Facebook Statistics
Značka KvalityVýzva SLK 2016

13-09-2016
Bratislava, 13. septembra 2016 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlasuje s termínom od 13. 9. 2016 do 20.10.2016 Výzvu na predkladanie žiadosti ...

Výzva Hydromeliorácie š. p.

02-08-2016
Bratislava, 2. augusta 2016 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlasuje s termínom od 2.8.2016 do 12.8.2016 Výzvu na predkladanie žiadosti ...SPPK a AKS 2016

14-04-2016

SPK 2016

16-03-2016


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood