Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam

14-03-2016
Na hlavnej stránke ministerstva v časti PODPORA EXPORTU bol dňa 14.3.2016 zverejnený Dotazník o skúsenostiach s využívaním proexportných nástrojov spolu so zoznamom opatrení a nástrojov na podporu exportu...

SLOVENSKO – ČÍNSKA SPOLUPRÁCA

01-07-2015
Na stránke MPRV SR v časti PODPORA EXPORTU/Výzva exportérom a Dotazník exportéra bol dňa 1.7.2015 zverejnený oznam „SLOVENSKO – ČÍNSKA SPOLUPRÁCA - Možnosti prezentácie slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v Čínskej ľudovej republike“, ktorým ...

Dotazník exportéra

17-02-2015

Aktualizované 19.01.2017


Výzva exportérom

17-02-2015

Aktualizované 19.01.2017


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood