Aktuality

 • Minister Jahnátek prijal zástupcov nitrianskej župy a regionálneho združenia Tekov-Hont

  Minister Jahnátek prijal zástupcov nitrianskej župy a regionálneho združenia Tekov-Hont(Bratislava, 5. februára 2015) – Minister Ľubomír Jahnátek prijal na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu obce Santovka Ľubomíra Lörinca. Nosnou témou ich spoločného rozhovoru boli možnosti čerpania eurofondov prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS).
  viac informácií

 • Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

  Program rozvoja vidieka 2014 – 2020(Košice, 27. február 2015) – Séria informačných dní pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov pokračovala v piatok v Košiciach. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek v ich priebehu predstavil nový Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, ktorý Európska komisia schválila 13. februára 2015.
  viac informácií

 • Rokovanie štátnej tajomníčky Lacko – Bartošovej v Európskom parlamente

  Rokovanie štátnej tajomníčky Lacko – Bartošovej v Európskom parlamente(Brusel, 24. február, 2015) - Štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Magdaléna Lacko-Bartošová, sa stretla na pôde Európskeho parlamentu s predsedom výboru pre poľnohospodárstvo (COMAGRI), Czeslawom Siekierszkym. Primárnym dôvodom návštevy bolo nadviazanie kontaktov s predsedom COMAGRI a ďalšími predstaviteľmi Európskeho parlamentu v kontexte príprav Slovenskej republiky na predsedníctvo v Rade EÚ v 2. polroku 2016 (SK PRES) ...
  viac informácií

 • Výjazdová vláda sa konala v Banskej Bystrici

  Výjazdová vláda sa konala v Banskej Bystrici(Banská Bystrica, 25. februára 2015) Vláda dnes rozdelila na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Krupina 18 miliónov eur ...
  viac informácií

 • Predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na konferenciu Predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
  viac informácií

 • Minister Jahnátek sa zúčastnil 90. výročia pôdohospodárskych vied na Slovensku

  Minister Jahnátek sa zúčastnil 90. výročia pôdohospodárskych vied na Slovensku(Lužianky, 17. februára 2015) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek sa dnes zúčastnil 45. Valného zhromaždenia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, ktorá si pripomína 90 ročné jubileum pôdohospodárskych vied na Slovensku. Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied sa už roky stará o rozvoj vedy a výskumu v oblasti pôdohospodárstva a vidieka ...
  viac informácií

 • Minister Jahnátek predstavil Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

  Minister Jahnátek predstavil Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020. Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky...
  viac informácií

 • Program rozvoja vidieka je schválený

  Program rozvoja vidieka je schválenýEurópska komisia schválila ďalších 18 programov rozvoja vidieka (PRV), zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku 2020. Medzi nimi aj PRV pre Slovensko. Ten načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia (1,545 milióna EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych zdrojov) ...
  viac informácií

 • Financie z Európskej únie poputujú opäť do rozvoja slovenských miest

  Financie z Európskej únie poputujú opäť do rozvoja slovenských miestČerpanie eurofondov na rozvoj miest a obcí priviedlo na pôdu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aj bratislavského primátora Iva Nesrovnala. Minister Ľubomír Jahnátek ho dnes prijal so zámerom prediskutovať možnosti úspešného čerpania finančných prostriedkov pre mesto Bratislava...
  viac informácií

 • Štátna tajomníčka Lacko – Bartošová rokovala k príprave SK PRES

  Štátna tajomníčka Lacko – Bartošová rokovala k príprave SK PRES(Bratislava, 12. február 2015) – Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko – Bartošová prijala v uplynulých dňoch na pôde agrorezortu štátneho tajomníka MZVEZ SR Petra Javorčíka. Účelom ich stretnutia bola diskusia k pokroku v príprave MPRV SR na predsedníctvo SR v Rade EÚ v 2. polroku 2016 (ďalej „SK PRES“).
  viac informácií

Minister Jahnátek prijal zástupcov nitrianskej župy a regionálneho združenia Tekov-Hont

05-03-2015
(Bratislava, 5. februára 2015) – Minister Ľubomír Jahnátek prijal na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu obce Santovka Ľubomíra Lörinca. Nosnou témou ich spoločného rozhovoru boli možnosti čerpania eurofondov prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS).
viac informácií

Oznam

02-03-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
viac informácií

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2015

02-03-2015
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2015

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

26-02-2015
(Košice, 27. február 2015) – Séria informačných dní pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov pokračovala v piatok v Košiciach. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek v ich priebehu predstavil nový Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, ktorý Európska komisia schválila 13. februára 2015.
viac informácií

Rokovanie štátnej tajomníčky Lacko – Bartošovej v Európskom parlamente

26-02-2015
(Brusel, 24. február, 2015) - Štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Magdaléna Lacko-Bartošová, sa stretla na pôde Európskeho parlamentu s predsedom výboru pre poľnohospodárstvo (COMAGRI), Czeslawom Siekierszkym. Primárnym dôvodom návštevy bolo nadviazanie kontaktov s predsedom COMAGRI a ďalšími predstaviteľmi Európskeho parlamentu v kontexte príprav Slovenskej republiky na predsedníctvo v Rade EÚ v 2. polroku 2016 (SK PRES) ...
viac informácií

Archív správ