Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
862231 Šurianky Nitra 100,60
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
861812 Šuľa Veľký Krtíš 47,80 *
818364 Šuľany Dunajská Streda 138,06
862401 Švedlár Gelnica 29,98
862444 Švošov Ružomberok 24,42
862371 Švábovce Poprad 37,48
860697 Šávoľ Lučenec 40,89
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
860824 Šíd Lučenec 37,05
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 61,53
860905 Šípkové Piešťany 71,10
854883 Šók Šaľa 133,61
862347 Šútovo Martin 29,00 *
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
862509 Ťapešovo Námestovo 42,75
869236 Ťapkové Piešťany 96,09
873926 Žabokreky Martin 30,51
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 72,93
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
873951 Žakovce Kežmarok 50,43
847348 Žakýl Banská Štiavnica 29,71
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 49,65
873977 Žarnov Košice - okolie 53,51
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
874035 Žatkovce Prešov 28,86 *
874027 Žaškov Dolný Kubín 26,68
874051 Žbince Michalovce 54,48
874060 Ždaňa Košice - okolie 61,32
874132 Ždiar Poprad 28,68 *
874183 Žehra Spišská Nová Ves 26,18
874159 Žehňa Prešov 24,12
878049 Železiarne Košice II 61,49
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
860131 Železné Revúca 98,04 *
874213 Železník Svidník 17,65
874272 Želiezovce Levice 113,24
874281 Želmanovce Svidník 15,94
874302 Želovce Veľký Krtíš 72,90
874337 Žemliare Levice 128,30
874353 Žiar Liptovský Mikuláš 29,43
874361 Žiar Revúca 62,55
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
874558 Žibritov Krupina 41,40
874574 Žihárec Šaľa 134,01
848786 Žihľava Veľký Krtíš 38,37
874591 Žikava Zlaté Moravce 71,25
874604 Žilina Žilina 64,46 *
874906 Žilinská Lehota Žilina 69,45
874922 Žipov Prešov 28,48 *
874931 Žirany Nitra 76,21
874973 Žitavce Nitra 100,13
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 12,49
875007 Žlkovce Hlohovec 78,52
875066 Župkov Žarnovica 9,95
875015 Župčany Prešov 18,19
874914 Žíp Rimavská Sobota 52,89
816078 Žírovce Košice - okolie 46,77

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood