Facebook Statistics
Značka Kvality


Vyhláška MPRV SR zo 14. januára 2016 o mäsových výrobkoch č. 83/2016 Z. z.

15-02-2016
ktorá upravuje požiadavky na výrobu mäsových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh.

Výnos MP SR a MZ SR zo 21.októbra 2004 č.2689/2004 – 100

31-05-2012
ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.811/1/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat

Výnos MP SR a MZ SR z 9. marca 2005 č. 1908/2005-100

31-05-2012
ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat v znení výnosu MP SR a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2689/2004 – 100

Výnos MP SR a MZ SR zo 14.februára 2005 č.1778/2005 – 100

31-05-2012
ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca hydinové mäso a králičie mäso