Facebook Statistics

9. letná akadémia BfR k hodnoteniu a komunikácii o riziku (august 2021)

13-05-2021

Nemecký Spolkový inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) organizuje v auguste 2 cykly online „9th BfR-Summer Academy 2021 - Lecture Series“ pre odborníkov a odborníčky v oblasti analýzy rizika.

Cyklus je určený pre zamestnancov a zamestnankyne verejných organizácií, zaoberajúcich sa bezpečnosťou potravín a krmív, so skúsenosťami s analýzou rizík. Účastníci a účastníčky získajú hlbšie pochopenie hodnotenia rizika a komunikácie o riziku.

Kurz povedú vysoko kvalifikovaní a skúsení vedci BfR a partneri s hlbokými a dlhoročnými skúsenosťami s hodnotením chemických alebo mikrobiálnych rizík.

Z dôvodu internacionality a rôznych časových pásiem, v ktorých sa účastníci a účastníčky nachádzajú, sa bude cyklus konať v 2 termínoch:

  • 16.-20. 8. 2021 – každý deň od 6:30 do 11:00 (východné časové pásma)
  • 23.-27. 8. 2021 – každý deň od 11:30 do 16:00 (západné časové pásma)

Účasť na prednáškových cykloch je bezplatná. Registrujte sa do 18. 7. 2021.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke BfR. V prípade otázok kontaktujte Summeracademy@bfr.bund.de.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood