Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kontinuálna podpora pre slovenských poľnohospodárov

12-11-2013

Ako udržať ekologické poľnohospodárstvo, chrániť životné prostredie, produkovať kvalitné biopotraviny a vytvárať slušné životné podmienky pre človeka a chovanie zvierat, a tým podporovať zamestnanosť farmárov – aj o týchto témach diskutovali zástupcovia Zväzu ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľ. Jahnátkom a predstaviteľmi agrorezortu. „Nový systém platby predstavuje v prvom rade základnú niť, kedy nebudeme podporovať vlastníkov, ale obhospodarovateľov. Poľnohospodári musia robiť opatrenia, aby si svoj príjem vedeli nastaviť. My musíme zabezpečiť 80% sebestačnosť a pripraviť stabilné podmienky, v rámci ktorých budeme podporovať toho, kto chce byť komplexný hospodár,“ uviedol minister Ľ. Jahnátek. Už teraz je známe, že vďaka navýšeniu finančných prostriedkov v 1. pilieri, dokáže byť Slovensko na porovnateľnej úrovni ako okolité krajiny EÚ. „Potrebujeme nárast stavov. Platba nebude krátená. S nárastom stavov sa bude zvyšovať aj platba. Toto je cesta zabezpečenia výroby na Slovensku. Ideme výrazne podporovať naše rozmnožovacie chovy.“ Diskusia o Strednodobej koncepcii rozvoja pôdohospodárstva na roky 2014-2020, ktorá bola minulý týždeň predstavená na informačných dňoch v Košiciach a Banskej Bystrici, bude tento týždeň pokračovať. Vo štvrtok v Dunajskej Strede a v piatok v Nitre s presným rozpracovaným plánom, ktorým sa MPRV SR snaží dostať čo najbližšie k slovenskému farmárovi a podporovať ho v najväčšej možnej miere.