Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Adaptácia „WEB PÔDNEHO PORTÁLU VÚPOP“ a kompklexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenie a PRV

15-02-2010

pozvánka na seminár/školenie pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na vzdelávanie v problematike využívania údajov, ktoré možno získať prostredníctvom pôdneho portálu VÚPOP všeobecne, ako aj s dôrazom na Krížové plnenie a Program rozvoja vidieka.

Termín školenia Miesto školenia Regionálne komory
8.3.2010 PKO Banská Bystrica, Námestie slobody 3, Banská Bystrica Banská Bystrica
9.3.2010 PKO Banská Bystrica, Námestie slobody 3, Banská Bystrica Zvolen
11.3.2010 Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, Prešov Prešov
12.3.2010 Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, Prešov Humenné, Bardejov
16.3.2010 Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra Nitra, Šaľa
17.3.2010 Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra Zlaté Moravce, Levice

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood