Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali

18-03-2010

Zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali podľa § 22a zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov je možné vyhľadať na nasledujúcich internetových stránkach organizácií:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, na adrese https://www.lesy.sk/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/zoznam-aktualit/zoznam-znamych-vlastnikov-lesnych-pozemkov.html

Štátne lesy TANAP, na adrese http://www.lesytanap.sk/08-archiv/prehlad-znamych-vlastnikov-lesnych-pozemkov.php

Zoznam známych vlastníkov,  ktorí o užívacie práva nepožiadali v pôsobnosti Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik je uverejnený na tejto web stránke v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood