Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva pre obce

03-12-2012Výzva pre SPPK

05-10-2012

Výzva pre SPK

02-10-2012

Výzva SZCH

30-08-2012

Oznam

23-03-2012
Na základe Úpravy č. 1 rozhodnutia o rozpise limitov v roku 2012 bol limit finančných prostriedkov...

Výzva pre štátne podniky

22-02-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vypisuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Závodisko, š.p., Hydromeliorácie, š.p., Národný žrebčín „Topoľčianky, š.p. a Lesy, š.p.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood