Sekcie


Vedecké stanovisko k bezpečnosti geneticky modifikovaných sójových zŕn 305423 x 40-3-2

22-08-2016
Panel pre geneticky modifikované organizmy EFSA už skôr preskúmal dva jednotlivé prípady v kombinovanej produkcii sójových zŕn (305423 x 40-3-2), pričom pri preskúmaní nebezpečenstvá neidentifikoval. Nové údaje/informácie k jednotlivým prípadom, ktoré by mohli ovplyvniť závery z predošlých preskúmaní neboli zistené.