Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
866261 Uderiná Lučenec 52,94
867632 Veľká nad Ipľom Lučenec 65,26 *
867977 Veľké Dravce Lučenec 53,71
869261 Vidiná Lučenec 59,39
950041 Záložná Lučenec 27,82
800015 Ábelová Lučenec 29,87
808601 Čakanovce Lučenec 51,10 *
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
833541 Ľuboreč Lučenec 26,68
860786 Šiatorská Bukovinka Lučenec 77,94 *
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
860697 Šávoľ Lučenec 42,94 *
860824 Šíd Lučenec 77,06 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený