Facebook Statistics

Aktuality

Vývoj podielu predaja potravín vyrobených na Slovensku

25-08-2015

(Bratislava, 25. august 2015) – Etablovanie slovenských potravín na domácom trhu je náročný proces, ktorý sa neustále vyvíja. V aktuálnom polroku 2015 podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku mierne poklesol, a síce o rozdiel - 0,8%. Za posledné obdobie rokov 2013 až 2015 evidujeme percentuálny nárast obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku o čom svedčí aj fakt, že v I. polroku 2013 tento podiel predstavoval 51,8%, pričom v I. polroku 2015 to bol už nárast podielu z predaja vyšší o 10,6 %, to znamená v celkovom meraní 62,4%.

„Základné čísla identifikované na základe hlásenia podľa príslušného zákona, ktoré sa musia dávať do výkazov nasvedčujú, že v jednotlivých komoditách dochádza k nárastu. Tešíme sa každoročnému nárastu podielu z predaja domácich potravín, pretože si tým uvedomujeme nielen my, ale aj samotní konzumenti, že vyrobené na Slovensku je zárukou istoty,“ zhodnotil šéf agrorezortu. Z hodnotených dvadsiatich dvoch komodít predstavuje zhruba 90% potravín predaných vo vybraných obchodných reťazcoch na Slovensku. Údaje, respektíve porovnania percentuálnych podielov rôzne kolíšu, čo je však potešujúce. V rámci potravinárskeho priemyslu dosiahli najvyššie hodnoty najmä výroba medu (86,8%), pri ktorej došlo k nárastu o 22,9% a hydinársky priemysel (85,8%). Komodity ako liehovarnícky priemysel (78,8%), mäsový priemysel (78,0%), pekársky a cukrársky priemysel (77,1%), cestovinársky (76,9%), pivovarnícky (75,2%) a konzumné zemiaky (71,4%) sa zaradili na tie najlepšie priečky v rámci hodnotenia hodnôt podielu z predaja domácich potravín. Ďalších päť komodít má percentuálnym podielom blízko k 65%, čo predstavuje vynikajúcu hodnotu. Radíme sem počnúc najvyšším mliekarensky priemysel (69,8%), ktorý v porovnaní s I. polrokom 2013 predstavuje nárast o 7,6%. Ďalej sem patrí mlynský priemysel (65,1%), ktorý síce poklesol o -2,9%, ale stále sa drží medzi komoditami s vyššími hodnotami. Výroba lahôdok a hotových jedál dosahuje výšku (64,8%) a vinársky priemysel sa doťahuje k (63,2%), čím predstavuje slušný nárast o rovných 10%.

Z hľadiska predajných miest, ktoré prispeli k najlepšiemu podielu na obrate z predaja potravín vyrobených na Slovensku v I. polroku 2015 patria obchodné siete COOP JEDNOTA SD v Nových Zámkoch (74,1%), vo Vranove nad Topľou (73,4%) a v Michalovciach (73,2%). Paradoxne nezávislý obchod COOP JEDNOTA Slovensko sa podieľal aj na poklese celkového podielu v porovnaní s predchádzajúcim polrokom. Najnižší podiel ďalej zaznamenali obchodné reťazce LIDL (16,2%), Terno Group (44,8%) a BILLA (47,1%). K výraznému zvýšeniu podielu v porovnaní medzi I. polrokom 2015 a II. polrokom 2014 značne prispeli NITRAZDROJ, kde ich zvýšenie tvorí +5,4%, BILLA +2,1% a TESCO STORES SR +1,5%. K prevádzkam s najväčším znížením sa radia KORUNA Žilina -8,2%, Terno Group -3,7% a KOMFOS Prešov -3,6%. Pri zahraničných obchodných reťazcoch zaznamenala najnižší podiel z celkového podielu predaja vyrobených slovenských potravín obchodná spoločnosť LIDL (16,2%). Od zavedenia metodiky zisťovania podielu predaných slovenských výrobkov na Slovensku dosiahol najväčší nárast mäsový priemysel, a to až o 15,6% s najväčším objemom predaja v DEKORTE Košice, COOP JEDNOTA v Nitre a Humennom. „Ľudia si musia byť vedomí, že ak si idú kúpiť antibiotiká zabalené v mäse, vedia kde to môžu kúpiť,“ skonštatoval Jahnátek k žalostnému podielu slovenských mäsových výrobkov v niektorých obchodných sieťach a dodal, že: „je naopak potešujúce, nájsť 100% slovenskej hydiny na pultoch našich predajní.“ Konzumenti ju môžu nájsť v obchodnej sieti CARREFOUR. Najmenej slovenských mäsových výrobkov sa nachádza v obchodoch GVP Humenné a COOP JEDNOTA Trenčín a Žilina. Na konci chvosta je obchodná sieť LIDL s (0,5%).

Med sa radí medzi komoditu, ktorá dosiahla nárast o 22,9% z podielu predaja slovenských potravín, a to až na úrovni 100% v prípade predaja na troch obchodných miestach COOP Jednoty v Brezne, Humennom a v Komárne. Najviac slovenských mliečnych výrobkov  je množné kúpiť v predajných miestach MILK-AGRO Prešov a COOP Jednota v Nitre a v Michalovciach. V oblasti pivovarníckeho priemyslu dosahuje Slovensko takmer úroveň sebestačnosti čo sa týka predaja. Jeho najväčšia koncentrácia je v sieťach COOP JEDNOTA v Komárne, v Nitre a v Nových Zámkoch. Oblasť rybolovu ako takého, tvorí celkový podiel predaja 42% a hoci doteraz nebola sledovaná, oproti strednodobej koncepcii a jej výrobe predstavuje takmer o polovicu vyšší podiel. Najväčší predaj pečiva, teda nárastu pekárenského a cukrárskeho priemyslu o 16,9% je možné badať v predajniach MILK-AGRO Prešov, Ko.Ma.Co Modra a COOP JEDNOTA Nitra.

Z pohľadu poradia obchodných reťazcov podľa nárastu, respektíve poklesu v porovnaní 1. polroku 2015 k 1. polroku 2013 dosahujú kladné čísla na prvých piatich priečkach obchodné siete CARREFOUR, BILLA, TESCO STORES, MILK–AGRO Prešov a KAUFLAND. Naopak prvých päť pozícii v rade s mínusovými číslami tvoria spoločnosti CBA SLOVAKIA Lučenec, DILIGENTIA R.C., KARMEN Prešov, COOP JEDNOTA SLOVENSKO SD (spolu 26 regiónov) a LABAŠ Košice.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood