Facebook Statistics

Aktuality

Potravinové kontroly ďalej pokračujú

01-10-2013

(Bratislava, 1. október 2013) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek prezentoval výsledky potravinárskych kontrol. Počas obdobia od 1. júna do 15. septembra 2013 prebehlo 10 840 kontrol, pričom takmer 18­% bolo s nedostatkami. Pri bežných kontrolách dosiahli nedostatky mieru 15,5%. Viac ako polovica skontrolovaných prevádzok nevyhovela kontrole mimo pracovnej doby. Alarmujúca je situácia v celoslovenskom meradle, kde „potravinová kobra“ odhalila pri 61 kontrolách nedostatky vo všetkých prípadoch.

Čo sa týka štruktúry predajní najhoršie dopadli hypermarkety a supermarkety, stredné predajne a malé predajne mimo pracovnej doby. „Hypermarkety mali nedostatky až na úrovni 55,15%, stredné predajne na úrovni 60,36%, malé predajne na úrovni 40,96%. Po pracovnej dobe teda nedochádza k žiadnemu zlepšeniu v oblasti kvality predaja potravín,“ zdôraznil minister Jahnátek. Okrem negatívnych vyzdvihol šéf agrorezortu aj jeden pozitívny príklad, kde reťazec (Metro) znížil mieru nedostatkov zo 60 na 10 percent. Najväčšie a najfrekventovanejšie pochybenia musia predajne odstrániť najmä v hygiene budov a prevádzok, v oblasti potravín po dobe spotreby a hygiena stravovania. „Potešiteľnejšie sú výsledky kontrol transportu. Z celkového množstva 2 076 zásielok sme zaznamenali 194 nezrovnalostí,“ skonštatoval Ľ. Jahnátek a doplnil, že z rebríčka krajín s nedostatkami obsadilo prvú priečku Poľsko s 15,27%, nasleduje Maďarsko so 6,6% a SR s 5%. Celková suma udelených blokových pokút, právnych a správnych konaní predstavuje takmer 2 milióny eur.

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR Jozef Bíreš ozrejmil výsledky analýzy kvality potravín. „Najhoršie dopadla preverená kvalita vajec, na druhom mieste zemiaky, nasledoval cukor a víno, ďalej škrupinové ovocie a cukrovinky,“ uviedol Bíreš. Taktiež považuje proces u výrobcov a spracovateľov základných potravín  za funkčný. Vysokú porušenosť zdôraznil pri dovozových komoditách.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood