Facebook Statistics
Značka Kvality

2. európska konferencia o Xylella fastidiosa (29. - 30. 10. 2019, Korzika)

26-02-2019

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje v spolupráci s inštitúciami INRAANSESOEC, sieťou Euphresco a za podpory EÚ financovaných projektov (POnTEXF-ACTORSCURE-XFEuroXanth) vedeckú konferenciu „European conference on Xylella 2019". Konferencia sa uskutoční 29. - 30. 10. 2019 v Ajaccio na Korzike  a bude zameraná na najnovšie poznatky vo výskume Xyllela fastidiosa, jej hostiteľských rastlinách, vektoroch a možnostiach kontroly. 

Konferencia pokryje najmä tieto oblasti:

 • Biológia a patogenita
 • Detekcia a surveillance
 • Ekológia, epidemiológia a modelovanie
 • Vektory (hmyz)
 • Hodnotenie rizika a hodnotenie dopadu (vrátane environmentálneho a socio-ekonomického dopadu)
 • Udržateľné stratégie riadenia

REGISTRÁCIA A POPLATKY

 • konferencia je bez poplatku
 • registrovať sa a poslať abstrakty je potrebné prostredníctvom online formulára do 14. 04. 2019
 • potvrdenie účasti obdržia účastníci na konci mája 2019 (v prípade, že bude o účasť na konferencii veľký záujem, budú primárne vybraní účastníci, ktorí budú prezentovať prednášku či poster; zohľadnená tiež bude vyvážená geografická účasť)

PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH VEDCOV

 • pre limitovaný počet mladých vedeckých pracovníkov bude ponúknuté štipendium
 • viac informácií na webovej stránke EFSA v sekcii „Young researchers' initiative"

KONTAKT

V prípade doplňujúcich otázok ku konferencii kontaktujte [email protected]
 

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood