Aktuality

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 2911/2016-520

MPRV SR, 24.8.2016 - predloženie podkladov pre konzultácie s verejnosťou podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, na dobu 4 týždňov ohľadom návrhu zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach

Podklad pre konzultácie

podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
rezortné číslo: 3052/2016-410

Predbežná informácia

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Infekčná anémia koní

26-08-2016
MPRV SR 26.8.2016 - Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Najväčším rizikom sú neregistrované kone z neregistrovaných chovov s neznámym statusom zdravia (nevyšetrené zvieratá), čo sa potvrdilo aj pri tomto prípade.


Vývoj pravdepodonostných modelov pre kvantitatívnu analýzu vstupných ciest rastlinných škodcov na územie Európskej únie

25-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zverejnil externú vedeckú správu vypracovanú autormi z akademickej oblasti a agentúr vo Veľkej Británii a v Belgicku o vývoji pravdepodobnostných modelov pre kvantitatívnu analýzu vstupných ciest rastlinných škodcov na územie EÚ.

Slovensko na poľnohospodárskej výstave v Gornej Radgoni

25-08-2016
Maribor, Gorná Radgoňa (Slovinsko), 19. - 20.8.2016 – Štátny tajomník MPRV SR Jozef Kamenický sa zúčastnil slávnostného otvorenia 54. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu v Gornej Radgoni a odbornej konferencie zameranej na právo spotrebiteľa na informácie.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu štyroch členov dozornej rady Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu troch členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Archív správ