Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 32,71
853518 Rudník Košice - okolie 29,47
854921 Seňa Košice - okolie 58,71
852899 Rozhanovce Košice - okolie 41,39
866008 Háj Košice - okolie 27,41
845302 Paňovce Košice - okolie 36,41
856002 Slanec Košice - okolie 44,67
853691 Ruskov Košice - okolie 63,98 *
822043 Janík Košice - okolie 65,12 *
807486 Buzica Košice - okolie 51,54
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 24,17
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 24,66
802875 Bidovce Košice - okolie 40,38
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
820555 Sokoľany Košice - okolie 53,29
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
841455 Hosťovce Košice - okolie 43,08
820954 Chrastné Košice - okolie 43,65
823210 Kalša Košice - okolie 39,94
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
802123 Baška Košice - okolie 45,76
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 45,71
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 49,80
816078 Žírovce Košice - okolie 34,24
871702 Včeláre Košice - okolie 34,25
823708 Kecerovské Kostoľany Košice - okolie 43,24
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,44
802611 Beniakovce Košice - okolie 39,65
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 44,33
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 32,85
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 45,66
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 33,55
825409 Kokšov-Bakša Košice - okolie 50,88
871711 Zádiel Košice - okolie 24,64
803111 Blažice Košice - okolie 74,54 *
855987 Slančík Košice - okolie 40,30
841463 Chorváty Košice - okolie 43,53
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 45,00
813095 Tepličany Košice - okolie 40,15
841854 Nová Polhora Košice - okolie 37,74
819212 Hrašovík Košice - okolie 44,03
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
845914 Chym Košice - okolie 48,17
815306 Gyňov Košice - okolie 59,52
843041 Obišovce Košice - okolie 35,29
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
871699 Dvorníky Košice - okolie 39,24
803626 Boliarov Košice - okolie 47,44


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený