Facebook Statistics
Značka Kvality

Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2021-04 na predkladanie ŽoNFP

30-11-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2021-04 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre aktivitu: Zber, správa a využívanie údajov pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2018-02 na predkladanie ŽoNFP

03-12-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2018-02 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre aktivitu: Zber, správa a využívanie údajov pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood