Facebook Statistics
Značka Kvality

Prvé stretnutie Vedeckej poradnej skupiny WHO pre pôvod nových patogénov (SAGO)

29-11-2021
Vedecká poradná skupina WHO pre pôvod nových patogénov (WHO´s Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO) mala včera prvé stretnutie.

ÚVZ SR zverejnil informácie k vyhláškam ÚVZ SR platným od 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)

26-11-2021
Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) zverejnil dňa 25. novembra 2021 nasledovné informácie k vyhláškam ÚVZ SR platným od 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)

ÚVZ SR zverejnil manuál pre gastro sektor a pre obchody a služby k opatreniam podľa COVID automatu

24-11-2021
Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) zverejnil dňa 22. novembra 2021 Manuál pre gastro sektor (pre reštaurácie, kaviarne, bary a ostatné prevádzky verejného stravovania) a Manuál pre obchody a služby k opatreniam podľa COVID automatu.

FAO pripravila informačné letáky „10 vecí, ktoré je potrebné vedieť o COVID -19 a bezpečnosti potravín“

18-08-2021
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pripravila 3 informačné letáky „10 vecí, ktoré je potrebné vedieť o COVID -19 a bezpečnosti potravín“ ...

Aktualizované usmernenie FAO „COVID-19: Pokyny na zabránenie prenosu COVID-19 v potravinárskych prevádzkach"

17-08-2021
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pripravila aktualizované usmernenie FAO „COVID-19: Pokyny na zabránenie prenosu COVID-19 v potravinárskych prevádzkach" zo dňa 2. augusta 2021 (FAO dokument COVID-19: Guidance for preventing transmission of COVID-19 within food businesses - updated guidance).

EFSA a ECDC navrhujú monitoring SARS-CoV-2 u noriek

20-02-2021
Foto: EFSA a ECDC navrhujú monitoring SARS-CoV-2 u noriekEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vydali spoločnú vedeckú správu, v ktorej navrhujú monitorovacie stratégie SARS-CoV-2 u noriek na kožušinových farmách.

OIE nabáda krajiny k monitoringu SARS-CoV-2 u zvierat

08-02-2021
Foto: OIE nabáda krajiny k monitoringu SARS-CoV-2 u zvieratSvetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) nabáda krajiny k prísnemu monitoringu vírusu u vnímavých zvierat a k zavedeniu ďalších účinných opatrení v záujme ochrany verejného zdravia. Počas jesene 2020 boli hlásené prípady z Dánska, kedy sa vírus SARS-CoV-2 preniesol z infikovaných noriek, chovaných na kožušinových farmách, na človeka. Medzi poslednými OIE hlásenými prípadmi SARS-CoV-2 u zvierat sa objavil napr. aj lev. Aj napriek týmto udalostiam je pandémia COVID-19 stále poháňaná prenosom vírusu medzi ľuďmi a nie prenosom medzi zvieratami či medzi zvieratami a ľuďmi.

Prevádzkový poriadok ŠVPS SR v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19

10-09-2020
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) uverejnila 07. 09. 2020 v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu usmernenie: Opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19 – prevádzkový poriadok.

Prenos SARS-CoV-2 v prostredí zariadení typu HoReCa

15-07-2020
Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie v Holandsku (RIVM) zverejnil výsledky svojho nového hodnotenia rizika. Týka sa posúdenia ciest prenosu, ktoré by mohli spôsobiť riziko prenosu SARS-CoV-2 v prostredí zariadení typu HoReCa.

Európska komisia odpovedá na otázky o koronavíruse a prenose na domáce zvieratá

11-06-2020
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG-SANTE) Európskej komisie zverejnilo koncom mája dokument, v ktorom objasňuje riziko prenosu infekcie SARS-CoV-2 z ľudí na ich domáce zvieratá.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood