Facebook Statistics
Značka Kvality

Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností (5.3.3.1 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) implementované prostredníctvom osi 4 Leader v znení Dodatku č. 3

18-04-2012

Číslo schémy: X 370/2010

Trvanie 30.5.2012 – 30.06.2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Link na neaktuálnu verziu
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood