Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Viac ako miliarda eur pomáha rozvoju regiónov na celom Slovensku

11-09-2018

Viac ako 1,7 miliardy eur, to je suma určená na rozvoj obcí a miesta na celom Slovensku. Financie sú určené napríklad na podporu dopravy, na budovanie nových kapacít v jasliach a škôlkach, na vybavenie pre základné a stredné školy či na lepšie životné prostredie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) hodnotilo stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

  • K dispozícii je suma 1,739 mld. eur pre celé Slovensko
  • Financie sú určené na podporu dopravy, na budovanie nových kapacít v jasliach a škôlkach, na vybavenie pre základné a stredné školy či na lepšie životné prostredie
  • Vypísaných 31 výziev, schválených 1163 rozhodnutí pre ŽoNFP, z toho pre 750 projektov je uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP

„Približne pred dvomi rokmi sme vyhlásili prvú eurofondovú výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Za dva roky sa sme vypísali tri desiatky výziev, schválili sme stovky žiadostí, a už si môžeme pozrieť aj prvé zrealizované projekty,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zástupcovia agrorezortu a samospráv priamo v teréne, v obci Chorvátsky Grob, hodnotili stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu.

Od začiatku programového obdobia MPRV SR ako riadiaci orgán IROP-u vyhlásil celkovo 31 výziev a písomných vyzvaní v celkovej sume 1,24 mld. eur, v oblastiach: cesty II. a III. triedy, verejná osobná doprava, cyklotrasy a nemotorová doprava, sociálna infraštruktúra, jasle, škôlky, základné a stredné odborné školy, zelená infraštruktúra, kanalizačná infraštruktúry a vodovody, miestne akčné skupiny. Ministerstvo ešte v tomto roku plánuje vyhlásiť ďalších 9 výziev v objeme 353 mil. eur. Suma vyhlásených výziev k 31. 12. 2018 bude v celkovom objeme 1,59 mld. eur, t.j. 92 % alokácie eurofondového programu IROP.

„Celkovo bolo k 27. 08. 2018 vydaných 1163 rozhodnutí o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške cca 550 mil. eur, z toho je pre 750 projektov uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v sume 469,5 mil. €,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. „Dnes si po celom Slovensku môžeme pozrieť už viac ako 60 konkrétnych projektov. Pribúdajú nové miesta v škôlkach, cyklotrasy, nové parky a zelené plochy, nízkoemisné autobusy pre mestskú dopravu a mnohé ďalšie.“

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

Viac informácií nájdete tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood