Facebook Statistics

Zoznam obchodných názvov produktov rybolovu a produktov akvakultúry

23-11-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 písm. s) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. určuje zoznam obchodných názvov produktov rybolovu a produktov akvakultúry, ktoré sa uplatňujú pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood