Facebook Statistics

Kontakty

Sekcia SO pre IROP PO3

Sekretariát:

Martina Laššáková
asistentka
Tel.:    +421 2 20 482 802
e-mail: martina.lassakova@culture.gov.sk

Odbor implementácie

Ing. Bronislava Dusíková
riaditeľka odboru
Tel.:    +421 2 20 482 810
e-mail: bronislava.dusikova@culture.gov.sk

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

PhDr. Marián Kocan
riaditeľ oddelenia
Tel.:    +421 2 20 482 808
e-mail: marian.kocan@culture.gov.sk

Odbor kontroly a metodiky

Ing. Renáta Pečová
riaditeľka odboru
Tel.:    +421 2 20 482 823
e-mail: renata.pecova@culture.gov.sk


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood