Facebook Statistics

Informácia podľa § 15 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

05-11-2019
aktualizácia k 31.1.2021
Ministerstvo v súlade so zákonom pravidelne zverejňuje informácie o počte začatých kontrol a o počte skončených kontrol, informáciu o výroku právoplatného rozhodnutia ministerstva o uložení pokuty vydaného v správnom konaní podľa § 15.