Facebook Statistics
Značka Kvality

Štátny tajomník Vladimír Vnuk

Ing. Vladimír Vnuk

Ing. Vladimír Vnuk, ktorý je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V minulosti pôsobil ako regionálny projektový manažér v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu. V rokoch 2012 – 2016 bol riaditeľom Agentúry pre rozvoj vidieka. V období 2016 – 2021 zastával pozíciu výkonného riaditeľa a zároveň post riaditeľa Sekcie financovania podpôr a rozpočtu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Pred nástupom na MPRV SR pracoval ako výkonný riaditeľ v Krajskej organizácii cestovného ruchu v Nitrianskom kraji.

Návrh na vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka predložil vláde SR minister Richard Takáč.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 480
e-mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood