Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontakty OZK

07-06-2021

Karin Chrvalová, Ing.
Miestnosť: 212/C, 2.p.
Telefón: 59266-285

Alexandra Sýkorová, Ing.
Miestnosť: 206/C, 2.p.
Telefón: 59266-290

Branislav Ženčuch, Ing.
Miestnosť: 212/C, 2.p.
Telefón: 59266-284


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood