Facebook Statistics
Značka KvalityUsmerňovací dokument objasňujúci hlavné požiadavky potravinového práva

02-11-2010
Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na svojom zasadnutí dňa 26.1.2010 schválil prepracovaný usmerňovací dokument objasňujúci hlavné požiadavky potravinového práva.AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood