Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontakty

Sekcia SO pre IROP PO3

Sekretariát:

Martina Laššáková
asistentka
Tel.:    +421 2 20 482 802
e-mail: [email protected]

Odbor implementácie

Ing. Bronislava Dusíková
riaditeľka odboru
Tel.:    +421 2 20 482 810
e-mail: [email protected]

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

PhDr. Marián Kocan
vedúci oddelenia
Tel.:    +421 2 20 482 808
e-mail: [email protected]

Odbor kontroly a metodiky

Ing. Renáta Pečová
riaditeľka odboru
Tel.:    +421 2 20 482 823
e-mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood