Facebook Statistics
Značka Kvality

Návrh legislatívy EÚ pre poľnohospodárstvo po roku 2020 je sklamaním

05-06-2018
Foto: Návrh legislatívy EÚ pre poľnohospodárstvo po roku 2020 je sklamanímEurópska komisia predstavila legislatívu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na obdobie 2021-2027 s navrhovanou sumou 365 miliárd eur. Slovenský agrorezort návrhu vyčíta, že v ňom absentuje najmä rýchla konvergencia priamych platieb aj avizované zjednodušenie fungovania systému.

Úspechy slovenského predsedníctva sa pretavujú v prospech farmárov do európskej legislatívy

17-04-2018
Foto: Úspechy slovenského predsedníctva sa pretavujú v prospech farmárov do európskej legislatívyDvojročná snaha slovenského agrorezortu zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech. Európska komisia prijala konkrétne kroky v podobe návrhu novej smernice týkajúcej sa zákazu nekalých obchodných praktík. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan zdôraznil, že smernica nadväzuje na tvrdú prácu slovenského predsedníctva. O smernici rokovali ministri poľnohospodárstva krajín EÚ v rámci Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Luxembourgu.

Slovenské predsedníctvo významne ovplyvnilo európske poľnohospodárstvo

25-01-2017
Foto: Slovenské predsedníctvo významne ovplyvnilo európske poľnohospodárstvoSlovensko v oblasti poľnohospodárstva dosiahlo počas polročného predsedníctva v Rade Európskej únie významné úspechy. V boji proti nekalým obchodným praktikám závermi Rady a zaradením tejto témy do pracovného programu Európskej komisie dosiahlo historický pokrok.

Slovensko dosiahlo obrovský úspech: Dvere k celoeurópskej legislatíve proti nekalým obchodným praktikám sú otvorené

13-12-2016
Rada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ jednohlasne schválila prelomový materiál slovenského predsedníctva, otvárajúci dvere k spoločnému postupu v boji proti nekalým obchodným praktikám na celoeurópskej úrovni. Napriek tomu, že poľnohospodárstvo nefigurovalo medzi hlavnými prioritami Slovenska, jedným z najvýznamnejších dôsledkov predsedníctva bude v EÚ práve úspech slovenskej agrárnej diplomacie.

OECD zasadala v Bratislave

08-12-2016
Foto: OECD zasadala v BratislaveBratislava, 5.-7.12.2016 – Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu zasadla 5.-7.12.2016 v Bratislave. Zasadnutie schémy v Bratislave sa konalo v čase, keď je Slovensko historicky prvýkrát predsedníckou krajinou Rady EÚ. Počas 75. plenárneho zasadnutia tejto poľnohospodárskej schémy OECD sa zástupcovia 22 členských aj partnerských krajín organizácie oboznámili aj s ovocinárskym sektorom Slovenska a diskutovali aj o téme v súčasnosti rezonujúcej na globálnych aj európskych fórach, ktorou je oblasť potravinových strát a odpadu v záujme jeho znižovania v celom potravinovom reťazci.

Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v EÚ

07-12-2016
Zasadnutie sa uskutočnilo v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Cieľom neformálneho stretnutia bolo prediskutovanie aktuálneho stavu a ďalšieho smerovania implementácie stratégie EÚ pre lesy ...

Bratislavská deklarácia

30-11-2016
V rámci aktivít SK PRES sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR pripravila Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v Európskej únii, ktoré sa uskutočnilo 7.-9.11.2016 v Bratislave,...

Slováci doviedli Európu ku kompromisu: Dohoda o kvótach pre hlbokomorský rybolov bola po rokoch schválená jednohlasne všetkými členskými krajinami

15-11-2016
Slovenská agrárna diplomacia dosiahla ďalší významný úspech. Na pondelkovom rokovaní pod vedením ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej prvýkrát po šiestich rokoch Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo schválila kvóty pre hlbokomorský rybolov jednohlasne. Ministri sa okrem toho zaoberali aj nákazami zvierat a vtáčou chrípkou.

Bruselské hlavné námestie bude zdobiť vianočný strom zo Slovenska

14-11-2016
Foto: Bruselské hlavné námestie bude zdobiť vianočný strom zo SlovenskaHlavné námestie v Bruseli bude tento rok počas vianočných sviatkov zdobiť jedľa zo Slovenska. Stane sa tak pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ.


Členské štáty Európskej únie prijali „Bratislavskú deklaráciu o lesoch“

11-11-2016
Foto: Členské štáty Európskej únie prijali „Bratislavskú deklaráciu o lesoch“Bratislava, 7. – 9. november 2016 - V rámci aktivít predsedníctva SR v Rade Európskej únie sa stretli generálni riaditelia zodpovední za lesníctvo v EÚ. Hlavným cieľom bolo prediskutovanie aktuálneho stavu a ďalšieho smerovania implementácie stratégie EÚ pre lesy. Stratégia je základným politickým dokumentom Únie zameraným na podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Európska komisia sa začne zaoberať posilnením postavenia farmára a nekalými obchodnými praktikami

02-11-2016
Slovenské predsedníctvo zaznamenalo významný úspech na poli diplomacie. Európska komisia po prvýkrát uznala, že posilnenie postavenia farmára je téma aj pre celoeurópsku exekutívu. Súčasťou tejto témy sú aj nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Konferencia Úloha regiónov v európskom biohospodárstve

17-10-2016
Foto: Konferencia Úloha regiónov v európskom biohospodárstveDňa 17. októbra sa v Bratislave uskutočnila konferencia na tému európskeho biohospodárstva pod názvom Úloha regiónov v európskom biohospodárstve. Podujatie organizovalo ju Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom NPPC ako oficiálnu aktivitu Slovenského predsedníctva v Rade EU.

V Jasnej sa hovorilo o aktuálnych rastlinolekárskych otázkach EÚ

14-10-2016
Foto: V Jasnej sa hovorilo o aktuálnych rastlinolekárskych otázkach EÚV dňoch 11. až 12. októbra 2016 sa v Jasnej v Demänovskej doline konalo v rámci Slovenského predsedníctva v Rade neformálne zasadnutie pracovnej skupiny Európskej komisie pre generálnych riaditeľov a attaché zodpovedných za rastlinolekárske sektory všetkých členských štátov EÚ.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood