Facebook Statistics
Značka KvalityPotraviny pre 21. storočie

12-07-2010
Európska komisia prostredníctvom tlačovej konferencie oznámila uskutočnenie konferencie v Európskom parlamente pod heslom...

Oznam o vydaní príručky s názvom „Metrológia pri uplatňovaní zásad HACCP“

23-01-2009
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Slovenská legálna metrológia, n.o. vydala publikáciu s názvom „Metrológia pri uplatňovaní zásad HACCP“.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood