Facebook Statistics
Značka Kvality

1.Zasadnutie Výkonnej rady WFP

14-02-2014

(Rím, 10-11. február, 2014) Členovia predsedníctva Svetového potravinového programu sa stretli na prvom riadnom zasadnutí Výkonnej rady WFP – World Food Programme v tomto roku. Slovenskú republiku zastupovala Marieta Okenková, stála predstaviteľka SR pri FAO. SR bola na zasadnutí zvolená za člena predsedníctva na obdobie jedného roka. Členstvo v predsedníctve Výkonnej rady WFP je pre Slovenskú republiku príležitosťou zviditeľniť sa na medzinárodnej úrovni a priamo sa zúčastňovať na procesoch súvisiacich s poskytovaním humanitárnej pomoci vo svete.

Svetový potravinový program je najväčšou humanitárnou organizáciou na svete, ktorá je plne financovaná z dobrovoľných príspevkov a poskytuje pomoc viac ako 90 miliónom ľudí žijúcim v potravinovej neistote a chronickej podvýžive v 80 krajinách na celom svete. Výkonná rada WFP rozhoduje o humanitárnych aktivitách realizovaných v krajinách postihnutých hladomorom či prírodnými katastrofami.

Viac informácií o Svetovom potravinovom programe nájdete na www.wfp.org


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood