Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
867748 Veľká Ida Košice - okolie 55,01
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 67,70 *
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,04
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 38,35
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 38,82
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 14,72 *
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,23
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 30,26
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 45,28
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 39,14
871702 Včeláre Košice - okolie 36,92
854344 Zdoba Košice - okolie 50,47
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
871711 Zádiel Košice - okolie 29,16
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
808750 Čaňa Košice - okolie 54,09
809004 Čečejovce Košice - okolie 51,78
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
813915 Ďurkov Košice - okolie 35,75
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
861359 Štós Košice - okolie 30,15
873977 Žarnov Košice - okolie 31,61
874060 Ždaňa Košice - okolie 56,40
816078 Žírovce Košice - okolie 45,66


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood