; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202138751962 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202137512984 diviača, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol, s.r.o.; KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202134298576 diviak - dospelý, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol, s.r.o.; KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202186279154 diviača, samica; PZ Dolina so sídlom v Poproči; KÚ: Poproč; PR: Rovnice, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania
2021-02-0101.02.202191674532 diviak - dospelý, samica; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202185349612 diviak - lanštiak; PZ Skala Rankovce; KÚ: Herľany; PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202159643782 diviača, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica1.2, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0101.02.202186175432diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený1.2
2021-02-0101.02.202176259143diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-0303.02.202129513468 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-0202.02.202131956428 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-02-0202.02.202186931257diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KÚ Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-02-0202.02.202114967852 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0202.02.202197245613 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0202.02.202186142953 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0202.02.202171358294diviak - dospelý, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0303.02.202145781369 diviak - prasa, samica; PZ Maglovec; KÚ: Chmeľov; PR: Maglovec, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-0303.02.202156821397diviak - dospelý, samica; PO Chalaš raslavice; KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-0303.02.202198645732 diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-02-0202.02.202172416935diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-02-0303.02.202126519483 diviak - lanštiak, samica, PZ Čičva, KÚ: Vranov nad Topľou, PR: Čičva, okr. Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
2021-02-0202.02.202156394812 diviak - dospelý, samec, PZ Barancová Dlhé Klčovo, KÚ: Dlhé Klčovo, PR: Barancová, okr. Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
2021-02-0202.02.202138197462diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania
2021-02-0505.02.202147859163 diviača, samica; PO Hubertlov; KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202123476891diviak lanštiak, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené
2021-02-0505.02.202126547193diviak dospelý, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené
2021-02-0505.02.202141783692 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202112864579 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202123814659diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202117685924diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202126315948 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202124863957 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202187592164diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202149237615 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202171964358 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202161389247 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202123415697 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202195672138 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202113248569 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202183745621diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202126384791 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202191837562diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202176842915diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202113285796 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202194837562 diviača, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202176482931 diviak - dospelý, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202115827394 diviak - lanštiak, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202184761523 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202168314952 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202119478532 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202176958142 diviača, samec; PZ Cerovo; KÚ: Rimavská Lehota; PR: Cerovo, okres Rimavská Sobota, Ulovený
2021-02-0505.02.202132968157dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Košice, KÚ: Švedlár; PR: Stará Voda, okres Gelnica, uhynutý - nájdený
2021-02-0505.02.202162498735diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202145923178 dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202195627481diviča, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202171438956diviača, samica, OZ Rožňava, KÚ: Rožňava; PR: Rožňava, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202193827615diviak - lanštiak, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202196715834 diviača, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202153781692 diviača, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202138796421 diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202173954862diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202127946135diviak - dospelý, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202172436589 diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202125389476diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202145879163 diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202119528346diviak - lanštiak, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-02-0808.02.202149526387diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202114896732 diviak - dospelý, samec; PD Kapušany, KÚ: Tulčík; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202174825319diviak dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202142813756 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Prešov; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202154732869diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Husák; PR: Hrachovce, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202124598361diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Husák; PR: Hrachovce, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
2021-02-0909.02.202171824936diviak - dospelý, samica; PO Humenec, KÚ: Veľká Lodina; PR: Humenec, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania
2021-02-0505.02.202132491768 diviača, samec, PZ Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: Paňovský Les, okr. Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-02-0505.02.202192817465diviača, samec, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynutý nájdený
2021-02-0505.02.202158439716diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
2021-02-0505.02.202186793542 diviača, samica, Po Sivetice, KÚ: Jelšavská Teplica, PR: Dolný Gemer, okr. Revúca, uhynutý nájdený
2021-02-1010.02.202181954362 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202159136827dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202189213547 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202191785642dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202145182379diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202137482591diviak - lanštiak, samec, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202168137254diviak - dospelý, samica, PO Hrab, KÚ haniska, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202195743628 diviača, samec, PZ Diana Lúčka, KÚ Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202176935418diviak - dospelý, samica, PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany, PR: Bačkov, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202184293571 diviača, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-02-1010.02.202131972684 diviak - lanštiak, samec, PO Stráň, KÚ Malcov, PR: Rybné, okr. Bardejov, ulovený bez zmien správania
2021-02-1717.02.202113745968diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-1717.02.202192153687 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-1717.02.202173854169 diviak- lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-02-1717.02.202153984627 diviak lanštiak, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-1616.02.202168319547diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-02-1616.02.202163972458 diviak - lanštiak, samec; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-1616.02.202179184623 diviak lanštiak, samica; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
2021-02-1212.02.202123719856diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-1212.02.202169728315 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-1212.02.202124897615diviak dospelý, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-1616.02.202196583147 diviak lanštiak, samec; PZ Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
2021-02-1515.02.202153671942 diviača, samec; PZ Krásna Hôrka - Bučina, KÚ: Pača, PR: Ostrý Vrch okr. Revúca, ulovené so zmenami správania
2021-02-1515.02.202195273681diviača, samec, PZ Ľutina , KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okr. Sabinov, ulovené bez zmien správania
2021-02-1717.02.202175183692 diviak dospelý, samec; PZ Urbár Šemša; KÚ: Veľká Ida; PR: Vydumanec, okres Košice okolie, uhynuté - nájdené
2021-02-1919.02.202165284739 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202126317485 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202192431658 diviača19.2, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202194375186 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202121568347 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202198632571 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202172951468 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202151839276 diviača, samica; lesy Slovenskej republiky, š.p OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hlinné ; PR: Slánske vrchy, okres Vranov Nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202112457839 diviak - lanštiak, samec, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PZ: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202193876145 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
2021-02-1919.02.202156231487 diviak - lanštiak, samec, PZ Laborec, KÚ: Michalovce, PR: laborec - Michalovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-02-1919.02.202151682374 diviak - lanštiak, samica, lesy Jasov s.r.o, KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2222.02.202178419563 diviak lanštiak,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-2222.02.202191682435 diviak lanštiak,samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-2222.02.202149635218 diviak lanštiak, samica,PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-2222.02.202117456389diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-2222.02.202146951372diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2222.02.202146785139 diviak - dospelý, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2222.02.202136915872 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2222.02.202138954761diviača, samica; CETER s.r.o, KÚ: Čučma; PR: Mníchovská Skala, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2222.02.202173259481 diviak - dospelý, PO Hrab, KÚ: Poľov, PR: Konopné, okr. Košice II, uhynuté - nájdené
2021-02-2222.02.202185497216 diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin potok; PR: Hradova Hora, okres prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-2323.02.202183645179 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
2021-02-2323.02.202187651324 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
2021-02-2323.02.202121578394 diviača, samica, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
2021-02-2323.02.202178314965 diviača, samec, lesy Slovenskej republiky, š.p. odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-02-2323.02.202197425138 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Podhradník, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-02-2323.02.202136487291 diviača, samec, lesy Jasov s.r.o, KÚ: Poproč, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2323.02.202197456123 diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce, PR: Makovice, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2323.02.202194876532 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň, KÚ: Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2323.02.202123498756 diviača, samec; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-2323.02.202167251394 diviača, samec; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-2323.02.202191854367 diviača, samica; PD Kapušany, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-2424.02.202195814723diviak dospelý, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-02-2424.02.202115387469diviak - dospelý, samica, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
2021-02-2424.02.202198531467 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
2021-02-2424.02.202172548613 diviača, samec; CETER s.r.o, KÚ: Čučma; PR: Mníchovská Skala, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2424.02.202164791253diviača, samICA, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Červenica, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-02-2424.02.202145239678 diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradova Hora, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-2424.02.202131896754 diviak lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-02-2424.02.202137918425 diviača, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-02-2424.02.202112834975 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-02-2424.02.202124157368 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-02-2424.02.202195784623 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-02-2424.02.202126138457 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-02-2424.02.202167413925 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-02-2424.02.202138971524 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-02-2424.02.202193248516 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-02-2626.02.202161932547 diviak - lanštiak, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-02-2626.02.202183642197 diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-02-2626.02.202194286317 diviak - lanštiak, samica, PS Dúbrava, KÚ Zlatá baňa, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-02-2626.02.202159328716 diviak - lanštiak, samec, PZ Lipiny Hanušovce n T., KÚ Hermanovce nad Topľou, PR: Lipiny, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-02-2626.02.202167429853 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202167324159 diviača, samica; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
2021-02-2626.02.202125146378 diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
2021-02-2626.02.202194736521 diviača, samec; PZ DRINA Juskova Voľa , KÚ: Zámutov; PR: PZ Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
2021-02-2626.02.202136291857 diviača, samica; lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou , KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
2021-02-2626.02.202191352678 diviača, samec; lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou , KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
2021-02-2626.02.202175462138 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202163782915diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202132651794 diviača, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: lúčka pri Hrhove; PR: lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202134592761 diviača, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: lúčka pri Hrhove; PR: lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202163187549 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ Svinica, PR: Slánske vrchy I, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-02-2626.02.202178169324 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ Háj, PR: Javorina , okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-02-2626.02.202164295817 diviača, samica, PZ - OZ Balaška, KÚ Bunetice, PR: Balaška, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-02-2626.02.202138516792 diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ Rankovce, PR: Hrabovec, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-02-2626.02.202136981245 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202124937658 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202185237146 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202142196357 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202175296314 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202168542791 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202132598764diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202168253147 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202184316795 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202112856743 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202183456712 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202176814329diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202147869513diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202186537129 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202125489167 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-02-2626.02.202154291763 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-0101.03.202139456871diviača, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: pozdišovce, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202136175928 diviak dospelý, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, Pr : Gočaltovo - Rozložná, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202138752194diviača, samec, PS Sekčov, KÚ: Demjata, PR : Sekčov Tulčík, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202119654278 diviača, samica, PS Sekčov, KÚ: Demjata, PR : Sekčov Tulčík, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202164723851 diviak - lanštiak, samica, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR : Dúbrava01, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202174351268 diviak - lanštiak, samec, PZ Nimrod, KÚ: Olejníkov, PR : Nimrod, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.20217364219501diviak lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce, PR : Hradová Hora, okr. Sabinov uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202128347195diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202136784512diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202131759426diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202198546312 diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-03-0101.03.202139514628 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202175423618 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202181597264 diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202156218497 diviača, samec, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
2021-03-0202.03.202115284396 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
2021-03-0202.03.202195743216 diviak - dospelý, samica, PZ Maglovec, KÚ: Okružná, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynutý nájdený
2021-03-0202.03.202114285976 diviak dospelý, samica, PS Sova, KÚ: Terňa, PR: Stráže, okr. Prešov, uhynutý nájdený
2021-03-0202.03.202156138792diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202162945837 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202119367458 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202168514793 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202145396178 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202172915368 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202171532946 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202136287194 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202198314725 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202186371542 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202137246185 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202168435712 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202125879643 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202198143567 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202176512439 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202197462853 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202143157692 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202143761289 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202139624578diviača, samec; lesy Jasov; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202194265387 diviača, samec; PZ Topoľ Mokrance; KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202157829463 diviača, samica; PO Červenky; KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202172483615diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0202.03.202186453197diviak - dospelý, samec; PZ Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Betliar; PR: Betliar, okres Rožňava, uhynutý, nájdený
2021-03-0202.03.202175691384 diviak dospelý, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava, PR Drienovec - Liúpovník, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-03-0202.03.202129753481 diviak dospelý, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava, PR Drienovec - Liúpovník, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
2021-03-0303.03.202184361295diviak - dospelý, samec; PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý, nájdený
2021-03-0303.03.202165174932diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý, nájdený
2021-03-0303.03.202174293865diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý, nájdený
2021-03-0303.03.202183261945diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202182967143diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š. p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-0303.03.202134951678diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202137485269diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202171356948diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-0303.03.202187391452diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202171942368diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202151726498diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202161873945diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202179631458diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202138412956diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202119287564diviača, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-0303.03.202169738142diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202142815937diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202145923716diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-0303.03.202156873491diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202183125794diviak - dospelý, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: LVyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202131592874diviak - dospelý, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Vyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202129475638diviak - dospelý, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Vyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202182974563diviak - dospelý, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202176594132diviak - dospelý, samica; PZ Poľana, KÚ: Fričkovce; PR: Poľana, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202189723156diviak - lanštiak, samec; PS Bučina, KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0303.03.202147361982diviača, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Bučina, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-0303.03.202193687142diviak - lanštiak, samec; PS Hrhov, KÚ: Olejníkov; PR: Hrhov, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202183196275diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri Krčave; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202194582316diviak - lanštiak, samica; PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202187946213diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202179652341diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zadielská dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202125713946diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202116475398diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202168431257diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202178169543diviak - Kríže, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202168925473diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202143271689diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202162814359diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202113478562diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202183142975diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202134956782diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202154728639diviak - dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202172951864diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202123946815diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202153679412diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202113842679diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202131684729diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202194756832diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202181962534diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202185127496diviača, samec; Lesy Jasov s. r. o., KÚ: Debraď; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202153782169diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202189245731diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202154982317diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202195314276diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202136419582diviak - lanštiak, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202191324768diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202159126437diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202141568732diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202114795283diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202164528971diviak - dospelý, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovice, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202184136529diviak - dospelý, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202121739864diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202154179628diviača, samec; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202123874165diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202179584312diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-0808.03.202158261349diviak - lanštiak, samec; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202192671348diviak - lanštiak, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202115649873diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202134218976diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202184512693diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202152347816diviak - lanštiak, samec; Lesy Jasov s. r. o. , KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202186925741diviak - dospelý, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0808.03.202191723456diviak - dospelý, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202123896741diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202164357219diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202138627459diviak - lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202123167895diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202112654837diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202175142389diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202136142985diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202149856231diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202129534861diviača, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: PZ Laborec, okres Michalovce, uhynuté - nájdené
2021-03-0909.03.202138691542diviak - dospelý, samec; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: PZ Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202183279516diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202163295714diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202165728943diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-0909.03.202135276981diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202192745631diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené
2021-03-0909.03.202128647951diviak - dospelý, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202197341825diviak - dospelý, samec; PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202118247936diviača, samica; PZ Vysoká Medzianky, KÚ: Radvanovce; PR: Dubník, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202112763948diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202138467192diviak - lanštiak, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202152976381diviak - dospelý, samec; PS HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202176418923diviak - lanštiak, samec; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202114823957diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky,š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202156319827diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník pri Rožňave; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202195147823diviak - dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202157893216diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202162814597diviak - lanštiak, PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202172418596diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202112954738diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Fintice; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-0909.03.202159142783diviak - dospelý, samica; PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-0909.03.202127169354diviača, PZ Čičva, KÚ: Hencovce; PR: Čičva, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202114786925diviak - lanštiak, samec, PO Dolný Gemer, KÚ: Nováčany v Gemeri; PR: Gemerský Sad, okres Revúca, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202137915846diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202124159763diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Zlatá Idka; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202145967132diviača, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202172463195diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa; PR: Slanské vrchy IV, Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202186237194diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202124983657diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202176138924diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202116845732diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202129734861diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202173826195diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202168249571diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202159132478diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202128174956diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202143917568diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202182371469diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202116793284diviača, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202158769431diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202128431597diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202152361948diviača, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202175236841diviak - dospelý, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202135289416diviak - dospelý, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202162841573diviak - dospelý, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202117368945diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202136724915diviača, samec; PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-1010.03.202125143789diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202174935861diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-1010.03.202143269187diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené
2021-03-0202.03.202152819764 diviača, samica, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce, PR: Úboč Pozdišovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2021-03-0202.03.202172568349 diviača, samica; PZ Podlužianka Chrťany, KÚ: Pôtor; PR: Hôrka Horná Strehová, okres Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202159231784diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202112345978diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202117523496diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202164758291diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202135742186diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202153812976diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202198437216diviak - lanštiak, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202162874935diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202125869347diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202129451876diviak - dospelý; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202183259647diviak - dospelý; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202176524138diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202131846592diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zamutov; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202185672149diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202119635482diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202123954186diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202171384265diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202178216395diviača, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdenéý
2021-03-1212.03.202119234875diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202125697138diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202175426913diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202135681472diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1212.03.202114653897diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202134971586diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hertník; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202127439518diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202189251743diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202187516239diviača, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202115674982diviak - dospelý, samec; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202167298431diviak - lanštiak, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202183195467diviača, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202174536829diviača, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202194372581diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202183291456diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202183975621diviak - lanštiak, samec; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202148735629diviak - dospelý, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202119347582diviak - dospelý, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202187249136diviak - lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202131678495diviača, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202171539648diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202145923186diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202126147895diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202178639251diviak - lanštiak, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202127958316diviak - dospelý, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202183795641diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202119354726diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202142536791diviača, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
2021-03-1212.03.202163478521diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202147398612diviak - lanštiak, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202163471829diviak - lanštiak, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Palenica, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202196358142diviak - dospelý, samec; PS Orgovány, KÚ: Tornaľa; PR: Lapša, okres Revúca, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202154386271diviak - dospelý, samec; PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202146215789diviak - dospelý, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-1212.03.202141825793diviača, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1212.03.202118937526diviača, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-1515.03.202187562194diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202189764523diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1515.03.202193146528diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník; PR: LS Stará Voda, okres Gelnica, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202154327689diviak - dospelý, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202174835196diviača, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
2021-03-1515.03.202173456981diviak - lanštiak, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202194827361diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202185174932diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202131578462diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202113925786diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202156814932diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202139875421diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202148763529diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202195286731diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202179485213diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202117849362diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202196783145diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202114785396diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202158923761diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202197416283diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202119643852diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202186372459diviak - lanštiak; PO BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce; PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1515.03.202162845913diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202178649215diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202189763152diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202169275413diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202134671928diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202173219654diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202123578419diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202124651873diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202152316849diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202181475693diviak; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202158347216diviak; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202161843259diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202168243579diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202193475182diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202186471235diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Petrovce nad Topľou; PR: Slanské vrch III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202128596137diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202191278635diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202167538219diviča, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202124867139diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202171429538diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202181476392divia - dospelý; samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202169385174diviak - dospelý, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202195216743diviak - lanštiak, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202132189457diviača, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202119473286diviak - lanštiak, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202191728456diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202194826715diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202112874563diviača, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202162491578diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202128693154diviak - lanštiak, samec; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202118356924diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202127153869diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202173469281diviak - dospelý, samica; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202175392814diviača, samec; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202172589364diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202164329871diviak lanštiak, samec; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202143675298diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202149821573diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202191457683diviak - dospelý, samec; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-03-1616.03.202189413527diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202187125346diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202168972513diviak - lanštiak, samica; PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany; PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202159214873diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202171863425diviača, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202159627384diviača, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202152473968diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202171459683diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202163724851diviak - dospelý, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202173985462diviak - dospelý, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202189153672diviak - lanštiak, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202185964213diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Jakovany; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202175469321diviak - lanštiak, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202167892345diviak - dospelý, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202139546812diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Štítnik; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202149571836diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lučina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-1616.03.202131756948diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202179634218diviak - dospelý, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202192431687diviak - dospelý, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202146598712diviača, samica; PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1616.03.202141963257diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202176859234diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1616.03.202174561298diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202158643197diviača, samec; SPZ - PZ Urbanovka, KÚ: Bardejov; PR: Jedľovec - Urbanovka, okres Bardejov, ulovené bez zmien správania
2021-03-1717.03.202114527863diviak - dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-03-1717.03.202131985647diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-03-1717.03.202115279438diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202162915784diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202147138569diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202181594276diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202146175832diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202191785432diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202171832956diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202191768254diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202119236748diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202125834617diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202175961423diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202129573648diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202169247381diviak - lanštiak; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202167948135diviak - dospelý, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202168145932diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202142185796diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202186937412diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202143871926diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Rakovec nad Ondavou; PR: Ondava Moravany, okres Michalovce, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202131246795diviak - dospelý, samec; PS Bučina, KÚ: Geraltov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202165134927diviača, samec; PZ Lysá, KÚ: Zálesie; PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202179134268diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202129647851diviak - lanštiak, samica; PZ - OZ Balaška, KÚ: Bunetice; PR: Balaška, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202186397254diviak - dospelý, samica; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202173291584diviak - lanštiak, samica; PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany; PR: Orechový les, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202124138695diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202124569718diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202138195674diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské vrchy II, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené
2021-03-1919.03.202124967135diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské vrchy II, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202126493817diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202176185234diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Nižná Kamenica; PR:Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202154936872diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské lesy II, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202113527869diviak - dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202147215893diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202142713956diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202125894761diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202156932184diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202158621493diviak - dospelý, samec; PLesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202132694815diviača, samica; PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1919.03.202128691473diviača, samec; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynuté- nájdené
2021-03-1919.03.202189136475diviak - dospelý, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202112758396diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202173624918diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202131847269diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202145728369diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202178142369diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1717.03.202117469258diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202163294785diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-1717.03.202153927618diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava; PR: Kluknava, okres Gelnica, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202112864537diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-1919.03.202136472918diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202175218693diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
2021-03-1919.03.202124156379diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-1919.03.202182194763 diviak - lanštiak. samec, PZ Maglovec. KÚ: Okružná, PR: Maglovec, okr. Prešov, ulovené bez zmien správania.
2021-03-2424.03.202128376951 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202175416298 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202156239478 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202131687592diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202192386751 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202181364759diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24
2021-03-2424.03.202157829413 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202181937624 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202117326859 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce; PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202162749183 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202116342597diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202161432578 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202182935147diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202159372184diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202159783162 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202148975231diviača, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202184921735 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202163194278 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202163584179 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202129673148 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202117968325diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202131928547 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá baňa; PR: Slanské Vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202154713986 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202161529487diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202127489365 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202168254971 diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202125489736 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202143671825 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202148712593 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202167841925 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202146318792 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202141237859 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202198521643 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202165174382 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202174358269 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202185463917 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202139827514 diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202153298461diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202117869345 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202161324857 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202154263791 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202169374512 diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202121758693diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202126581947diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202171538492 diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202197462513 diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202151392847 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202195318642diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202131862495diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202146218973diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202116527498 diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202114295637 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202137126984 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202194837125diviak - lanštiak, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202142196758 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202195137628 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202147561238 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202168235749diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202123568794 diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202136715498 diviak - dospelý, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202184921356diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202176351892 diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202114273695diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202178693124 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202183715246 diviača, samica UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202195812437diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202179243681 diviak - dospelý, samica UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202176349258 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202184563712 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202169823741diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
2021-03-2222.03.202146389251 diviak - lanštiak,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202183964257 diviak - dospelý,,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202123795168 diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2222.03.202121786945 diviak - lanštiak, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2222.03.202143189576 diviača, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202135489627 diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202138946217diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202167192543 diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202163247958 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202142386751 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202189652137 diviak - lanštiak, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202154381269diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202178561329 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202183945172 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202163845912 diviak - lanštiak, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202135841962diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202186534719 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2222.03.202142817396diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202115948273diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202114593267 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202174913586 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202146978213 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202147531892 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202147298513 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202178631295 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202196413827diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2222.03.202148523716diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202197352846 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202185976124diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202114629837 diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202158912634 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202157341862diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202134792518diviak - dospelý, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202163219458diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202129465187diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202121875396 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202196428751 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202191352486diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2323.03.202142573896 diviak - dospelý, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202189623451diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-2424.03.202143568729 diviača, samec; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-2222.03.202134259167 diviača, samica; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202128134657 diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Kunova Teplica; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202184167932diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Kunova Teplica; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202175961284diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-2424.03.202114876532 diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-2323.03.202169517428 diviak - lanštiak. samec, PZ Maglovec. KÚ: kapušany, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202168714352diviak - lanštiak. samica PZ Maglovec. KÚ: Chmeľov, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
2021-03-2222.03.202163285714 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2222.03.202116495278 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202125687391diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202164352197 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202131925478 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202197835162diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202165714892 diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202115634789 diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202156728341diviak - dospelý, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
2021-03-2222.03.202181679325diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
2021-03-2222.03.202158139274 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
2021-03-2222.03.202198327561 diviača, samec, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
2021-03-2222.03.202181465392 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
2021-03-2222.03.202142836159diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
2021-03-2323.03.202113942786diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-2323.03.202162845719diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
2021-03-2424.03.202131867529 diviak - lanštiak, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202176318529diviak - lanštiak, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202131674829 diviak - dospelý, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-2424.03.202116824579 diviača, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-03-2626.03.202165293148 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2626.03.202149735618 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2626.03.202148129567 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: debra´d; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2626.03.202175349281 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-03-2626.03.202161437958 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Šaca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202157346981 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202174235896 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202156214397 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202192178436 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202116438592 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202175692841 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202168479521 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202158976142 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202162897315 diviak - dospelý, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
2021-03-2626.03.202139816542 diviača, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
2021-03-2626.03.202147198536 diviak - dospelý, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2626.03.202152847691 diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2626.03.202126549817 diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2626.03.202162843715 diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-2626.03.202157619482 diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-2626.03.202191627583 diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Jakovany; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
2021-03-2626.03.202165398472 diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené
2021-03-2626.03.202168412973diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené
2021-03-2626.03.202165183792 diviak - lanštiak, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené
2021-03-2626.03.202136218754 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá baňa; PR: Slanské Vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-03-2626.03.202143197865 diviak - lanštiak, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-2626.03.202117859264 diviak - dospelý, samica; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-03-2626.03.202147961582 diviak - dospelý, samica; PZ topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
2021-03-2626.03.202156173489 diviak - lanštiak, samica; PZ Dubina Medzev, KÚ: Tmedzev; PR: Dubina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-03-2626.03.202115974328 diviak - dospelý, samec; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2626.03.202119536784 diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2626.03.202192514863diviak - lanštiak, samec; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
2021-03-2929.03.202159237416 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
2021-03-2929.03.202183751926 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202118374596 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202194768512 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202192513467 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202174239185 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202137259184 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202126548719 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202139257816diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202165419387 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202157681932 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka, PR: Zádielska dolina, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202192846157 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka, PR: Zádielska dolina, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202176825943diviak - lanštiak, samec, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202189564237 diviak - dospelý, samec, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202115697834 diviak - lanštiak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kružlov, PR: Sokol, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2929.03.202134862915 diviača, samec, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202149726583 diviak - lanštiak, samec, PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202126358941 diviak - dospelý, samica, PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202179685312 diviača, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202129648153diviak - dospelý, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202121765438diviača, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202184359712 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202127316598 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202169478513 diviača, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202115639742 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202128345967 diviak - lanštiak, samica, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202151349762 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202172895461 diviača, samec, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202159187264diviak - dospelý, samec, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202175364289 diviak - dospelý, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202116947532 diviak - dospelý, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-2222.03.202183529471 diviača, samica, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PR: ľutina, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-2222.03.202198274563 diviak - lanštiak, samec, PZ jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-2222.03.202143895762 diviak- lanštiak, samec, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202151697384diviak - lanštiak, samec, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-2222.03.202198463712 diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2222.03.202156142398 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2222.03.202167215938 diviak - lanštiak, samica, PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove, PR: Lúčka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202165982417 diviak - dospelý, samec, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202172538941 diviak - dospelý, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202114678295 diviača, samec, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202151869437 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202172316945 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202114573698 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202126178359 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202168912547 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202167249581 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slanské vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202143629781 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2626.03.202164513279 diviak - lanštiak, Poľovnícka organizácia Hrab, KÚ: Košice, PR: Konopné, okr. Košice II, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202185136974diviak - lanštiak, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202171256984diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202182579316diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202134827519diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202153461897diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202152397684diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202127145693diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202157318649diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202124935876diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202119573286diviača, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202153846127diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202193452678diviak - dospelý, samec, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202154726381diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202157649831diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202119438627diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202187215694diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202195863172diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202175963184diviača, samec, PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202178324591diviak - dospelý, samica, PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdený - uhynutý
2021-03-3030.03.202157682419diviača, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202115987342diviak - lanštiak, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202112986453diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Olejnikov, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202169873154diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ:Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202182531647diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ:Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202138967145diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202112689543diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdené - uhynuté
2021-03-3030.03.202125418397diviak - dospelý, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202192568371diviak - dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202186931275diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202116825937diviača, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202119382564diviača, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202181956723diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202115387642diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ: Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202125163948diviak - lanštiak, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202191624357diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okres Trebišov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202135982741diviak - lanštiak, samec, Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ: Malá Bara, PR: Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202182796145diviača, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202113427895diviača, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202127143895diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202197284316diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202176493281diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ: Hačava, PR: Javorina, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202114752938diviak - lanštiak, samica, PO Bažant Budkovce, KÚ: Žbince, PR: Bažant Budkovce, okres Michalovce, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202151938724diviak - lanštiak, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté
2021-03-3131.03.202161792835diviak - dospelý, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kríže, PR: Sokol, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202131284569diviak - lanštiak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kríže, PR: Sokol, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202132516794diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202171693458diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202131984527diviača, samica, PLesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-03-3131.03.202168572431diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202119752643diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202132671584diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202135678129 diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202185174326diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202149612583diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202165143987diviak - dospelý, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202154369721diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-03-3131.03.202193246175diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202164138752 diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202159672843diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202149681732diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres sabinov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202195378462diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Šiba, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202182531746diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Šiba, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-03-3131.03.202131698427diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202198361527diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202195361872diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202165481739diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202151823769diviak - lanštiak, samica, PO BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202127569381diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okresBardejov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202197351268diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Červenica, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202132154689diviača, samica, PZ STRAŽ Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202169231478diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, okres Spišská Nová Ves, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202147513682 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202139154826diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202149815236 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202132976148 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202148973516 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202169578243 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202156312784 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202198276351 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202137189452 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202137482596diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202139467518diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202195268437 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202153462871 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202195631482diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202192146375 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202128147653diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202114872956diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202182675319 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202163219785 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202139751268diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202146329875 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202183594721 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202192673154diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová pri Hrhove, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202148295637 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202176182549 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202127918453 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202174156389 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202189635147 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202141578362 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202183914567diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202194162378 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202157293186 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202124856139 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202161243957 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202156492371 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202169724518diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202129683714 diviača, samica, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202151742869 diviak - dospelý, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202163745819 diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202141867359 diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202137892651diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202191574823 diviak - dospelý, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202151867234diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienovec, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202164912783 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202168125479 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202123479158 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202165431827diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
2021-04-0606.04.202163924518 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Drina Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202176453982 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Drina Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202139267841 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202137169245diviača, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202154391267 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202168925173 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202193571246 diviak dospelý, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-0606.04.202169873125 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202185216943diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202132841569diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202138657194 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202164182375 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202194127683 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202115872349 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202175219638diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202139472861diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202184936152 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202137641259 diviak - lanštiak, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202114938672 diviak - lanštiak, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202184613925 diviak - dospelý, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202176541293 diviak - dospelý, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202125791386 diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202167312489diviak - dospelý, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: JTerňa, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202151682349 diviak - dospelý, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202179658324 diviak - lanštiak, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202162159784 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202192316458diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202136514279diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202137519824 diviak - lanštiak, samica, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202178954163 diviak - dospelý, samica, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202158261794 diviak - lanštiak, samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202161387294diviak - dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202167918253diviak - lanštiak, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202184352761diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202138942567diviak - lanštiica, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202151924786 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202143128675 diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202128463591 diviak - dospelý samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté
2021-04-0707.04.202164857329 diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202118376294 diviak - lanštiak, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202192745386 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202125836749 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202174351628diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202117324598 diviak - dospelý, samica, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202158467391 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202197253481 diviak - lanštiak. samica PZ Maglovec. KÚ: Chmeľov, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
2021-04-0606.04.202117482956 diviak - lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-04-0606.04.202138241967 diviak - lanštiak, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-04-0606.04.202145367928 diviak - dospelý, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-04-0606.04.202174251963 diviača, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-04-0707.04.202142915386 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-04-0707.04.202134162895diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-04-0707.04.202121693457 diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-04-0707.04.202131629574 diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
2021-04-0707.04.202117592348 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, ulovený so zmenami správania
2021-04-0707.04.202187164239 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Opátka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202143689217 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202178396124 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202197168243 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202127485936 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202169387512 diviača, samec, PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
2021-04-0707.04.202162478315 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202119374856diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Ľutina; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
2021-04-0707.04.202118369425 diviača, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-04-0707.04.202115234968diviak dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-04-0606.04.202169327145 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-04-0606.04.202182613497diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-04-0606.04.202153817296 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-04-0606.04.202152478936 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-04-0606.04.202151328749 diviak dospelý, samica; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
2021-04-0606.04.202174562981 diviača, samec, PZ DRINA Juskova Voľa, KÚ: Zámutov, PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0606.04.202139652874diviak dospelý, samica, PZ DRINA Juskova Voľa, KÚ: Zámutov, PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0707.04.202176941238diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Chmeľov, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202181736495diviak lanštiak, samec, PZ Hubertus, KÚ: Podhorany Nižné, PR :Hubertus, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-0606.04.202119623478 diviača, samica, PZ &Bukovina Čirč, KÚ: Čirč, PR :Bukovina, okr. Stará Ľubovňa, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202194173682diviak dospelý, samec, PZ30-06 Veľaty, KÚ: Hrčeľ, PR :Zemplínske vrchy, okr. Trebišov, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202115962743 diviak lanštiak, samica, PS Ratková, KÚ: Sása nad Turcom, PR :Ratková, okr. Revúca, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202132468759 diviak dospelý, samec, Mestské poľovnícke združenie Jelšava, KÚ: Jelšava, PR: Teplá voda - Jelšava, okr. Revúca, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202117324856diviak lanštiak, samica, PZ Meliata, KÚ: Meliata, PR :R Meliata, okr. Rožňava, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202196271854diviak lanštiak, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202187963245 diviak lanštiak, samec, PZ Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok horný Tisovník, okr.Detva, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202174691258diviak lanštiak, samec, PZ Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok horný Tisovník, okr.Detva, uhynuté nájdené
2021-04-0707.04.202117638549 diviača, samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany, PR: Orechový les, okr. Košice - okolie, ulovené bez zmien správania.
2021-03-2424.03.202118957463 diviak dospelý, samica, PO PM Šivetice, KÚ: Mikolčany, PR: gemerský sad, okres Revúca, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202132681574 diviak lanštiak, samec, PO PM Šivetice, KÚ: Mikolčany, PR: Gemerský sad, okres Revúca, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202158914672 diviača, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: kamenná Poruba pri Topli, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202189375241diviak dospelý, samec, PZ Bukovina Čirč, KÚ: Čirč, PR: Bukovina, okres Stará Ľubovňa, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202172351468diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202173269158diviak - lanštiak, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR:Pálenica, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202181725493diviak lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202161935784diviača, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Nižná Kamenica, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202168917523diviak - lanštiak, samica, PO PM Šivetice, KÚ: Bodovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202164291358diviak - lanštiak, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202117825639diviak - lanštiak, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202115647829diviak - lanštiak, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202124591738diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202128374516diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1212.04.202136172485diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1212.04.202162584739diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1212.04.202169583412diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202159472318diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202112574369diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202171546298 diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202194651823diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202124893561diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202152349678diviača, samica, PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár, PR: Veremba, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1212.04.202142967831diviača, samec, PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár, PR: Veremba, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1212.04.202182976413diviak - dospelý, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata, PR: Chalaš, okres prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1212.04.202161582473diviak - lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata, PR: Chalaš, okres prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202134875921diviak - dospelý, samica, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, okres Zvolen, ulovený bez zmien správania
2021-04-0909.04.202146297315diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené
2021-04-0909.04.202157496213 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené
2021-04-0909.04.202112647538 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené
2021-04-0909.04.202164172395 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice, KÚ: Prakovce, PR: Smolník, uhynuté - nájdené
2021-03-2929.03.202145387162 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice, KÚ: Smolník, PR: Stará Voda, uhynuté - nájdené
2021-04-1313.04.202186942317 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202171526938 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202132857946 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202128734516 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202189215674 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202118654237 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202121897645diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202146178923 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202115732486 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202174851296 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202124371586 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202161849372 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202164723951 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202126581739diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202129645387 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202115439687 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202137489265 diviak dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202178594316 diviak dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202156417839 diviak dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202194631257diviak dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202139754862 diviak lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202138195462 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202127496351 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202151976428 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202128375196 diviak dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-03-0202.03.202173965421 diviak - dospelý, samica, PZ Helcmanovce, KÚ: Helcmanovce, PR: Helcmanovce, okres gelnica, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202116897452diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202194563182 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202183459162 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202192481637 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202151687349diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202176932415 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202113289675 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202152913746 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202123845179 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202174562319 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202154863179 diviak dospelý, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202137962851diviača, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202118476932 diviača, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202135418697 diviak dospelý, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202121693548diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202175486193diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202187321654 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202167138425 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202147983156 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202114729685 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202179348152 diviak - dospelý, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-0909.04.202136795428 diviak -lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-0909.04.202152836719 diviak -lanštiak, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202165931872 diviak -lanštiak, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202153871249 diviak -dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202196215873 diviak -dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202119237485 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Košická Polianka; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-04-1313.04.202137269458 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-04-1313.04.202197861435 diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
2021-04-0909.04.202118952374 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202138159672 diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202113748659 diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202152641738 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabbovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202152637819 diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
2021-04-1313.04.202119325768diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202185439261 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-04-0909.04.202158967231 diviak dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-04-1313.04.202197642538 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Záhradné; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-04-1313.04.202137862495 diviak lanštiak, samica; PS Sova, KÚ: Záhradné; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-04-1313.04.202146125387 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
2021-04-1313.04.202189476321 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202142693178 diviak - lanštiak, samec, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202127459813diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202151429836 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202136951278 diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1313.04.202174156283 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1313.04.202161789452 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1313.04.202131284975 diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1313.04.202169582473 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1313.04.202118754396 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1313.04.202118953476 diviak dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1313.04.202151823794 diviak dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1313.04.202162598147 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-0909.04.202134921786 diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1313.04.202132719658 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1313.04.202153729164 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1313.04.202132864197 diviak - lanštiak, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1313.04.202182974653 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1313.04.202183164297 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1313.04.202151769438 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-03-2323.03.202196183752 diviača, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabbovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202119546327 diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202128715493diviak - dospelý, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202115976382diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-2323.03.202143519287diviak - dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202124396185diviak dospelý, samec, PS Hekerová, KÚ: Smolník, PR: Smolník II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202131256784diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdené-uhynuté
2021-03-3030.03.202167814592diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-03-3030.03.202158914723diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-03-3131.03.202164972581diviak lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava, PR: Kluknava, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202159628143 diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202142916587 diviak - lanštiak, samica, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202183652749 diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202169571248 diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202157819346diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202112937548 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Závadka pri Terni, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202187213964 diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202183714569 diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202147256193 diviak - dospelý, samec, PO Hubertlov, KÚ: Cabov, PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202126915834 diviak - dospelý, samica, PO Hubertlov, KÚ: Cabov, PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202154796382 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202173986421diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202113867954 diviak - lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202148562913 diviak - dospelý, samec, PS Topľa Parchovany, KÚ: Parchovany, PR: Parchovany - Dvorianky, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202135921648 diviak - dospelý, samec, PZ Markovec, KÚ: Richvald, PR: Richvald, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202115329748 diviak - dospelý, samec, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, PR: Gočaltovo - Rozložná, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202126175938 diviak - dospelý, samec, PS Dúbrava, KÚ: Kokošovce, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202112496735 diviak - dospelý, samec, PS Dúbrava, KÚ: Kokošovce, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202198572136 diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202117243658 diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202119827643diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202191473826 diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202135278941 diviak - dospelý, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok, PR: Hradová Hora, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202183427951 diviača, samec, PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné, PR: Slaný Potok, okres vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202197638451 diviača, samica, PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné, PR: Slaný Potok, okres vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202145237916 diviača, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PR: Ľutina, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202143961258 diviak dospelý, samica, PZ Hlboké Kobeliarovo, KÚ: Nižná Slaná, PR: Hlboké, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202136178952 diviak lanštiak, samec, PZ Komposesorát Štítnik, KÚ: Štítnik, PR: Štítnik, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202195618732 diviak lanštiak, samec, PZ Lysá , KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202154687932 diviača, samec, PZ Lysá , KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202136285974 diviača, samec, PZ Bukovina , KÚ: Sečovská Polianka, PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202118956273 diviak lanštiak, samica, PZ Bodva , KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres: Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202192465187 diviak lanštiak, samec, PZ Buková Lipany , KÚ: Lipany, PR: Buková, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202165143728 diviak lanštiak, samec, PD Kapušany pri Prešove , KÚ: Fulianka, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202175893621 diviak lanštiak, samec, PZ Pod jelením vrchom Hačava , KÚ: Turňa nad Bodvou, PR: Javorina, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-03-2424.03.202156491278 diviak lanštiak, samec, OPZ Mníšek II , KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-03-0101.03.202156492187 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
2021-03-0101.03.202113746928 diviača, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
2021-03-0101.03.202194326851 diviak dospelý, samica, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
2021-03-0101.03.202112856497 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
2021-03-0101.03.202116832549 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
2021-03-0101.03.202176983542 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
2021-03-2222.03.202187243596 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice , KÚ: Smolník, PR: Stará voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202193142567 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202154321796 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202148321597 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202129753148 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-03-2626.03.202196342185 diviača, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2021-03-2626.03.202193178265diviak lanštiak, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2021-03-2626.03.202169172538 diviača, samec, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2021-03-2626.03.202117268493 diviak dospelý, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2021-04-0707.04.202176923451 diviak dospelý, samec, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
2021-04-1414.04.202194273518 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livosvská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202189246517diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202152694381 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202142916735 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202167512894 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202172645139 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202197865413 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Svinica, PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202181634759 diviak - dospelý, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1414.04.202158729146 diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
2021-04-1414.04.202118724695 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202173952184 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Svinica, PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-04-1414.04.202153196482 diviača, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1414.04.202169521384 diviak - dospelý, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1414.04.202112786539diviača, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1414.04.202115468793 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202129851673 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202128741935 diviak - lanštiak, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce, PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202193687152diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202172154836 diviak - lanštiak, samica, PZ Tatrakon, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202115367289 diviak - lanštiak, samec, PZ Sihoť Ratkovské Bystré, KÚ: Filier, PR: Hrloca, okres Revúca, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202191732685 diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice- okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202179465182 diviak - lanštiak, samec, PZ OZ Balaška, KÚ: Bunetice, PR:Balaška, okres Košice okoie, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202151742396 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202174921685 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202151279638 diviak- dospelý, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202186942531 diviak- dospelý, samec, PZ Markovec, KÚ: Richvald, PR: Richvald, okr. Bardejov, ulovený bez zmien správania
2021-04-1414.04.202185249673 diviak- dospelý, samica, OPZ Mníšek II, KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202174215398 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice , KÚ: Prakovce, PR: Mníšek II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202124978365 diviak dospelý, samica,PZ Opaka , KÚ: Kojšov, PR: Opaka, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202153297148diviak lanštiak, samica, PO SIPOX DIANA , KÚ: Gelnica, PR: Sipox Diana, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202184175936diviak lanštiak, samec, PZ Dohoda Bačkov , KÚ:Bačkov, PR: Bačkov, okres Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-04-1414.04.202139165278diviak lanštiak, samec,PZ 30-06 Veľaty , KÚ: Černochov, PR: Zemplínske vrchy, okres Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-04-0909.04.202117936845 diviak lanštiak, samica, Poľovnícka spoločná Prieslop Hanková , KÚ:Petrovo, PR: Markuška, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-1313.04.202135421697 diviak lanštiak, samec, PS Dúbrava , KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-1919.04.202147126389diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202185932647diviak - lanštiak, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Debraďou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202167921485diviak - lanštiak, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica, PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202114976853diviak - lanštiak, samec, PZ Kóňart Plešivec, KÚ: Plešivec, PR: Kóňart - Plešivec, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202178251469diviak - lanštiak, samec, PZ Slavošovce, KÚ: Rochovce, PR: Slavošovce, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202137948625diviak - dospelý, samica, PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202145289763diviača, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-1919.04.202163928457diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202174198563diviak - lanštiak, samica, PZ Jarabina, KÚ: Hýľov, PR: Podkova, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202196732841diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202169348712diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202178512364diviak - lanštiak, samica, PZ LIPINY Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Lipiny, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202161925743diviak - dospelý, samec, PZ Topľa Soľ, KÚ: Rudlov, PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202126315879diviača, samica, PS Sova, KÚ: Gregorovce, PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202143572968diviača, samec, PS Sova, KÚ: Terňa, PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202164857129diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202135176948diviak - dospelý, samica, PS Sova, KÚ: Hubošovce, PR: Stráže, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202163521847diviak - dospelý, samica, PZ SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Ratková, PR: Hrlica, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202195824371diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Petrovce pri Krčave, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202162135789diviak - dospelý, samec, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, okres Zvolen, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202173498561diviak - lanštiak, samica, PZ - OZ Balaška, KÚ: Bunetice, PR: Balaška, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202127965431diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202181593246diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202118954376diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202123914857diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202121493685diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202162793841diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202196275314diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202141368529diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202171532986diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202178231659diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202169153827diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202169415728diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202142916857diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202132815964diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202196528714diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202141358697diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202158913462diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202159826314diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202192467853diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202124851639diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202195463218diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202146275938diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202162147839diviak lanštiak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202126791834diviak lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202116745938diviača, samec, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202137851426diviača, samec, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202187941563diviača, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202139247156diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-1616.04.202134192578diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202196852417diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Drienovec, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202168735194diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Drienovec, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202196578324diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-1919.04.202173185469diviak lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-1616.04.202172816594diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202143761895diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Betliar, PR: 1643, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202182759143diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Betliar, PR: Zverník Betliar, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202158132496diviak - lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202115672948diviak - dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202167432981diviak - lanštiak, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202195638742diviak - lanštiak, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202164317859diviak - lanštiak, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202152174639diviak - lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202148356719diviak - dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202131498567diviak dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202157482961diviača, samec, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-2020.04.202152183796diviak - lanštiak, samec, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202124758631diviača, samica, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-2020.04.202194173568diviak - dospelý, samica, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202194261785diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202146913725diviak - lanštiak, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202189247516diviak - lanštiak, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202146719328diviak - dospelý, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202161974238diviak - dospelý, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202142179365diviača, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynuté nájdené
2021-04-2020.04.202147613985diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202113748925diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202181724395diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202129358471diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202164812793diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202167259413diviača, samec, PO Červenky, KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2020.04.202197584362diviača, samec, PZ Prameň, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2020.04.202151268943diviak - lanštiak, samec, PZ Javorina Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, okres Michalovce, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202146235178diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, KÚ: Vyšný Blh, PR: Daniela zvernica Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202183124967diviak - lanštiak, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202175182436diviak - lanštiak, samec, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR: Maglovec, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202128653194diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Jakovany, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202165842173diviak - lanštiak, samec, PZ Buková Lipany, KÚ: Kameniva, PR: Buková, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202151263794diviak - lanštiak, samica,PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Ratvaj, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202145697238diviak - dospelý, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202176834915diviak - dospelý, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202181569327diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202185976421diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202154219867diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202181374296diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202124671895diviača, samec, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202178452316diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202116249785diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202121968475diviak - lanštiak, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202195647832diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202175481963diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202117456832diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202117845639diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202121894365diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202131876942diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202136872954diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202117462853diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202158761392diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202116847352diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202119265837diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202138926457diviak - lanštiak, samec, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202156237491diviak - dospelý, samica, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202172196583diviak - lanštiak, samec, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202134715289diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202119638254diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202169834127diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202127984563diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202175326481diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202139724815diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202116875493diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202116527948diviak - dospelý, samica, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202123467518diviača, samec, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202165213789diviak - lanštiak, samica, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202143829751diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202141975632diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202158716394diviak - lanštiak, samec, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202147632958diviak - lanštiak, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202185137462diviak - dospelý, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202138529461diviak - lanštiak, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202192764831diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202115873426diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202154389176diviača, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202137152489diviak - dospelý, samica, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202129476183diviak - dospelý, samica, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202121785349diviak - dospelý, samec, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202123716845diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202175984613diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202127465893diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202187659431diviak - lanštiak, samica, PO Červenky, KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202119475268diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Blažice, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202147891236diviak -dospelý, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202138615974diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, KÚ: Vyšný Blh, PR: Daniela zvernica Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202169814273diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202136972518diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202126891374diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Prešov, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202153417289diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté nájdené
2021-04-2121.04.202137165829diviak - lanštiak, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-04-2121.04.202114578632diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehra, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-04-2020.04.202197621845diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
2021-04-2020.04.202157984132diviak dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
2021-04-2323.04.202135928174 diviak- lastiak, samec, Lesy SR- odstepný závod Prešov, PR: Minčol II, Katastrálen územie Livovská Huta, okr. Bardejov nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202137549862 diviača , PR: Palenica, KÚLukov, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202157146382 Diviak-dospelý, samica PR: Minčol II., KÚ: Livov úhyn, nájdené
2021-04-2323.04.202137421965 Diviak-dospelý, PR: Mníchova skala, KÚ: Rožňava, Okres: Rožňava uhynuté, nájdené
2021-04-2626.04.202191345872 diviak-lanštiak, samica; KÚ Ruská Nová ves, PR: Slanské vrchy IV. okres Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-2626.04.202159483276diviak-lanštiak, samec; Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, kˇU: Červená Voda, okr. Sabinov; nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202152948736 Diviak-dospelý, samec PR: Dubová, KÚ: Lúčina, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2626.04.202154962738Dospelý diviak, samec, Poľovnícka organizácia Červenky, KÚ: Košická Nová Ves, okr, Košice III., nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202178924615 Diviak-dospelý, samec PR: Riedky vrch, KÚ: Nižný Hrabovec, Okres: Vranov nad Topľou úhyn, nájdené,
2021-04-2626.04.202189524317diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Dubina Medzev, PR: Dubina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202126385741Diviak-lanštiak, samica PR: Veremba, KÚ: Olšovany, Okres: KOšice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202156382417Dospelý diviak, samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, Michalovce , PR: Žabjany-Michalovce; nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202156491832 Diviak-lanštiak, samica PR: Slanské vrchy IV., KÚ: Červenica, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202192673451Dospelý diviak, Samec, Poľovnícke združenie DRINA Jusková Voľa, Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202196514827 Diviak-dospelý, samica PR: Veremba, KÚ:Vyšný Olčvár, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202132641859 Diviača, samica PR:Teplica, KÚ:Rudník pri Jasove, Okres: Košice-okolie úhyn, nájdené
2021-04-2323.04.202153614982 Diviača, samica PR:Teplica, KÚ: Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202195463817diviača, samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Juskova Voľa , PR: Slanské Vrchy , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202149632578 Diviak-lanštiak, samica, PR: Teplica, KÚ: Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202149281573 Dospelý diviak, Samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, PR: Poľana, Banské, okr. Vranov nad Topľou, nájdený -uhynutý
2021-04-2323.04.202117682954 Diviak-lanštiak, samec, PR: Prameň, KÚ: Ďurďošík, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202164182597 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Sekčov, Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202151798346 Diviak-lanštiak, samec, PR: ľutina, KÚ: Hanigovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202184591326dospelý diviak, samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-2727.04.202164718392 diviača, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, Drienica, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202167245198 Diviak-lanštiak, PR: Hrabovec, KÚ: Herľany, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202196234518dospelý diviak, samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202118264539 Diviak-dospelý, samica, PR: Slánska dolina, KÚ: Slanec, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202184526379diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, kÚ. Olejníkov, PR: Majdan, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202183752416 Diviak-dospelý, samica PR: Dubina, KÚ: Medzev, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202189461257dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202117268439 Divia-lanštiak, samec, PR: Zemplínske vrchy, KÚ: Malá Trňa, Okres: Trebišov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202178435926 Diviak-prasa, samica, PR: Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202134165978 Diviak-prasa, samec, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ: Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202187635294diviak-lanštiak, samec, Poľovnícke združenie Pod Jelením Vrchom Hačava, PR: Javorina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2021-04-2727.04.202175384269 diviak-lanštiak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Pod Jelením Vrchom Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie
2021-04-2323.04.202138261495 Diviak-dospelý, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ: Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202134187659dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícka organizácia Červenky, PR: Veremba , okr. Košice-okolie, nájdený -uhynutý
2021-04-2323.04.202132714689 Diviak-lanštiak, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I. KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202156398147dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, KÚ: Zálesie, PR: Lysá - Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-2727.04.202119427865diviak-lanštiak, samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-04-2323.04.202189265713 Diviak-dospelý, samec, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202151287496 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť , Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., Medzev , PR: Kloptaňa, okr. Košice-okolie, nájdený - uhynutý
2021-04-2323.04.202187531694 Diviak-dospelý, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Prakovce, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202179285146diviača, samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, Čakanovce pri Bidovciach, PR: Hrabiny , okr. Košice-okolie, nájdený -uhynutý
2021-04-2323.04.202124593167 Diviak-dospelý, samica, PR:ľutina. KÚ:Olejníkov, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202185731249 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202123169487 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres.Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202181324769 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Banské, Okres: Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202176312489 Diviača, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Zámutov, Okres: Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202179538624 Diviak-dospelý, samica, PR:Poľana, KÚ:Banské, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202156382971 Diviak-dospelý, samica, PR:Slavošovce, KÚ:Rochovce, Okres: Rožňava uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202139687521 Diviak-lanštiak, samec, PR:Riedky vrc, KÚ:Nižný Hrabovec, Okres: Vranaov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202127984631 Diviak-dospelý, samica, PR:Riedky vrch, KÚ:Nižný Hrabovec, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté,nájdené
2021-04-2323.04.202138526794 Diviača, samica, PR:Dubová, KÚ:Lúčina, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202153876942Diviak-dospelý, samec, PR:Slenské vrchyIV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202139278164 Diviak-dospelý, samec, PR:Slenské vrchy IV., KÚ:Červenica, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202161359472 Diviak-lanštiak, samec, PR:Závadka, KÚ:Rudňany, Okres:Spišská Nová Ves uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202117268549 Diviak-dospelý, samica, PR:Majdan. KÚ:Ľutina, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202142783519 Diviak-dospelý, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202119632875 Diviak-dospelý, samica, PR:Majdan, KÚ: Ľutina, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202124937516Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ: Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202198726354 Diviak-lanšitiak, samica, PR: Stráže, KÚ:Terňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202123914865 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202147813965 Diviak-lanštiak, samica, PR:Šariš, KÚ: Gregorovce. Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202129618547Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202171468592 Diviak-dospelý, samica, PR:Hrabiny, KÚ:Čižatice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202195817643 Diviak-dospelý, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202187361429 Diviak-doispelý, PR:Javorie, KÚ:Lešť I, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202189526173 Diviak-lanštiak, PR:Javorina Oreske, KÚ:Staré, Okres: Michalovce uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202147891625 Diviak-lanštiak, samica PR:PZ Javorina Oreske, KÚ:Staré, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202198214375 Diviak-lanštiak, samica, PR:Javorina Oreské, KÚ:Staré, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202171298645 Diviača, samec, PR:Slánske vrchy, KÚ:Juskova vôľa, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202114675239 Diviak-dopselý, samec, PR:Drina, KÚ:Juskova voľa, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202163581479 Diviak-dospelý, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Zámutov, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202174912658 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202167249153 Diviak-dospelý, samec, PR:Dubová, KÚ:Lúčina, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202181267394 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202182563471 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:TUlčík, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202169581342 Diviak-dospelý, samec, PR:Šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202112965738 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorina, KÚ:Hačava, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202131976248 Diviak-dospelý, samec, PR:Ľutina, KÚ:Hanigovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202168159327 Diviak-lanštiak, samica, PR:Teplica, KÚ:Jasov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202119825467 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplica, KÚ:Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202128137459 Diviača, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202151324697 Diviak-dospelý, samica, PR:Veremba, KÚ:Košická Polianka, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202191248765 Diviak-dospelý, samica, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202154931672 Diviak-dospelý, samicaPR:Hubertus, KÚ:Zlatá Idka, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202161832597 Diviak-samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202128951367 Diviača, samica, PR:Hradová Hora, KÚ:Jakubovanypod Čergovom, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202171683429Diviak-lanštiak, samica, PR:Hradná Hora, KÚ:Jakubovany pod Čergovom uhynuté, nájdené
2021-04-2727.04.202127453891 Diviača, samec, PR:Hrabiny, KÚ:Čakanovce pri Bidovciach, Okres: Košice-okolie ulovené so zmenami správania
2021-04-2727.04.202116247389 Diviak-dospelý, samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov Uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202158372914 Diviak-dospelý, samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202179381245 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátny-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202146185723 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202159412376 Diviača, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:ZLatá Baňa, Okres: Prešov Uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202165973241 Diviak-dospelý, samec, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Zálesie, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202197861453 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202171859246 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sešovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202129478615 Diviaky-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres: Vranovnad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202185639274 Diviak-dospelý, samec, PR:Slánske vrchy IV., KÚ:Dargov, Okres:Trebišov uhynuté,nájdené
2021-04-2828.04.202186921357 Diviak-dospelý, samica, PR:Palenica, KÚ:Lukov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202174298365 Diviak-dospelý, samica, PR:Slánske vrchy II., KÚ:Dargov, Okres:Trebišov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202135691482 Diviak-dospelý, samica, PR:Palenica, KÚ:Lukov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202185492713 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dargov, KÚ:Malé Ozorovce, Okres:Trebišov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202147693821 Diviak-prasa,samec, PR:Mníchova skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202157846923 Diviak-dospelý, samica, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202183642571 Diviak-lanštiak, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202136128497 Diviak-dospelý, samica, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202113247985 Diviak-dospelý,samec, PR:Makovice, KÚ:Mudorvce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202148673251 Diviak-dospelý, samica, PR:Nobiš, KÚ:Bohdanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202147256189 Diviak-dospelý, samica, PR:Stavenec, KÚ:Kecerovské Pecelany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202195684127 Diviak-dospelý, samec, PR:Ľutina, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202194287631 Diviak-dospelý,samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202125693784 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Červená Voda, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202139157426 Diviak-dospelý, samec, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Zálesie, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202117926385 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Jakovany, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202152784396 Diviak-dospelý, samec PR:Makovica, KÚ:Mudrovce, Okres.Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202112346759 Diviak-dospelý, samec, PR:Makovice, KÚ:Mudorvce, OKres:košice-okolie uhynuté,nájdené
2021-04-2828.04.202147326958 Diviača, samec, PR:Nobiš, KÚ:Blažice, Okres:košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202113467925 Diviača,samica, PR:Nobiš, KÚ:Bohdanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202114235698 Diviača, samica, PR:Nobiš, KÚ:Blažice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202157462318 Diviak-dospelý,samec, PR:Vrátna Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202115364782Diviak-dospelý, samica, PR:Nobiš, KÚ:BOhdenaovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202146152873 Diviača, samica, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202148623751 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202196527384 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202146812357Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202165713298 Diviača, samica, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202123146879 Diviak-dospelý, samica, PR:Drienok, KÚ:Ratkovská Lehota, Okres: Rimavská Sobota uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202134726895 Diviak-dospelý, samica, PR:Richvald, KÚ:Richvald, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-04-2828.04.202164527189 Diviak-lanštiak, samec PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202117893265Diviak-lanštiak, samec, PR:Hnilčík, KÚ:Hnilčík, Okres:Spišská Nová Ves uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202163172849Diviak-lanštiak, samica, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202173418569 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Červená voda, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202189752341 Diviak-lanštiak, samica, PR:Stráže, KÚ:Hubošovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202121438697 Diviak-lanštiak, samec, PR:Úboč Pozdišovce, KÚ:Pozdišovce, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202194675382 Diviača, samica, PR:Smolník II., KÚ:Smolnícka Huta, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202156918473 Diviak-lanštiak, samec, PR:SmolníkI., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202116452783 Diviak-dospelý, samica, PR:Smolník I., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202135492871 Diviak-lanštiak, samica, PR:Smolník I., KÚ:Smolnícka Huta, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202149682135 Diviača,samec, PR:Smolník I., KÚ:Smolnícka HUta, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202132958764 Diviača, samec, PR:Smolník I., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica Uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202147956832 Diviak-dospelý, samica, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202135214786Diviak-lanštiak. samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202138569274 Diviača, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202187564139 Diviak-dospelý, samica, PR:Prame), KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202196843752 Diviak-dospelý, PR:Konopné, KÚ:Haniska, okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202181729345 Diviak-lanštiak, samica, PR:Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202197851362 Diviak-dospelý, samec, PR:Teplica, KÚ:Jasov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202156174823 Diviak-lanštiak, samica, PR:Stráže, KÚ:Záhradné, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202142786319 Diviača, samec, PR:Stráže, KÚ:Terňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202116879253 Diviača, samec, PR:Stráže, KÚ:Záhradné, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202181742635 Diviak-dospelý, samec, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202132814765 Diviak-lanštiak, samec, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202182379451 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202164583971 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Podhradník, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202147926581Diviak-dospelý, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-04-3030.04.202194582761 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hubertus, Podhorany, PR: Hubertus, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-04-3030.04.202168473912 diviača, samec, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR Zádielska dolina, KÚ: Bôrka. okres Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-3030.04.202157931426 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR Zádielska dolina, KÚ: Bôrka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-3030.04.202194836721 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť , LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-3030.04.202131985267dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Zverník Betliar, KÚ: Čučma, okr. Rožňava, nájdený -uhynutý
2021-04-3030.04.202178356419diviača, samica, rúrovitá kosť, Ceter s.r.o., PR Mníchova skala, KÚ: Rozložná , okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-3030.04.202128539461diviača, samica, rúrovitá kosť, CETER s.r.o., PR Mníchova skala, KÚ: Rozložná , okr. Rožňava , nájdený - uhynutý
2021-04-3030.04.202125346897 diviak-lanštiak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícka organizácia Gočaltovo, PR Gočaltovo - Rozložná, KÚ: Rozložná , okr. Rožňova, nájdený-uhynutý
2021-04-3030.04.202187952613 dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Hlboké - Kobeliarovo, PR Hlboké, KÚ: Nižná Slaná , okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-04-3030.04.202151297384dospelý diviak, samica, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, PR: Chalaš, KÚ: Nižné Raslavice , okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-04-3030.04.202189467135diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Chotárnik - Noriče so sídlom v Lukove, PR: Palenica, KÚ: Bogliarka, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
2021-05-0303.05.202179324618 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Čirč, Okres:Stará Ľubovňa uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202147956312 Diviak-lanštiak, samica PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202121875469 Diviak-lanštiak, samica, PR:Bukovina, KÚ:Čirč, Okres:Stará Ľubovňa uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202185162794 Diviak-dospelý, samec, PR:Hrachoviny, KÚ:Husák, Okres: Sobrance uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202132149758 Diviača, samec, PR:Hrachoviny, KˇU:Husák, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202126751983 Diviača, samica, PR:Hrachoviny, KÚ:Husák, Okres.Sobrance uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202116843952 Diviak-dospelý, samica, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamnica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202156427398 Diviak-lanštiak, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202117543829 Diviak-dospelýy, samica, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202183719654 Diviak-lanštiak, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202197183562 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202128654319 Diviak-dospelý, samec, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202119723648diviača, samica, PR:Mníchova Skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202124518367Diviak-lanštiak, PR:Zemplínske vrchy, KÚ:Malá Trňa, Okres:Trabišov uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202196375412 Diviak-dospelý, samec, PR:Fintice, KÚ:Fintice, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202174321596 Diviak-dospelý, samica, PR:Maglovec, KÚ:Vyšná Šebastová, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202126149783 Diviak-lanštiak, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Okružná, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0303.05.202197256831 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysa-Sabinov, KÚ:Jakovany, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202186451293 Diviak-lanštiak, samica, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202152934768 Diviak-dospelý, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202129316748 Diviak-lanštiak, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvoeln uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202116592874 Diviak-dospelý,samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202159364721Diviak-dospelý, samica, PR: Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202151628794 Diviača, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202196431758Diviača, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202173465281 Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202146318725 Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202148291637 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202182491356 Diviak-lanštiak, samica, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202126835491 Diviača, samec, PR:Dúbravy, KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202131974628 Diviak-lanštiak, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202125417938 Diviača,samica, PR:Dúbrava, KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202129147863 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202121348657 Diviak-dospelý, samica, PR:šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202131762489 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Dulova Ves, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202171483569 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202191846357 Diviak-lanštiak, samica, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance ulovené bez zmien správania
2021-05-0404.05.202153948612 diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatí Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202139542786 Diviak-lanštiak, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202132956147 Diviak-lanštiak, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202127389614 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Záborské, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202145836219 Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Dulova Ves, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202145283796Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202193217584 Diviak-dospelý, samec, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202127536498 Diviak-lanštiak, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202191783256 Diviak/lan3tiak, samica, PR:Šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202186134597 Diviak-dospelý, samica, PR:Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202152798643 Diviak-lanštiak, samec, PR:Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202154982631 Diviak-dospelý, samica, PR:Svätý Ladislav-Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202129376815 Diviak-lanštiak, PR:Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, KÚ:Moldava nad Bodvou, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202152639841 Diviak-lanštiak, PR:Svätý Ladislav-Turňa nad Bodvou, KÚ:Moldava nad Bodvou uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202131725649Diviak-dospelý, samica, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202173615498 Diviača, samica, PR:Zverník Betliar, KÚ:Betliar, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202112967358 Diviača, samica, PR:samostaná Bažantnica, Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202158632197 Diviak-dospelý, samec, PR:Zverník Betliar, KÚ:Betliar, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202191546238 Diviača, samec, PR:samostaná Bažantnica, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202128317569 Diviača, samica, PR:samostatná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202158376149 Diviača, samec, PR:samostatná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202126341785 Diviača, samec, PR:samostaná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, OKres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202182745136Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202115243796 Diviak-lanštiak, samica, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košicee-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202153792468 Diviak-dospelý, samica, PR:Urvisko, KÚ:Cabov, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202118342576 Diviak-lanštika, samica, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202145367921Diviak-lanštiak, samec, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202198714562 Diviak-dospelý, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202161794258 Diviak-lanštiak,samica, PR:Veremba, KÚ:Vyšný Olčvár, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202189326751 Diviak-lanštiak, samec, PR:Kloptaňa, KÚ:Medzev, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202189214756 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202186719432 Diviak-dospelý, samica, PR:Kloptaňa, KÚ:Medzev, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202187493156 Diviak-lanštiak, samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202182147695 Diviak-dospelý, samica, PR:Čierna MOldava, KÚ:Hačava, OKres:Košicee-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202184273915 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202182659317 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Drienica, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202153124879 Diviak-dospelý, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202135469182 Diviača, samica, PR:Minčol II., KÚ:Livov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202123845761 Diviak-dospelý, samica, PR:Minčol II., KÚ:Livov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202143598672 Diviak-lanštiak, samec, PR:Balaška, KÚ:Vtáčkovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202143179528 Diviak-dospelý, samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202123617584 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy I., KÚ:Rákoš, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202139514867 Diviak-lanštiak,samec, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202164973582 Diviak-lanštiak,samica PR:Maglovec, KÚ:Vyšná Šebastová, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202134812976 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202183564721 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202185297634 Diviak-lanštiak, samica, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202118539427 Diviak-lanštiak, samec, PR:ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202123165894 Diviak-lanštiak, sasmica, PR:Maglovec, KÚ:Chmeľov, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202138546917 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202183127945 Diviača, samica, PR:Hrlica, KÚ:Ratkovské Bystré, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202195761432 Diviak-lanštiak, samec, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202141925873 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202114568327 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, OKres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202195784312 Diviak-lanštiak,samica, PR:Teplá voda- Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202139625174 Diviak-dospelý, samica, PR:Hrlica, KÚ:Hrlica, OKres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202175124638 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sokol, KÚ:Krivé, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202192546713 Diviak-lanštiak, samica, PR:Richvald, KÚ:Richvald, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202145738612 Diviak-lanštiak, samec, PR:Chalaš, KÚ:Nižné Raslavice, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202143167985 Diviak-lanštiak, samec, PR:Chalaš, KÚ:Nižné Raslavice, Okres.Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0505.05.202189437561 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Podjavorie II., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-04-2323.04.202141826359diviak-lanštiak, samec, Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov, , PR: Molnár, KÚ: Večelkov, okr. Rimavská Sobota , nájdený-uhynutý
2021-05-0707.05.202168914327 Diviak-lanštiak, samec, PR: Slanské vrchy IV. KÚ: Podhradík, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202189732615 Diviak-lanštiak, samica PR:Slanské vrchy IV, KÚ:Podhradík, Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202129874365 Diviak-dospelý, samica, PR: Slanské vrchy IV, KÚ:Rusková Nová Ves, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202116543928 Diviak-lanštiak, PR:Slanské vrchy IV, KÚ: Zlatá baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202189531746 Diavik-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV, KÚ:Podhradík, Okres:Prešov V
2021-05-0707.05.202132457961 Diviača, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Podhradík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202129357184 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV, KÚ:Ruská Nová Ves, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202198536271 Diviak-dospelý, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Záhradné, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202138791426 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Tulčík, OKres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202169231758 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Tulčík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202197832654 Diviak-dospelý, samica, PR:SekčovTulčík, KÚ:Tulčík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202121974568 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Tulčík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202119648753 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Tulčík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202176892134 Diviak-lanštiak, samec, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202143592618 Diviak-lanštiak, samec, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres: Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202117538926Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202115826497 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202198562471 Diviak-lanštiak,samica PR:Mníchova skala, KÚ:Čučma, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202118429376 Diviak-dospelý, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202196187324 Diviača, samec, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres: Rožňva uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202194382756 Diviača, samica, PR:Pipitka, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202156793481 Diviača, samica, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202184512739 Diviak-lanštiak, samec, PRMajdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202113865429 Diviak-lanštiak, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202184765193 Diviak-lanštiak, samica, PR: Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202135829674 Diviak-dospelý, samica, PR:Sokol, KÚ:Bogliarka, Okres, Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202157261389 Diviak-dospelý, samica, PR:Sokol, KÚ:Bogliarka, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202195813246 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sokol, KÚ:Bogliarka, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202148739261 Diviak-doepelý, samica, PR:Karafová, KÚ:Muránská Zdychava uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202152981736 Diviak-lanštiak, samec, PR:Karafová, KÚ:Muránska Zdychava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202115279846 Diviak-dospelý, samica, PR:Karfová, KÚ:Muránska Zdychava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202112897563 Diviak-lanštiak. samica, PR:Kluknava, KÚ:Kluknava, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202172815643 Diviak-lanštiak, samec, PR:Kluknava, KÚ:Kluknava, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202194517386 Diviača, samica, PR:Kluknava, KÚ:Kluknava, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202112675984 Diviak-lanštiak, samec, PR:Hlboké, KÚ:Nižná Slaná, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202151964287 Diviak-dospelý, samec, PR:Rožňava, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202163289147 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slánske vrchy I., KÚ:Ruskov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202158392671 Diviak-dospelý, samica, PR:Gočaltovo-Rozložná, KÚ:Gočaltovo, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202112743689 Diviak-lanštiak, samec, PR:Jamky Kormoľa, KÚ:Kormoľa, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202185617324 Diviak-lanštiak, samec, PR:Závadka, KÚ:Rudňany, Okres:Spišská Nová Ves uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202148295713 Diviak-lanštiak, samec, PR:Margecany-ČIerna Hora, KÚ:Jaklovce, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202157348619 Diviak-dospelý, samica, PR:Štítnik, KÚ:Štítnik, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202134276981 diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Zálesie, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202149382157 Diviak-dospelý, samec, PR:Hrlica, KÚ:Ratková, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202183596274 Diviak-dospelý, samec, PR:Slánske vrchy III., KÚ:Petrovce nad Topľou, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
2021-05-0707.05.202172915834 diviak-lanštiak, samica , PZ 29. august Olšovany, PR: Orechový les, KÚ Olšovany, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
2021-05-0707.05.202131472958 diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť, Mestské lesy Košice a.s., PR: Čermeľ, okr. Košice I, nájdený -uhynutý
2021-05-0505.05.202158942637 diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť , LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR: Lesy SR, LS Stará Voda, KÚ: Smolník, okr. Gelnica
2021-05-0505.05.202113597648 dospelý diviak, samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR: Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Prakovce, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-05-0505.05.202126798153 dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, PR: PSVLaP Kluknava, KÚ: Kluknava, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202159462831diviak-lanštiak, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Červenica, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202121945386diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Červenica, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202191268754diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202127498316diviača, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202145296837diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202117645283diviača, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202132591468diviača, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202173418296diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202137968412diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202129146357diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202189674123diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202182473695diviača, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202197568214diviak-lanštiak, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Podhradík, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202167524931diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Ruská Nová ves, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202126935718diviak-lanštiak, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres: Rožňava, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202156917348diviača, samica , PS Sova, KÚ: Gregorovce, PR: Stráže, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202114389756diviača, samica , PS Sova, KÚ: Gregorovce, PR: Stráže, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202168532941diviača, samec , PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres: Rimavská Sobota, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202192478651diviak - lanštiak, samica , PZ Lysá, KÚ: Červená Voda, PR: Lysá - Sabinov, okres: Sabinov, nájdený-uhynutý
2021-05-1010.05.202152814637diviača, samec, PS Sova, KÚ Hubošovce, PR: Stráže okres: Sabinov, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202174218359diviača, samica , PZ Stráž - Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
2021-05-1010.05.202153489761diviak - dospelý, samica , PZ Stráž - Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1212.05.202189732516 Diviak-lanštiak, samec, PR:Skerešovo, KÚ:Višňové v Gemeri, Okre:Revúca ulovené bez zmien správania
2021-05-1212.05.202152194367 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť II, Okres: Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202128763459Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Podjavorie I, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202187415263 Diviak-lanštiak, samica, PR:Bukoviny, KÚ:Čirč, Okres:Stará Ľubovňa uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202135984716 Diviak/dospel7, samica, PR:Chalaš, KÚ:Vyšné Raslavice, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202185672341 Diviak-dospelý, samica, PR:Volovec, KÚ:Gemerská Poloma, OKres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202152678349 Diviak-lanštiak, samica, PR:Hlboké, KÚ:Nižná Slaná, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202172649153 Diviak-dospelý, samica, PR:LS Smolník I., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202178931546 Diviak-dospelý, samec, PR:LS Smolník I., KÚ:Smolnícka Huta, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202196271385 Diviača, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ.Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202164278195 Diviak-lanštiak, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202167513849 Diviak-dospelý, samica, PR:Danielia zvernica Teplý Vrch, KÚ:Rimavská Sobota, Okres:Rimavská Sobota uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202192378461 Diviak-lanštiak, samica, PR:Hanová-Chyžné, KÚ:Chyžné, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202158794326 Diviak-lanštiak,samica, PR:Slanské vrchy 1, KÚ:Ruskov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202163529741 Diviak-lanštiak, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Čučma, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202189462153 Diviača, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Čučma, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202156147239 Diviača. samica, PR:samostatná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202186214537 Diviak-dospelý,samec, PR:Tvrdošovo, KÚ:Kameňany, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202127148695 Diviak-lanštiak,samica, PR:Tvrdošovo, KÚ:Kameňany, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202186714395 Diviak-lanštiak, samec, PR:Tvrdošovo, KÚ:Kameňany, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202191364728 Diviak-lanštiak, samec, PR:Tvrdošovo, KÚ:Kameňany, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202181956432 Diviača, samec, PR:Mníchova skala, KÚ:Čučma, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202169275813 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202114692857 Diviača, samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., OKres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202181237469Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202168349127 Diviak-lanštiak, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202173628159 Diviak-dospelý,samica, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202182946573 Diviak-dospelý, samica, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-1212.05.202152416398 Diviak-lanštiak,samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
2021-05-0404.05.202159786413diviača, samica , PO AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: samostatná Bažantica, okres: Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-05-1212.05.202121753896diviača, samica , PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ: Hačava, PR: Javorina, okres: Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-05-1212.05.202145831769diviača, samec , CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres: Rožňava, nájdené-uhynuté
2021-05-1212.05.202112593864diviača, samec , PO AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: samostatná Bažantnica, okres: Košice - okolie, nájdené-uhynuté
2021-05-1212.05.202152731486diviak - lanštiak, samec , Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Kamenné, PR: Čermeľ, okres: Košice I, nájdený-uhynutý
2021-05-1212.05.202195478621diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okres: Košice - okolie uhynutý - nájdený
2021-05-1212.05.202135614728diviak-lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okres: Košice - okolie uhynutý - nájdený
2021-05-1212.05.202147192358diviača, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres: Revúca uhynuté - nájdené
2021-05-1212.05.202138652794diviak - lanštiak, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres: Revúca uhynutý - nájdený
2021-05-1212.05.202186734592diviak - lanštiak, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres: Revúca uhynutý - nájdený
2021-04-2727.04.202182397154diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okres: Košice - okolie uhynutý - nájdený
2021-05-0707.05.202168731592diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Prakovce, PR: Smolník I., okres: Gelnica, uhynuté - nájdené
2021-05-0505.05.202169728415diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: LS Stará Voda, okres: Gelnica, uhynutý - nájdený
2021-05-0505.05.202126587931diviača, samec, PZ Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres: Revúca, uhynuté - nájdené
2021-04-2323.04.202165791823diviak-dospelý, rúrovitá kosť, PO HRAB, KÚ: Barca pri Košiciach, PR: Konopné, okres: Košice IV, uhynutý - nájdený
2021-04-2323.04.202163814529diviak-dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres: Košice - okolie uhynutý - nájdený
2021-05-0404.05.202178925413diviak-dospelý, samica, PZ Strháre, KÚ: Dolné Strháre, PR:Strháre, okres: Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený
2021-05-0404.05.202168125974diviak-dospelý, samica, PZ PODLUŽANKA Chrťany, KÚ: Dolné Strháre, PR: Hôrka Horná Strehová, okres: Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený
2021-05-0404.05.202145638127diviak-dospelý, samica, PZ PODLUŽANKA Chrťany, KÚ: Dolné Strháre, PR: Hôrka Horná Strehová, okres: Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený
2021-04-2727.04.202195216473diviak-Lanštiak, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres: Sabinov, uhynutý - nájdený
2021-04-2323.04.202164219853diviak-lanštiak, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: banské, PR: Poľana, okres: Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
2021-05-0505.05.202183127965diviak-lanštiak, samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, okres: Košice I., uhynutý - nájdený
2021-05-0505.05.202175836412diviak-dospelý, samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, okres: Košice I., uhynutý - nájdený
2021-04-2727.04.202136419857diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slanské vrchy, okres: Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-05-1212.05.202125169734diviak-lanštiak, samec , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III., okres: Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
2021-05-0505.05.202191476385diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: LS Stará Voda, okres Gelnica, uhynutý nájdený
2021-05-0707.05.202178512469diviača, samec, PZ Kohút Revúca, KÚ: Revúčka, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres Revúca, uhynuté nájdené
2021-05-0707.05.202187563491diviak - lanštiak, samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: Teplá Voda Jelšava, okres Revúca, ulovený bez zmien správania
2021-04-3030.04.202157281463diviak - dospelý, samica, PZ Peztrovce, KÚ: Petrovce, PR: Prtrovce, okres Revúca, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202163529147 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Ruskov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202153927168 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202196371485 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202174893621 diviak lanštiak, samica, Lesy Jasov, KÚ:Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202148215793 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ:poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202119268374 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202126719438 diviača, samec, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202162574931 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202128619534 diviača, samec, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202154826317 diviak dospelý, samica, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202163485279diviača, samica, PS Pohanský hrad Šurice, KÚ: Šurice, PR:Čamovce, okres Lučenec, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202124915683 diviača, samica, PS Pohanský hrad Šurice, KÚ: Šurice, PR:Čamovce, okres Lučenec, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202137621845 diviak lanštiak, samica, PZ Delňa, KÚ: Podhradník, PR:Delňa, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202187346921 diviača, samica, PS Zálomok, KÚ: Chrámec, PR:Chrámec, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202124786195 diviak dospelý, samec, Lesy Slov. rep,,š. OZ Rimavská Sobota, KÚ: Hajnáčka, PR:Hajnáčka, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202157246318diviak lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš KÚ: Malý Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202119253487 dospelý diviak, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ:Tuhrina, PR: Dubová, uhynuté nájdené
2021-05-1717.05.202145296317 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Hýľov, PR: Hubertus, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202162137854 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202158197642 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202118726954 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202142518963 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Zámutov, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202148652971 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Zámutov, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202175329684 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Juskova Voľa, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
2021-05-1717.05.202167852493 diviak lanštiak, samica,Mestské lesy Košice a.s, KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, okres Košice I, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202179843612 diviak lanštiak, samec, Mestské lesy Košice a.s, KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, okres Košice I, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202169457128 diviak lanštiak, samec, Mestské lesy Košice a.s, KÚ: Vyšný Klátov, PR: Zálom, okres Košice okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202153279146 diviak dospelý, samica, PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202167981532 diviak dospelý, samec, PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202134218967diviak lanštiak, samec, PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202174953816 diviak lanštiak, samica, PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202163715298diviača, samec, PO Stráň, KÚ: Lukov, PR:Rybné, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202121843695diviača, samec, PO Stráň, KÚ: Lukov, PR:Rybné, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202174516283diviak lanštiak, samec, PO Stráň, KÚ: Lukov, PR:Rybné, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202117924368 diviača - lanštiak, samec, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR:Dubina, okres BKOšice okolie, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202145291376 diviak dospelý, samec, PZ Komposesorát Štítnik, KÚ:Štítnik, PR: Štítnik, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202137816429 diviak lanštiak, samica, PZ Hubertus, KÚ: Podhorany, Nižné PR: Hubertus, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202187931256 diviak dospelý, samica, Ps vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce PR:Hradova Hora, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202153624871diviača, samec, CETER, KÚ: Čučma PR: Mníchová skala, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202153746192diviak dospelý, samec, Lesy Slov.rep. š.p. OZ Sobrance, KÚ: Husák, PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202128764319 diviak lanštiak, samec, PZ Ľuboreč, KÚ:Ľuboreč, PR: Ľuboreč, okres Lučenec, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202115642973 diviak lanštiak, samec, Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ:Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202163928714 diviak lanštiak, samec, PZ Maglovec, KÚ:Okružná, PR: Maglovec, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202178529164 diviak lanštiak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kružlov, PR:Sokol, okres Bardejov, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202142537816diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202162483975 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Ruská Nová Ves, PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202195724861 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Ruská Nová Ves, PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202159721836 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202126354781 diviak dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ:Ľutina, PR:Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202171325984 diviak lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ:Olejníkov, PR:Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202191783526 diviak lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ:Ľutina, PR:Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
2021-05-1414.05.202127983451 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Juskova Voľa, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202147935812diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Juskova Voľa, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202192578463 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Juskova Voľa, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
2021-05-1818.05.202179156238 diviak - lanštiak, samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ Vyšný Čaj, PR: Orechový les, Košice - okolie, nájdený-uhynutý
2021-05-1818.05.202115684973diviak - dospelý, samica, PZ Maglovec, KÚ: Chmeľov, PR: Maglovec, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1818.05.202125386941 diviak - lanštiak, samica, PZ vlasníkov pôdy Dubová, KÚ Tuhrina, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1818.05.202169321458 diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ Tulčík, PR: Sekčov- Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
2021-05-1818.05.202145187296 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slov. rep, š.p.OZ Prešov, KÚ Hermanovce nad Topľou, PR:Slanské vrchy III, okr. V/T, nájdený-uhynutý
2021-05-1818.05.202154739612 diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ Malé Ozorovce, PR: Dargov, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-05-1818.05.202135289164 diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ Malé Ozorovce, PR: Dargov, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
2021-05-1818.05.202139475816 diviak - lanštiak, samica, PZ Ľuboreč, KÚ Ľuboreč I, PR:Ľuboreč, okr. Lučenec, nájdený-uhynutý
2021-05-1919.05.202117635489 diviak dospelý, samica, PZ Hlboké Kobeliarovo, KÚ: Nižná slaná, PR: Hlboké, uhynuté nájdené
2021-05-1919.05.202195164382diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, uhynuté nájdené
2021-05-1919.05.202179145836diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava,uhynuté nájdené
2021-05-1919.05.202191583726diviak dospelý, samec, PZ Komposesorát Štítnik, KÚ: Štítnik, PR: Štítnik, okr. Rožňava, uhynuté nájdené
2021-04-1414.04.202147358629Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR, š.p. OZ Košice, Nájdený uhynutý
2021-05-0707.05.202194873251Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, Nájdený uhynutý
2021-05-1111.05.202157426839Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kokošovce, PR: Lesy SR, OZ Prešov, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202175384629Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202119352678Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202157462893Diviača - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
2021-05-1818.05.202152913876Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Opátka, PR: Hubertus, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202159314782Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Huta, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202163751294Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Huta, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202113547689Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Huta, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
2021-05-1818.05.202175134296Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
2021-05-1818.05.202148619723Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202141538627Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Dargov, PR: Zemplínske vrchy, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202142579138Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Dargov, PR: Zemplínske vrchy, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202167589324Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pača, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202132795461Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Vyšný Blh, PR: Danielia zvernica Teplý Vrch, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202131752948Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202165731842Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Vyšný Blh, PR: Danielia zvernica Teplý Vrch, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202189234675Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202152617439Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Hrlica, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202134786951Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kokošovce, PR: Lesy SR, OZ Prešov, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202171869542Dospelý diviak - Samec, Ceter, s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova skala, Nájdený uhynutý
2021-05-2424.05.202125734916Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
2021-05-2424.05.202174951368Dospelý diviak - Samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Vyšný Čaj, PR: Orechový les, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202171953268Lanštiak - Samec, Lesy Jasov, s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Lesy Jasov s.r.o., Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202163941285Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance, PR: Topoľ, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202176152943Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, KÚ: Čakanovce, PR: Hrabiny, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202114635927Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Komposesorát Štítnik, KÚ: Štítnik, PR: Štítnik, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202173126589Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202129781534Lanštiak - Samec, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: PZ Bodva, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202117346582Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Javor Hnilčík, KÚ: Hnilčík, PR: PZ Javor Hnilčík, Ulovený
2021-05-2525.05.202159326874Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Chov a Lov, KÚ: Hnilec, PR: PZ Chov a Lov, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202172659314Lanštiak - Samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany, PR: Orechový les, Ulovený
2021-05-2121.05.202129613587Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Maglovec, KÚ: Okružná, PR: Poľovnícke združenie Maglovec, Ulovený
2021-05-2121.05.202137684529Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, Ulovený
2021-05-2121.05.202119257643Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
2021-05-2525.05.202159284673Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II, KÚ: Teplička, PR: PZ Spišská Nová Ves II, Ulovený
2021-05-1919.05.202195764238Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - , Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202119825743Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202182793416Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, KÚ: Drienica, PR: PZ Lysá, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202145978326Diviača - Samica, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, KÚ: Drienica, PR: PZ Lysá, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202145123768Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hýľov, PR: Hubertus, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202176382194Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Chyžné, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202116753429Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Kamenná Hora, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202194268153Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia Stráň, KÚ: Malcov, PR: Rybné, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202149126375Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202179485132Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Livov, PR: Minčol II, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202129561487Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pača, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202184276195Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: PZ Gerlach Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202165348792Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Dargov, PR: Zemplínske vrchy, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202135128674Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pavlovce, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202174238591Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli, KÚ: Koromľa, PR: Jamky Koromľa, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202189671452Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pača, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202191328647Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sekčov, KÚ: Tulčík, PR: PZ Sekčov, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202194356781Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Ratkovské Bystré, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202126894531Diviača - Samica, Ceter, s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova skala, Nájdený uhynutý
2021-05-2424.05.202198165427Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
2021-05-1818.05.202145821639Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hýľov, PR: Hubertus, Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202198317624Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II, KÚ: Markušovce, PR: PZ Spišská Nová Ves II, Ulovený
2021-05-2121.05.202185423671Dospelý diviak - Samica, Lesy Jasov, s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Lesy Jasov s.r.o., Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202124519368Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202194218653Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202174586913Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202186427539Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Baška, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202179382546Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202152741396Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Betliar, PR: Betliar, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202118769435Lanštiak - Samica, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: PZ Bodva, Nájdený uhynutý
2021-05-2525.05.202131574268Lanštiak - Samica, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: PZ Bodva, Nájdený uhynutý
2021-04-2323.04.202195236841Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Skala Rankovce, KÚ: Herľany, PR: Hrabovec, Nájdený uhynutý
2021-04-2929.04.202116478392Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
2021-04-1313.04.202172631498Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky klub Majdán, KÚ: Hradisko, PR: P. Mikulášik, Nájdený uhynutý
2021-04-1414.04.202125386419Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: PZ Jakovany, Nájdený uhynutý
2021-04-1414.04.202182764351Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: PZ Jakovany, Nájdený uhynutý
2021-05-2828.05.202175234816Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Petrovce, PR: Slanské vrchy III, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202119347856Lanštiak - Poľovnícke združenie Demjanka č. 2, KÚ: Oľšov, PR: Demjanka, Nájdený uhynutý
2021-05-1919.05.202192183746Dospelý diviak - PS Dúbrava, KÚ: Kokošovce, PR: Dúbrava, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202139175864Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Nižný Čaj, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202197316458Lanštiak - Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Blažice, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-04-2929.04.202173698521Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, Nájdený uhynutý
2021-05-1717.05.202195476832Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Ulovený
2021-05-2626.05.202168752419Lanštiak - Samec, Obecné poľovnícke združenie Mníšek II., KÚ: Prakovce, PR: OPZ Mníšek nad Hnilcom II., Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202141327856Diviača - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202184196327Diviača - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Ulovený
2021-05-2626.05.202127431956Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202135469718Diviača - Samica, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
2021-05-2828.05.202167951234Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vlčia hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, Nájdený uhynutý
2021-05-2828.05.202137569148Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zámutov, PR: Slanské vrchy, Nájdený uhynutý
2021-05-2828.05.202183754961Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Čuntava, KÚ: Mlynky, PR: Čuntava , Nájdený uhynutý
2021-05-2828.05.202114695738Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Haj, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202119683427Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202185467123Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Porúbka pri Sobranciach, PR: Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202148296735Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Hlboké - Kobeliarovo, KÚ: Nižná Slaná, PR: PZ Hlboké - Kobeliarovo, Nájdený uhynutý
2021-05-2828.05.202145697218Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-05-2828.05.202124913765Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Poľovnícke združenie Kohút Revúca, Ulovený
2021-05-2626.05.202162718594Dospelý diviak - Samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: MSPZ Jelšavan, Ulovený
2021-05-3131.05.202184735962Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-05-2424.05.202162849137Dospelý diviak - Samica, Lesy Jasov, s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, Nájdený uhynutý
2021-05-2828.05.202116538927Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Smolnícka Huta, PR: Lesy SR, LS Smolník I., Nájdený uhynutý
2021-05-2121.05.202112739486Dospelý diviak - Samica, Združenie poľovníkov Radzim Revúca, KÚ: Revúca, PR: Združenie poľovníkov Radzim Revúca, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202124793156Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202174213568Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202158349167Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Betliar, PR: Zverník Betliar, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202134952671Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202121369785Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kováčová, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202179215864Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kováčová, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202179813246Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Nové Nedelište, KÚ: Nedelište, PR: Nedelište, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202146257318Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202143279158Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202117694325Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202116985427Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kováčová, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202148971526Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kováčová, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202136472859Dospelý diviak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202117534968Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Porúbka pri Sobranciach, PR: Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202196138742Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202132894657Lanštiak - Samec, PZ Jarabina, KÚ: Rudník, PR: Podkova, Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202121496358Dospelý diviak - Samec, PZ Jarabina, KÚ: Hýľov, PR: Podkova, Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202187591236Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202145239168Dospelý diviak - Samica, PZ Jarabina, KÚ: Hýľov, PR: Podkova, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202178951624Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202152497386Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202138526971Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Ulovený
2021-05-3131.05.202145167839Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ruskov, PR: Slanské vrchy I, Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202163179582Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ruskov, PR: Slanské vrchy I, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202197624183Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Skerešovo II., KÚ: Polina, PR: Skerešovo II, Ulovený
2021-05-2626.05.202148136957Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hajnáčka, PR: Hajnáčka, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202139246571Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Filier, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202156123984Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Filier, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202186371452Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sirk, KÚ: Sirk, PR: Poľovnícke združenie Sirk, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202118965324Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sirk, KÚ: Sirk, PR: Poľovnícke združenie Sirk, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202147352869Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sirk, KÚ: Sirk, PR: Poľovnícke združenie Sirk, Uhynutý zrazený
2021-05-2626.05.202154968312Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sirk, KÚ: Sirk, PR: Poľovnícke združenie Sirk, Uhynutý zrazený
2021-05-2828.05.202159486237Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Antalka, KÚ: Turčok, PR: Poľovnícka spoločnosť Antalka, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202165723419Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202194657312Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dúbrava-Dub Nováčany, KÚ: Hodkovce, PR: Slaná voda, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202146752193Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dúbrava-Dub Nováčany, KÚ: Hodkovce, PR: Slaná voda, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202128651349Dospelý diviak - Samec, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Kamenné, PR: Kamenné, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202114629385Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202183972615Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202163954127Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202136975841Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rybník nad Turcom, PR: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202176541392Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúčka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202148291536Lanštiak - Samec, Združenie poľovníkov Radzim Revúca, KÚ: Revúca, PR: Združenie poľovníkov Radzim Revúca, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202146831752Lanštiak - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
2021-05-3131.05.202176539184Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202118563492Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia Červenky, KÚ: Vyšné Opátske, PR: Vyšmé Opátske, Uhynutý zrazený
2021-06-0202.06.202195832641Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202172694531Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202186194372Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202178496231Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rybník nad Turcom, PR: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202121675389Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rybník nad Turcom, PR: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202131569472Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Kopráš, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202196214538Dospelý diviak - Samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202141253897Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202156913284Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia PM Šivetice, KÚ: Kameňany, PR: Dolný Gemer, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202141798352Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Ratková, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202126359874Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Poľovnícke združenie Kohút Revúca, Ulovený
2021-06-0202.06.202168593742Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Poľovnícke združenie Kohút Revúca, Ulovený
2021-06-0101.06.202164253817Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202113482596Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202145198736Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Bizovo, PR: Jesenské, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202191534728Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hanušovce nad Topľou, PR: Lipiny, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202193621485Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hanušovce nad Topľou, PR: Lipiny, Nájdený uhynutý
2021-06-0101.06.202184572396Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hanušovce nad Topľou, PR: Lipiny, Nájdený uhynutý
2021-06-0303.06.202193546281Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202117683459Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Jasenov, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202148592673Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, KÚ: Čakanovce, PR: Hrabiny, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202194326815Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, KÚ: Čakanovce, PR: Hrabiny, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202134526198Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šemša, PR: Holička, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202116834972Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šemša, PR: Holička, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202154261793Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šemša, PR: Holička, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202126189543Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: PZ Platan Paňovce, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202143527869Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia KRÁĽOVCE, KÚ: Ploské, PR: Ortaše, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202146935271Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Svätý Hubert Slavec, KÚ: Slavec, PR: PZ Sv. Hubert Slavec, Ulovený
2021-06-0202.06.202169534827Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Jasenov, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202131945287Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Slavošovce, KÚ: Ochtiná, PR: PR Slavošovce, Ulovený
2021-06-0404.06.202183275169Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
2021-06-0707.06.202146587913Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Vyšný Klátov, PR: Zalom, Nájdený uhynutý
2021-06-0707.06.202192583746Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-06-0707.06.202175843169Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-06-0707.06.202159872163Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Sútor, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202142986531Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202169731852Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202173219854Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202152641897Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Šemša, PR: VYDUMANEC, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202134729168Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Nálepkovo, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202167219584Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: PZ Platan Páňovce, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202193765248Dospelý diviak - Samica, Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., KÚ: Spišská Nová Ves, PR: PZ Lesy mesta Spišská Nová Ves, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202175638491Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202168329514Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gelnica - Trochanky, KÚ: Gelnica, PR: PS Gelnica - Trochanky, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202184975312Lanštiak - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202171625498Lanštiak - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202197285431Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202147936125Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202152473169Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202192816534Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Huta, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202157463289Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202179538621Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202164259831Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202147619538Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202117295384Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pavlovce, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202178461293Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Hlboké - Kobeliarovo, KÚ: Nižná Slaná, PR: PZ Hlboké - Kobeliarovo, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202141852793Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, PR: PO Gočaltovo, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202127436985Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Drnava, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-1111.06.202186752139Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202186325741Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: PZ Gerlach Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202195478326Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: PZ Gerlach Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202117852364Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pača, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-1111.06.202113452896Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Svätý Hubert Slavec, KÚ: Slavec, PR: PZ Slavec, Nájdený uhynutý
2021-06-1111.06.202124137586Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Nálepkovo, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
2021-06-1111.06.202175263489Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Nálepkovo, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
2021-06-1111.06.202112496857Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Lupoč, KÚ: Lehôtka, PR: Lupoč, Nájdený uhynutý
2021-06-1414.06.202138296417Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
2021-06-1414.06.202141876593Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Ábelová-Madačka, KÚ: Madačka, PR: Ábelová - Madačka, Nájdený uhynutý
2021-06-1111.06.202182571346Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Ulovený
2021-06-1111.06.202112759486Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč II, Nájdený uhynutý
2021-06-0202.06.202147285936Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Miľač Dargov, KÚ: Dargov, PR: Dargov, Nájdený uhynutý
2021-06-0404.06.202198124573Diviača - Samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: PR Kloptaňa, Nájdený uhynutý
2021-06-1111.06.202183517469Lanštiak - Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-06-0909.06.202163182945Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-06-1414.06.202132849165Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica, KÚ: Hranovnica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica, Nájdený uhynutý
2021-06-1111.06.202127541896Lanštiak - Samec, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: MSPZ Jelšavan, Ulovený
2021-06-1414.06.202148172693Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, KÚ: Spišská Teplica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, Uhynutý zrazený
2021-06-1414.06.202125879631Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica, KÚ: Hranovnica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica, Nájdený uhynutý
2021-06-0808.06.202182416597Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: PZ Platan Páňovce, Nájdený uhynutý
2021-06-1515.06.202148517926Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Drnava, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-1515.06.202153619827Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Krásnohorské Podhradie, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-1515.06.202142351678Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Drnava, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-1515.06.202178694215Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Krásnohorské Podhradie, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-1515.06.202156439178Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Prieslop Hanková, KÚ: Hanková, PR: Markuška, Ulovený
2021-06-1515.06.202129184736Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II, KÚ: Spišská Nová Ves, PR: PZ Spišská Nová Ves II, Nájdený uhynutý
2021-06-1515.06.202156238971Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Lupoč, KÚ: Stará Halič, PR: Lupoč, Ulovený
2021-06-1616.06.202184239517Dospelý diviak - Samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: MSPZ Jelšavan, Ulovený
2021-06-1717.06.202123497586Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-1717.06.202158169743Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-1717.06.202129731864Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202119847563Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-1515.06.202168432571Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202198142367Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202113625749Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202149582673Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
2021-06-1818.06.202193541768Lanštiak - Samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202128965473Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Kopráš, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202123596184Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia PM Šivetice, KÚ: Kameňany, PR: Dolný Gemer, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202116985472Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Ulovený
2021-06-1515.06.202184176593Lanštiak - Samica, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Ulovený
2021-06-1616.06.202169841723Dospelý diviak - Samica, Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202193721584Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-1616.06.202151346892Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-1818.06.202151978624Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
2021-06-2121.06.202147218935Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Drnava, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
2021-06-2121.06.202195823671Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-1919.06.202168397421Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-05-2626.05.202151278436Lanštiak - Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: PR Kloptaňa, Nájdený uhynutý
2021-06-2121.06.202171954286Lanštiak - Samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany, PR: Orechový les, Nájdený uhynutý
2021-06-1818.06.202125497618Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
2021-06-2222.06.202153172468Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Gemerská Poloma, PR: PZ Turecká Gemerská Poloma, Nájdený uhynutý
2021-06-2222.06.202198152743Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Gemerská Poloma, PR: PZ Turecká Gemerská Poloma, Nájdený uhynutý
2021-06-2222.06.202178643952Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Gemerská Poloma, PR: PZ Turecká Gemerská Poloma, Nájdený uhynutý
2021-06-2121.06.202167359148Diviača - Samica, Obecné lesy s.r.o. Sása, KÚ: Sása, PR: Tri Vrchy Sása, Nájdený uhynutý
2021-06-2222.06.202169745281Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Jasenovce, PR: Stikovica, Ulovený
2021-06-2222.06.202127189346Dospelý diviak - Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Veľká Ida, PR: Vydumanec, Nájdený uhynutý
2021-06-2222.06.202181426937Lanštiak - Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Veľká Ida, PR: Vydumanec, Nájdený uhynutý
2021-06-2222.06.202117265349Lanštiak - Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Veľká Ida, PR: Vydumanec, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202149371256Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202118967325Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202172583461Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202149728315Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
2021-06-2222.06.202143825679Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Švábovce, PR: Poľovnícka organizácia Malý Dub, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202186134592Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202185279314Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202197431258Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202187129536Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ábelová-Madačka, KÚ: Ábelová, PR: Ábelová - Madačka, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202129871645Lanštiak - Samica, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
2021-06-2424.06.202139428761Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Orol Čata, KÚ: Čata, PR: Orol Pohronský Ruskov, Ulovený
2021-06-2323.06.202154287319Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Sútor, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202179218456Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Sútor, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
2021-06-2525.06.202137926481Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
2021-06-2929.06.202138294671Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-06-2929.06.202161593872Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-06-2929.06.202169145327Lanštiak - Samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: PR Kloptaňa, Nájdený uhynutý
2021-06-3030.06.202197615843Dospelý diviak - Samec, Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-06-2929.06.202126791385Lanštiak - Samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: PR Kloptaňa, Nájdený uhynutý
2021-06-2929.06.202156187234Diviača - Samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: Kloptaňa, Ulovený
2021-06-3030.06.202135697218Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
2021-06-2525.06.202148652713Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Hôrka, PR: Poľovnícka organizácia Malý Dub, Nájdený uhynutý
2021-06-1818.06.202185794163Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: PZ Družba Bardejov, Nájdený uhynutý
2021-06-1818.06.202143719268Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: PZ Družba Bardejov, Nájdený uhynutý
2021-06-1818.06.202143829765Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: PZ Družba Bardejov, Nájdený uhynutý
2021-06-1818.06.202172631459Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: PZ Družba Bardejov, Nájdený uhynutý
2021-06-3030.06.202134268175Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
2021-06-3030.06.202119384257Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia Dolný Gemer, KÚ: Nováčany, PR: Gemerský Sad, Ulovený
2021-06-2828.06.202183147295Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Hôrka, PR: Poľovnícka organizácia Malý Dub, Nájdený uhynutý
2021-06-2828.06.202194378562Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Hôrka, PR: Poľovnícka organizácia Malý Dub, Nájdený uhynutý
2021-06-1414.06.202187219536Diviača - Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Bizovo, PR: PZ Družba Jesenské, Nájdený uhynutý
2021-07-0808.07.202153647912Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Henclová, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
2021-07-0808.07.202157641923Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Henclová, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
2021-07-0808.07.202113679542Dospelý diviak - Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Lieskovany, PR: PZ Harichovce, Nájdený uhynutý
2021-07-0808.07.202151267843Diviača - Samec, Poľovnícke združenie JAVORINA Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, Ulovený
2021-07-0808.07.202113642598Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, KÚ: Spišská Teplica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, Nájdený uhynutý
2021-07-0707.07.202125481637Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dlhá Ves, KÚ: Dlhá Ves, PR: PZ Dlhá Ves, Ulovený
2021-07-0909.07.202162945781Diviača - Samica, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
2021-07-0909.07.202115463978Lanštiak - Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Nájdený uhynutý
2021-07-0909.07.202124819375Lanštiak - Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Nájdený uhynutý
2021-06-2525.06.202112968435Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, Uhynutý zrazený
2021-07-0909.07.202164712583Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Ulovený
2021-07-0909.07.202132698751Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Čičva, KÚ: Vyšný Kazimír, PR: Čičva, Ulovený
2021-06-2121.06.202158972634Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-07-1313.07.202164715328Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč II, Nájdený uhynutý
2021-07-1313.07.202175318249Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč II, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202124786193Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
2021-07-1313.07.202175861234Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, KÚ: Spišská Teplica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Kozí Kameň, Spišská Teplica, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202141362598Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Lukovištia, PR: Háj Padarovce, Ulovený
2021-07-1414.07.202138761524Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Kamenná Hora, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202174583169Dospelý diviak - Samec, AGROSOLUM, s.r.o., KÚ: Mojín, PR: Sedem chotár, Ulovený
2021-07-1414.07.202148759362Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Kamenná Hora, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202167254391Diviača - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
2021-07-0808.07.202169527183Diviača - Samica, Poľovnícke združenie VLK Chlmec, KÚ: Porúbka, PR: Ptavka, Ulovený
2021-07-1414.07.202126195873Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Nová Lesná, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202198174352Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-07-1616.07.202198413627Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SCOB, KÚ: Beňatina, PR: Biely Kameň, Nájdený uhynutý
2021-07-1616.07.202127689145Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SCOB, KÚ: Beňatina, PR: Biely Kameň, Nájdený uhynutý
2021-07-0707.07.202154286371Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Ulovený
2021-07-1616.07.202146315782Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Ulovený
2021-07-1313.07.202118267539Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-07-1616.07.202142918657Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: Sam.bažantnica Rozhanovce, Nájdený uhynutý
2021-07-1616.07.202169843172Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: Sam.bažantnica Rozhanovce, Ulovený
2021-07-0202.07.202113576849Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: PZ Platan Páňovce, Nájdený uhynutý
2021-07-0808.07.202137451682Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
2021-07-0808.07.202136497158Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202178926153Diviača - Poľovnícke združenie Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slanec, PR: Slanská dolina, Nájdený uhynutý
2021-07-1919.07.202128195374Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, KÚ: Svit, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202154968127Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202136271954Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
2021-07-1414.07.202174189536Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
2021-07-1616.07.202117859642Diviača - Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Šemša, PR: VYDUMANEC, Nájdený uhynutý
2021-07-2121.07.202149837526Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, KÚ: Spišské Vlachy, PR: PZ Spišské Vlachy, Nájdený uhynutý
2021-07-2020.07.202197614523Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Padarovce, PR: Háj Padarovce, Ulovený
2021-06-2121.06.202153248176Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-07-2121.07.202179512634Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Brezno, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
2021-07-2121.07.202181276439Lanštiak - Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Nájdený uhynutý
2021-07-2121.07.202191835467Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina, KÚ: Zvolenská Slatina, PR: Ľubica Zvolenská Slatina, Nájdený uhynutý
2021-07-1919.07.202178493516Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
2021-07-2121.07.202169435178Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Berzehorka Brzotín, KÚ: Brzotín, PR: PZ Berzehorka Brzotín , Ulovený
2021-07-2121.07.202146139527Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Hranovnica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-07-1616.07.202167381295Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, Ulovený
2021-07-2323.07.202132657984Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Brezno, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
2021-07-2121.07.202185462379Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť TERNAVA, KÚ: Sečovce, PR: Sečovce, Ulovený
2021-07-2020.07.202124753189Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Ulovený
2021-07-2121.07.202141526739Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, KÚ: Vojka, PR: Zatín, Ulovený
2021-07-2020.07.202168325719Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Ulovený
2021-07-2323.07.202129817635Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Lučivná, PR: Štrba, Ulovený
2021-07-2626.07.202197536482Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Uhynutý zrazený
2021-07-2626.07.202134815269Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
2021-07-2626.07.202197123486Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-07-2626.07.202181642537Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-07-2626.07.202138562971Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
2021-07-2323.07.202174391658Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
2021-07-2828.07.202138512679Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižná Slaná, PR: PR Bučina, Nájdený uhynutý
2021-07-2828.07.202184579613Lanštiak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Spišská Teplica, PR: Kozí kameň, Nájdený uhynutý
2021-07-2828.07.202198364172Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Vyšná Pokoradz, PR: Háj Padarovce, Nájdený uhynutý
2021-07-2222.07.202119486275Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hajnáčka, PR: Hajnáčka, Nájdený uhynutý
2021-07-2929.07.202131678429Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Švábovce, PR: PZ Dubina, Nájdený uhynutý
2021-07-2929.07.202198265137Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok Horný Tisovník, Ulovený
2021-07-3030.07.202116832957Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Dolný Tisovník, PR: Hrádok Horný Tisovník, Ulovený
2021-07-2626.07.202184295763Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ábelová-Madačka, KÚ: Ábelová, PR: Ábelová - Madačka, Nájdený uhynutý
2021-08-0202.08.202119458632Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Poprad, PR: Gerlachov- PS Gerlach Batizovce, Nájdený uhynutý
2021-08-0202.08.202149825731Diviača - Samica, Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., KÚ: Dobšiná, PR: PR Ľadová, Ulovený
2021-08-0303.08.202176821453Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Brezno, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
2021-08-0303.08.202179425163Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Brezno, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
2021-08-0202.08.202115276984Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Ulovený
2021-08-0404.08.202172418953Diviača - Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
2021-08-0303.08.202125798361Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Lučivná, PR: Štrbaaa, Nájdený uhynutý
2021-08-0303.08.202196523471Dospelý diviak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: Tanap,St.Smokovec, Nájdený uhynutý
2021-08-0303.08.202179146528Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Uhynutý zrazený
2021-08-0303.08.202181473652Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
2021-07-2222.07.202171253849Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Ulovený
2021-07-2929.07.202143895126Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: PZ DUBINA, Nájdený uhynutý
2021-08-0404.08.202153826149Diviača - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Brutovce, PR: Orlovec, Ulovený
2021-08-0404.08.202195743826Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Hranovnica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-08-0404.08.202116543789Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-08-0404.08.202147962351Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-08-0404.08.202191583276Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-08-0404.08.202181395674Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-08-0404.08.202119425836Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišský Štiavnik, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-08-0606.08.202134179825Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: Kaľava, PR: PZ Kaľava, Ulovený
2021-08-0303.08.202168945217Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Bakta, PR: Peséta -Teháň, Ulovený
2021-08-0404.08.202114952763Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Vysoký Vrch Tisovec, KÚ: Tisovec, PR: Poľovnícka spoločnosť Vysoký Vrch Tisovec, Nájdený uhynutý
2021-08-0505.08.202198362175Lanštiak - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
2021-06-1818.06.202131567894Dospelý diviak - POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ - Ratková, KÚ: Repištia, PR: PS Ratková, Nájdený uhynutý
2021-08-0606.08.202148397156Dospelý diviak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
2021-08-0606.08.202148352619Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, KÚ: Lučivná, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, Uhynutý zrazený
2021-08-0909.08.202185714396Diviača - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
2021-08-0909.08.202151947862Lanštiak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-08-0909.08.202154798213Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Uhynutý zrazený
2021-08-0909.08.202121457398Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Starý Smokovec, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
2021-08-0909.08.202147962813Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-08-0404.08.202146351879Diviača - Samica, WH DANUBIUS, s.r.o., KÚ: Kráľovský Chlmec, PR: Norbertus, Ulovený
2021-08-0606.08.202145716329Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-08-0606.08.202165482391Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
2021-08-1111.08.202139417825Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Valaská, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
2021-08-1111.08.202142768539Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Markušovce, PR: PZ Harichovce, Ulovený
2021-08-0606.08.202178134629Dospelý diviak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-08-1010.08.202191836745Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Lučivná, PR: PZ Štrba, Nájdený uhynutý
2021-08-1010.08.202167421953Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Lučivná, PR: Štrba, Nájdený uhynutý
2021-08-1010.08.202165981274Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-08-1010.08.202132169784Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, KÚ: Lučivná, PR: Šuňava, Nájdený uhynutý
2021-08-1313.08.202115278369Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Kráľová, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
2021-07-2727.07.202118642953Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
2021-08-1313.08.202178124635Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Lukovištia, PR: Háj Padarovce, Nájdený uhynutý
2021-07-2121.07.202168342957Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie „BUKOVINA" Čirč, KÚ: Ľubotín, PR: PR BUKOVINA Čirč, Nájdený uhynutý
2021-08-1313.08.202137654812Diviača - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Mokrá Lúka, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Ulovený
2021-08-1616.08.202161783245Diviača - Samec, PZ ČERHOV - HERVARTOV, KÚ: Hervartov, PR: Čerhov, Nájdený uhynutý
2021-08-1212.08.202159712364Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Vikartovce, KÚ: Vikartovce, PR: Vikartovce, Nájdený uhynutý
2021-08-1010.08.202194521786Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Štôla, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
2021-08-1010.08.202186734125Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Dubina, Nájdený uhynutý
2021-08-1313.08.202134628197Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Poprad, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
2021-08-1313.08.202198362574Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Ulovený
2021-08-1717.08.202187295316Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Ulovený
2021-08-1717.08.202145983261Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: Bažantnica Rozhanovce, Ulovený
2021-08-1818.08.202168497213Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Poprad, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
2021-08-1313.08.202141798563Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tichý Potok, PR: Javorina, Ulovený
2021-08-2020.08.202147812693Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
2021-08-0202.08.202154736291Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
2021-08-0202.08.202172549681Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
2021-08-0202.08.202134617285Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
2021-08-2020.08.202181527634Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Spišská Nová Ves, PR: PZ Harichovce, Uhynutý zrazený
2021-08-0303.08.202183956127Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie TOPĽA Bystré, KÚ: Čierne nad Topľou, PR: Topľa, Nájdený uhynutý
2021-06-2323.06.202123768415Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Jasenovce, PR: Stikovica, Ulovený
2021-08-2323.08.202159821347Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
2021-08-2323.08.202137258469Dospelý diviak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Ulovený
2021-08-2626.08.202113529784Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
2021-08-2626.08.202169832547Lanštiak - Samica, Združenie poľovníkov Radzim Revúca, KÚ: Revúca, PR: Združenie poľovníkov Radzim Revúca, Nájdený uhynutý
2021-08-2424.08.202158926713Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
2021-08-2424.08.202168759124Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Ulovený
2021-08-2424.08.202112748936Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Ulovený
2021-08-1919.08.202127843651Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Džvernik, KÚ: Veľká Ida, PR: Džverník, Ulovený
2021-08-3131.08.202172153894Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Ulovený
2021-09-0606.09.202121768935Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Michalková, PR: Michalková-Podzámčok, Ulovený
2021-09-0303.09.202112794356Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-09-0303.09.202146812359Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-09-0303.09.202163158942Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-09-0606.09.202148632971Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
2021-08-3131.08.202174216395Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
2021-08-3131.08.202192415863Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Uhynutý zrazený
2021-09-0606.09.202141632987Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
2021-09-0707.09.202195347628Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
2021-09-0707.09.202162413895Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Ulovený
2021-09-0606.09.202173216458Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč II, Nájdený uhynutý
2021-09-0303.09.202142783915Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ondava, KÚ: Tovarné, PR: Nemecká, Nájdený uhynutý
2021-09-0808.09.202193851476Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Ulovený
2021-09-1010.09.202192571863Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Bystrá, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
2021-09-1414.09.202147153286Diviača - Poľovnícke združenie DOMAŠKA, KÚ: Skároš, PR: Hornád, Nájdený uhynutý
2021-09-1010.09.202127159863Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-09-1010.09.202121735689Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-09-1010.09.202142381569Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
2021-09-1010.09.202175618943Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II, KÚ: Teplička, PR: PZ Spišská Nová Ves II, Nájdený uhynutý
2021-09-1313.09.202118964237Lanštiak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Lúčka, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
2021-09-1414.09.202189631427Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlčinec, KÚ: Hodejov, PR: Ostrá Hodejov, Nájdený uhynutý
2021-09-1414.09.202152198647Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
2021-09-1414.09.202189154367Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Slavošovce, KÚ: Ochtiná, PR: PR Slavošovce, Ulovený
2021-09-1414.09.202156872149Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Slovenská Kajňa, PR: Vimberok, Nájdený uhynutý
2021-09-1616.09.202132851467Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Uhynutý zrazený
2021-09-1616.09.202152817694Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
2021-09-1616.09.202191348762Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
2021-09-1616.09.202161257493Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Uhynutý zrazený
2021-09-1616.09.202146819735Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
2021-09-1616.09.202149526173Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202169834217Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Ulovený
2021-09-1717.09.202161753492Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: Spišské Vlachy, PR: PZ Kaľava, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202123195786Diviača - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202171689532Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202187632195Lanštiak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202112374689Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľká Lomnica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202165812473Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202168751392Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202132654791Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
2021-09-1717.09.202164728193Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Srnčí Háj, KÚ: Holiša, PR: Srnčí háj, Ulovený
2021-09-2020.09.202193681527Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Pohanský hrad Šurice, KÚ: Šurice, PR: Čamovce II, Ulovený
2021-09-2121.09.202172615394Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
2021-09-2121.09.202131278569Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok Topľa Parchovany, KÚ: Dvorianky, PR: Parchovany, Ulovený
2021-09-2121.09.202159746281Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok - Urbár Trhovište, KÚ: Moravany, PR: Urbár Trhovište, Ulovený
2021-08-0505.08.202157846321Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

U domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO). Podrobnosti PDF


Dátum konfirmácie Nález Popis
2021-08-0404.08.202135V chove ošípaných v okrese Vranov nad Topľou, obec Kučín ;dňa 3.8.2021 náhly úhyn prasnice bez klinických prejavov ochorenia, odobraté vzorky v NRL Zvolen potvrdili dňa 4.8.2021 prítomnosť vírusu AMO na farme, depopulácia ohniska 5.8.2021, vytvorené ochranné 3 km pásmo a pásmo dohľadu 10 km a prijaté opatrenia RVPS Vranov nad Topľou na zabránenie šírenia nákazy, spolu v ohnisku ku dňu 4.8.2021 bolo 23 ošípaných - 1 prasnica a 22 ciciakov;
2021-08-0404.08.202134Súkromný chovateľ ošípaných , obec Svätá Mária, okres Trebišov, v chove úhyn výkrmovej ošípanej, laboratórne potvrdený AMO dňa 4.8.2021; v chove sa nachádzali ďalšie 2 výkrmové ošípané, ktoré boli depopulované;
2021-07-3030.07.202133Súkromný chovateľ ošípaných, obec Zemplín, okres Trebišov, v chove úhyn výkrmovej ošípanej po predchádzajúcej liečbe, laboratórne potvrdený AMO dňa 30.7.2021; na danej adrese bolo v chove celkom 8 výkrmových ošípaných, ohnisko depopulované;
2021-07-2929.07.202132chov ošípaných v okrese Vranov nad Topľou, obec Vyšný Žipov;dňa 26.7.2021 náhly úhyn kanca bez klinických prejavov ochorenia, následne súkromný vet. lekár vyšetril všetky zvieratá, 2 ošípané vykazovali príznaky- nechutenstvo, apatia, dňa 28.7.2021 2 ošípané uhynuli, odobraté vzorky v NRL Zvolen potvrdili prítomnosť vírusu AMO na farme, depopulácia ohniska 2.8.2021, vytvorené ochranné 3 km pásmo a pásmo dohľadu 10 km a prijaté opatrenia RVPS Vranov nad Topľou na zabránenie šírenia nákazy, spolu v ohnisku ku dňu 29.7.2021 bolo 91 ošípaných- 48 dospelé ošípané , 20 odstavčiat a 28 ciciakov
2021-07-2929.07.202131Dňa 28.07.2021 bolo na RVPS Banská Bystrica nahlásené podozrenie z výskytu AMO u chovateľa v meste Brezno. V chove zistené sťažené dýchanie a apatia u ošípaných. spolu v chove 11 ošípaných , 3 uhynuli, pitva 2 kusov- príznaky prekrvenia pľúc, zväčšená slezina , prekrvenie obličiek Dňa 29.06.2021 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene protokolom o vyšetrení CP:42222/2021 úradne potvrdil použitím ASFV Ag PCR metódy výskyt afrického moru ošípaných u. Depopulácia ohniska realizovaná, prijaté opatrenia pre pásma 3 a 10 km okolo ohniska
2021-07-2727.07.202130obec Malé Zlievce, okr. veľký Krtíš , v drobnochove, 23.7.2021 u výkrmovej ošípanej prejav gastrointestinálneho a pulmonálneho ochorenia, následne 25.7.2021 úhyn tejto ošípanej, vyslovené podozrenie na AMoO, na adrese chovateľa registrovaná ešte jedna ošípaná, depopulácia vykonaná po potvrdení výsledku lab. vyšetrenia na AMO dňa 27.07-2021, prijaté opatrenia pre ohnisko a pásma 3 km a 10 km okolo ohniska
2021-06-2222.06.202129Družstvo Agrospol, Družstvo Boľkovce, farma Lučenec, komerčný chov potvrdené výsledkom NRL Zvolen dňa 22.6.2021, od 18.6.2021 v jednej sekcii( výkrm) zaznamenaný znížený príjem krmiva, u niektorých zvierat sťažené dýchanie a horúčka 40.5 st. Celzia. Úhyn viacerých kusov ošípaných spolu v rôznych kategóriách 6970 ošípaných, depopulácia od 23.6.2021 , prijaté opatrenia na zabránenie šírenia nákazy
2020-09-2222.09.202028súkromný chovateľ ,úžitkový chov ošípaných, obec Buzica, 19.09.2020 chovateľ hlási abort prasnice ( mala aj krvácaniny na uchu a krku) odobratá vzorka na AMO , úhyn tejto prasnice 20.09.2020, potvrdenie AMO v chove Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene; spolu v chove 25 ošípaných, depopulácia chovu dňa 24.09.2020
2020-09-0404.09.202027súkromný drobnochovateľ , neregistrovaný chov(!), zdravotné problémy u výkrmových ošípaných, v chove 2 ošípané 170 a 150 kg, pozitívne testované ošípané na AMO, utratenie ošípaných 04.09.2020, chov z s nízkou úrovňou biologickej ochrany, výskyt v obci Hrušov cca 2 km od SK/HU hranice
2020-09-0404.09.202026chovateľ ošípaných v obci Nižný Žipov, v chove úhyn 300 kg kanca, pozitívne testovaný na AMO, depopulácia ohniska 4.9.2020 ( 5 ks prasníc, 17ks výkrm a 10 odstavčiat)
2020-09-0202.09.202025súkromný chovateľ ošípaných , obec Malé Ozorovce, v chove úhyn cca 120 kg ošípanej, laboratórne potvrdený AMO; na danej adrese v chove, ostávajúce ošípané v ohnisku ( 1 prasnica +7 ciciakov + 5 výkrmových ošípaných) depopulované dňa 04.09.2020
2020-09-0202.09.202024súkromný drobnochovateľ v obci Michaľany, odber vzoriek ošípanej počas domácej zabíjačky, laboratórne potvrdený AMO, ošípaná bez klinických príznakov; ostávajúce 2 ošípané na adrese potvrdenia nákazy depopulované
2020-09-0202.09.202023súkromný drobnochovateľ v obci Streda nad Bodrogom, ošípaná náhle uhynula, laboratórny výsledok potvrdil AMO v chove; ostávajúca 1 ošípaná patriaca rodinnému príslušníkovi usmrtená, ohnisko depopulované
2020-08-2727.08.202022výskyt u súkromného chovateľa v obci Zemplínske Hradište, okr. Trebišov; vzorka odobratá v chove v rámci monitoringu afrického moru ošípaných v pásme pozorovania- teda v 10 km pásme potvrdeného výskytu AMO u domácich ošípaných; V chove bolo 11 ošípaných, uhynutý kanec bol pozitívne testovaný na AMO. Spolu 10 ošípaných ( 1 prasnica a 9 odstavčiat) bolo utratených dňa 27.08.2020.
2020-08-2626.08.202021súkromný chov ošípaných, v rovnakej obci ako prípad č. 20 ( Zemplínska Nová Ves- Úpor), v chove zdravotné problémy ošpaných, 4 ošípané z toho 1 kanec a 1 prasnica, depopulácia 26.8.2020
2020-08-2525.08.202020chov ošípaných u súkromného chovateľa v obci Zemplínska Nová Ves, časť Úpor, v chove je 22 ošípaných z toho 1 kanec a 3 prasnice, začiatkom 35. týždňa roku 2020 pozorované zdravotné problémy u ošípanej, vzorka odoslaná na vyšetrenie 24.8.2020, potvrdenie 25.08.2020, opatrenia prijaté vrátane depopulácie ohniska nákazy
2020-08-2525.08.202019farma Agropodniku Slamoz- farma Čalovka, okr. Trebišov. V ohnisku nákazy sa momentálne nachádza 221 ošípaných, usmrtenie ošípaných 26.08.2020
2020-08-2121.08.202018registrovaný chov v obci Zemplínsky Branč, v chove 26 ošípaných, pozorované zdravotné problémy u ošípaných a kožné zmeny; odber vzoriek potvrdil nákazu AMO. Následná depopulácia ohniska, cca 4 km od ohniska v Zemplínskom Hradišti potvrdenom 17.08.2020
2020-08-2121.08.202017chov v obci Mokrance; malý registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice); približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov.U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy – potrat (abortus) u gravidnej prasnice, potvrdená nákaza AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov realizovaná.
2020-08-1717.08.202016chov v obci Luhyňa; komerčný chov ošípaných s celkovým počtom 380 ošípaných (z toho 35 prasníc).U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy a prasnica následne náhle uhynula. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári vykonali odber vzoriek a pitvu uhynutej ošípanej. Následne úhyn ďalších 2 prasníc a viacero zvierat prejavovalo príznaky afrického moru ošípaných. Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na neškodné odstránenie. Depopulácia ošípaných v chove následne po potvrdení nákazy zrealizovaná.
2020-08-1717.08.202015registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 16 ošípaných (z toho 2 prasnice), obec Zemplínske Hradište, V chove ochorela prasnica, ktorá následne uhynula.Kontaktné zidentifikované chovy ošípaných depopulované
2020-08-1212.08.202014obec Veľké Trakany, okr. Trebišov, ošípaná ( prasnica) uhynula počas pôrodu ( ciciaky boli porodené už uhynuté). Miesto výskytu je v 3 km ochrannom pásme , ktoré bolo vytýčené v súvislosti s ohniskom obci Čierna a vzorka vyšetrená v rámci monitoringu v ochrannom pásme AMO.
2020-08-0606.08.202013druhé potvrdenie ( ohnisko nákazy)v roku 2020 - obec Janík, okr. Košice-okolie, súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 20 ošípaných v chove; ku dňu potvrdenia nákazy 5 ošípaných uhynulo; ošípané pospávali neprijímali krmivo, pitva ošípaných ( výrazne zväčšená tmavá slezina) poukázala na nákazu AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov v obci 7.8.2020
2020-07-1010.07.202012prvý nález v roku 2020 - obec Čierna, okr. Trebišov súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 2 ošípané v chove; ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo, následne úhyn oboch ošípaných
2019-08-1919.08.201911obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo.
2019-08-1515.08.201910obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn.
2019-08-1515.08.20199obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený 4 prípad , v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané , 1 uhynula.
2019-08-1515.08.20198obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula,
2019-08-1515.08.20197obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula,
2019-08-1515.08.20196obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula.
2019-08-1313.08.20195záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch
2019-08-0606.08.20194ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie,
2019-08-0606.08.20193u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obvi Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia- teplota , kožné zmeny, . Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene
2019-07-3030.07.20192Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec
2019-07-2525.07.20191Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

Mapa