Facebook Statistics
Značka Kvality

11. letná akadémia BfR (26.6. – 7.7.2023, Berlín, Nemecko)

09-02-2023

Nemecký spolkový inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) otvára registráciu na 11. letnú akadémiu BfR zameranú na hodnotenie rizika a komunikáciu o riziku v oblasti bezpečnosti potravín v Berlíne.
Prihlásiť sa je možné do 19. 03. 2023. Počet účastníkov je obmedzený na 40.

Po dvoch rokoch série online prednášok sa letná akadémia BfR uskutoční od 26. 6. - 7. 7. 2023 v Berlíne, v hoteli Pestana.

11. letná akadémia BfR je určená pre členov alebo zamestnancov verejných organizácií zaoberajúcich sa bezpečnosťou potravín a krmív, ktorí už majú skúsenosti s analýzou hodnotenia rizík. Účastníci získajú hlbšie poznatky o analýze hodnotenia rizík a o opatreniach v oblasti komunikácie o rizikách.

Kurz budú viesť vysokokvalifikovaní a skúsení vedci BfR alebo externí odborníci s hlbokými a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti hodnotenia rizík chemických alebo mikrobiálnych. Táto letná akadémia BfR je preto mostom od odborníkov k profesionálom.

Viac informácií o 11. letnej akadémii BfR (obsah kurzu, miesto a dátum konania, poplatky, kritériá na účastníkov, atď.) a odkaz na prihlášku nájdete na webovej stránke BfR.

V prípade otázok alebo ďalších podrobností kontaktujte [email protected].

Organizátor:

Federal Institute for Risk Assessment
Max-Dohrn-Str. 8-10
10589 Berlin
GERMANY

Tel.: +49 (0)30 18412-0
Fax: +49 (0)30 18412-99099
E-Mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood