Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrokomplex 2013

13-08-2013

AGROKOMPLEX

40. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Termín konania:

22. – 24.8. 2013

25.8.2013

Od 9:00 do 18:00

Od 9:00 do 17:00

Miesto konania:

Výstavisko Agrokomplex Nitra; www.agrokomplex.sk

Organizátor:

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 94901 Nitra

Spoluorganizátori:

Pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka

Družstevná únia SR

Coop produkt Slovensko

CVŽV Nitra

Plemenárska inšpekcia SR

Zväzy chovateľov zvierat

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Európska komisia

Agrion – Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR

ÚKSÚP Nové Zámky

Vstup pre médiá - Press Centrum:

Vstup od Akademickej ulice; Medzi pavilónmi A – B

Parkovanie: zdarma pred Press centrom

Akreditácia:

Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára – www.agrokomplex.sk

Počas veľtrhu: Press centrum

Press centrum:

K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; Počítačová miestnosť; wifi

Kontaktná osoba:

Michala Mičíková

0911 200 649

[email protected]

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

22.8.2013 štvrtok

Slávnostné otvorenie výstavy

9:00

Pavilón K

Otvorenie Národnej výstavy hospodárskych zvierat

Príhovor ministra

11:30

11:30 – 11:40

Predvádzacia plocha

Vystúpenie Národného žrebčína Topoľčianky a predvádzanie hospodárskych zvierat

11:40 - 12:45

Predvádzacia plocha

Tlačová konferencia Ministerstva pôdohospodárstva Poľskej republiky

14:30 – 15:30

Press centrum – medzi pavilónmi A-B

Odovzdávanie ocenení: Značka kvality SK; Rezortných vyznamenaní; Zlatý kosák; Cena Družstevnej únie SR;

Slávnostný večer vystavovateľov

19:00

Pavilón K

24.8.2013 sobota

Slávnostné udeľovanie ocenenia Šampión výstavy a ocenení živočíšnej výroby

16:00

Pavilón K

 

1. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA

 

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku a na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa bude konať v dňoch od 22. do 25. augusta 2013. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek prijal záštitu nad jej jubilejným 40. ročníkom, čím významne poctil toto jedinečné podujatie.

JEDINEČNÝ PRIESTOR PRE ODBORNÍKOV

Medzinárodná výstava Agrokomplex a jej subvýstavy poskytujú priestor pre viac ako 450 vystavujúcich firiem nielen zo Slovenskej ale i Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Srbska, Švajčiarska, Litvy, Veľkej Británie, Ruska a  ďalších krajín. Podujatie predstavuje dlhoročne stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví, prispieva k zachovaniu tradícií i k rozvoju slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a prináša jedinečný zážitok pre širokú verejnosť. Výstavy sa každoročne zúčastňuje viac ako 70 000 návštevníkov.

Cieľovou skupinou organizátorov sú výrobné i obchodné firmy poľno­hospodárskeho a potravinárskeho zamerania, dodávatelia a dovozcovia poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, záhradná technika a tech­nológie pre rastlinnú i živočíšnu výrobu, krmovinárstvo i odborné a ve­decké inštitúcie. Medzi najnavštevovanejšie expozície patria každoročne výstavné políčka s ukážkami modernej záhradnej architektúry, zavlažovacích technológií a pestovania rôznych druhov zeleniny.

 

UDEĽOVANIE VÝZNAMNÝCH OCENENÍ

Počas výstavy bude udelených niekoľko významných ocenení. V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín bude minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka slávnostne udeľovať ocenenia Značka Kvality SK vybraným poľnohospodárskym produktom a potravinám. Nebudú chýbať ani významné ocenenia ako Zlatý kosák, Šampión výstavy i odovzdávanie rezortných vyznamenaní najlepším pracovníkom rezortu ministerstva.

 

2. TEMATICKÉ VÝSTAVY A AKCIE

 

  • Národná výstava hospodárskych zvierat - 8. ročník výstavy

  • Regióny Slovenska - 11. výstava vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov,

  • COOPEXPO – 20. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy spotrebného tovaru

  • Obnoviteľné zdroje energie - 8. ročník výstavy

  • Živnostenské trhy - 16. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov

  • Na potulkách našim vidiekom

  • Dni poľa

  • Farmárske trhy

  • Chrenovksé stánky a Dožinky

  • Stonexpo

 

ROZDELENIE PAVILÓNOV PODĽA VÝSTAV

A

MEDZINÁRODNÝ PAVILÓN

M1

MPRV SR

REGIÓNY SLOVENSKA, BOTANICKÁ ZÁHRADA SPU

ZNAČKA KAVLITY SK, KULINÁRSKY KÚTIK

B

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

M2

KOLIBA

FARMÁRSKE TRHY

C, vpE

AGROKOMPLEX

M3

COOPEXPO

F

NA POTULKÁCH NAŠIM VIDIEKOM

M4

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

DOŽINKY

STONEXPO

Z1,Z2,V, vpZ,vpV

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Výstavné políčka

DNI POĽA – Veľké výstavné políčka

OKRASNÉ POLÍČKA – Malé výstavné políčka

SPM

TRAKTORPARÁDA

SENOBRANIE

KOSENIE LÚK

P10

CHRENOVSKÉ STÁNKY

DOŽINKY

Podrobná mapa viď príloha.

 

3. SPRIEVODNÝ PROGRAM, NOVINKY VÝSTAVY (podrobný sprievodný program viď príloha)

 

NÁRODNÁ VÝSTA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Národná výstava hospodárskych zvierat bude v tomto roku dominovať v expozíciách živočíšnej výroby. Špecializované cho­vateľské zväzy pripravujú divácky atraktívne predvádzanie hospodárskych zvierat, programové vystúpenia, prezentáciu drobnochovu i odborné poradenstvo. V rámci sprievodného programu vystúpia Národný žrebčín Topoľčianky a ranč Equifarm. Návštevnícky zaujímavé budú tiež ukážky dojenia oviec a sonografické vyšetrenia cisterien ich vemien či degustácia hovädzieho mäsa. Nemenej zaujímavé budú i preteky poštových holubov, predstavenie koní, ukážky westernového jazdenia, furmanské preteky v ťažkom ťahu, ukážky podkúvania koní a ukážky pasenia oviec pastierskym psom. Gurmáni sa môžu tešiť aj na gulášové hody – súťaž vo varení gulášu. Novinkou bude tzv. Gazdovský dvor, zameraný na spracovanie živočíšnych produktov.

COOPEXPO

V spoločnom stánku Družstevnej únie SR sa predstavia Coop Produkt Slovensko a Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností. Návštevníci sa môžu tešiť na expozície stavebných a výrobných družstiev, tvorivé dielničky, prezentácie súkromných stredných odborných škôl z Popradu a Bardejova, súťaže, módne prehliadky a hudobné i tanečné vystúpenia.

KULINÁRSKY KÚTIK - Ľubomír HERKO, Radek ŠUBRT a Michaela KRÁLIKOVÁ budú variť „po slovensky“ na Agrokomplexe

Návštevníci sa môžu tešiť na jedinečný Kulinársky kútik v pavilóne M1. So Značkou kvality SK budú variť to najlepšie zo slovenského potravinárskeho trhu známi šéfkuchári Ľubomír Herko, Radek Šubrt a Michaela Králiková. V špeciálnom „Kuchárskom kútiku“, v ktorom budú počas veľtrhu prebiehať prezentačné akcie a ochutnávky držiteľov Značky kvality SK, predvedú Ľubomír Herko, Radek Šubrt a Michaela Králiková tradičné i netradičné jedlá z domácich surovín. Návštevníci sa budú môcť zapojiť do súťaže o hodnotné ceny.

NA POTULKÁCH NAŠIM VIDIEKOM

Novinkou bude jedinečná prezentácia Programu vidieka SR 2007 - 2013, ktorá vznikne v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Návštevníci budú mať možnosť zapojiť všetky zmysly do poznávania svojej krajiny prostredníctvom jedinečného náučného chodníka a zažiť slovenský vidiek interaktívnou zážitkovou formou. Funkčný vodný mlyn, lány polí, malá farma so živými zvieratami, salaš, hmatový chodník, ukážky výcviku príletu a iné výcviky slovenských dravcov (sokol, myšiak, jastrab, plamienka, výr), s ktorými sa budú môcť návštevníci odfotiť a ešte oveľa viac. Pre deti sú prichystané detské ihriská či stena prianí. Zaujme aj krava, ktorú bude možné podojiť, funkčná pec, kde sa bude pripravovať čerstvý chlieb a cesnakové osúchy, rôzne ochutnávky a poradenská činnosť takmer v každej sekcii.

RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo účasť na výstave prispieva k napĺňaniu cieľov opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov, konkrétne cieľa „Podpora konzumácie rýb a ich propagácia“. Prostredníctvom podobných podujatí sa vylepšuje „imidž“ sladkovodných rýb v očiach slovenského spotrebiteľa. Príprava sladkovodných rýb v kulinárskom kútiku spojená s ochutnávkou rybacích špecialít, premietanie dokumentárnych filmov o rybách a časť 3D expozície tematicky zameranej na rybné hospodárstvo, dúfame, prispejú k vytvoreniu pozitívnej emócie spojenej s konzumáciou rýb a v konečnom dôsledku budú mať za následok zvýšenie konzumácie sladkovodných rýb na Slovensku.

DNI POĽA NA AGROKOMPLEXE

Výstavisko Agrokomplex v spolupráci so združením Agrion pripravili v dňoch od 22. do 24. augusta 2.ročník DNÍ POĽA NA AGROKOMPLEXE. Na výstavných poliach s rozlohou približne 5 ha bude možné vidieť  spracovanie pôdy (orba, predsejbová príprava, sejba). Novinkou navyše bude 1.ročník prezentácie pestovania zeleniny v spolupráci s ÚKSUP Nové Zámky.

DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI, CHRENOVSKÉ STÁNKY, FARMÁRSKE TRHY

Počas výstavy Agrokomplex sú v spolupráci s Mestom Nitra organizované obľúbené „Celoslovenské dožinkové slávnosti“ a „Chrenovské stánky“, ktoré budú plné zábavy, zaujímavých sprievodných akcií i folklóru. Lákadlom budú nepochybne Taktici či Queenmania. Slávnosti budú prebiehať pred vstupom do výstavného areálu a sú voľne prístupné pre širokú verejnosť. Tieto jedinečné podujatia sú prí­ležitosťou pre všetkých, ktorí chcú stráviť teplé augustové dni pri zaujíma­vom programe. Nebudú chýbať ani Farmárske trhy v pavilóne M2, kde sa v štýlových stánkoch predstaví cca 70 malých farmárov zo Slovenska so svojou jedinečnou ponukou výrobkov.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM S ATRAKTÍVNYM PROGRAMOM

Zaujímavým programom poteší aj Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré ju súčasťou nitrianskeho výstavného areálu. Predstaví sa známa Traktorparáda a senobranie. Nebudú chýbať ani ochutnávky tradičnej meltovej kávy, vína vo vinohradníckom domčeku či pálenky v obecnej pálenici. Uvidíte ukážky pečenia v klasickej peci, lisovanie oleja kladovým lisom a mlátenie obilia. Premávať bude i obľúbený historický vláčik Nitrianskej poľnej železnice.

 

CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO

Vstupné:

4€

Parkovací preukaz areál:

40€

Vstupné zľavnené:

2€

Parkovací preukaz parkovisko AX:

20€

Študentská kolektívna zľava:

1€

Parkovací lístok pre osobné auto:

4€

Vystavovateľský preukaz:

15€

Parkovací lístok autobus:

12€

Firemná pozvánka:

4€

Katalóg výstavy:

3€

Vstupné:

Študentská kolektívna zľava 1€: Platí pre hromadné návštevy študentov odborných škôl, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.

Voľný vstup: Ťažko zdravotne postihnutí občania (ŤZP) individuálne alebo v sprievode, sprevádzajúca osoba má tiež voľný vstup. Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča.

 

V Nitre dňa 9.8.2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood