Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort rozširuje opatrenia proti africkému moru ošípaných

18-09-2019

Od prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky uplynuli takmer dvmesiace. Za posledné 2 týždne však neevidujeme nový pozitívny nález nákazy. Ani stavy ošípaných na Slovensku neklesajú. Dôvod na paniku nie je, hrozba však klope na dvere. Riziko šírenia nákaz je vysoké, o čom svedčí situácia v zahraničí a hrozba migrácie diviačej zveri po kosbe kukurice v aktuálnych dňoch. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR preto upozorňuje na opatrnosť a rozširuje preventívne opatrenia.

  • Dva týždne nebol zaevidovaný nový pozitívny nález, situácia v zahraničí sa zhoršuje
  • Agrorezort rozširuje nárazníkovú zónu o pohraničie s Poľskom
  • Pre rovnaké chladiarenské zariadenia sa rozhodlo už aj Nemecko

„Napriek tomu, že už dva týždne neevidujeme nový nález afrického moru ošípaných, nemôžeme túto nákazu podceňovať. Práve aktuálne obdobie kosieb kukurice môže mať značný vplyv na vývoj situácie, keď bude diviačia zver vyrušovaná, doterajší úkryt zanikne a táto zver začne migrovať. Okrem toho, pokosené polia môžu odhaliť nové uhynuté jedince,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS). Najbližšie obdobie bude kľúčové pre ďalší vývoj situácie a zvolené opatrenia.

Na Slovensku okrem intenzívneho lovu diviačej zveri prebieha aj aktívne sledovanie situácie štátnymi veterinármi a poľovníkmi, ktorým štát uhrádza odovzdané vzorky z nájdených a ulovených diviakov. Podpredsedníčka vlády Gabriela Matečná sa preto prišla v týchto dňoch pozrieť osobne do ohrozených regiónov. V pondelok večer prebehlo aj stretnutie kompetentných organizácií s poľovníkmi. Agrorezort k dnešnému dňu eviduje 12 prípadov výskytu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a 11 nálezov v chove domácich ošípaných. Všetky prípady nákazy boli v okrese Trebišov. Vo veterinárnom laboratóriu vo Zvolene neustále prebieha aj vyšetrovanie vzoriek, najmä z ulovenej diviačej zveri.

Užívateľom poľovných revírov na území SR boli poskytnuté chladiarenské zariadenia. Aktuálne už boli odovzdané všetkým užívateľom poľovných revírov v okrese Trebišov, Sobrance, Michalovce a oddnes pokračuje ich distribúcia v okrese Košice a Košice – okolie.  Že išlo o správnu reakciu svedčí aj to, že k rovnakému kroku pristúpilo už aj Nemecko.

Keďže sa situácia v zahraničí nezlepšuje, agrorezort rozširuje nárazníkovú zónu aj na hranice s Poľskom, kde budú platiť rovnaké opatrenia ako v aktuálnej nárazníkovej zóne s Maďarskom. Nákazu medzičasom potvrdilo aj Srbsko ako ďalšia európska krajina. „Výskyt AMO na maďarskom území sa zhoršuje, preto reálna hrozba ďalších nálezov zďaleka nezanikla a nezanikne najmä vtedy, ak sa všetci, od drobnochovateľov, cez chovateľov, poľovníkov, ale aj bežných občanov, nebudú chovať zodpovedne a nebudú rešpektovať veterinárne opatrenia. Je nevyhnutné,  aby všetci chovatelia mali chovy zaregistrované, ošípané odstavčatá kupovali iba zo známych zdrojov a nie z oblastí mimo SR kde bol AMO potvrdený. Dôležitá je aj manipulácia s krmovinami, od pokosenej kukurice až po slamu, ktorá môže byť infikovaná,“ uviedla šéfka agrorezortu G. Matečná.

Od výskytu AMO na území Slovenskej republiky pribudlo 214 nových registrovaných chovov ošípaných. Je dôležité, aby sa takto zodpovedne postavili k situácií všetci drobnochovatelia.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood