Aktuality

Oznam

25-11-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 25.11.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až október 2014"
viac informácií


Pozvánka

24-11-2014
na 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“, Piešťany, 3. 12. 2014
viac informácií

Stretnutie s veľvyslancom Indickej republiky na Slovensku

24-11-2014
(Bratislava, 24. novembra, 2014) - Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko - Bartošová prijala na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR novovymenovaného veľvyslanca Indickej republiky na Slovensku, Parama Jiat Manna.
viac informácií

Slovensko – holandský diskusný okrúhly stôl

21-11-2014
(Bratislava, 21. novembra 2014) – Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko – Bartošová sa dnes stretla s veľvyslancom Holandského kráľovstva na Slovensku, Richardom van Rijssenom.
viac informácií

Archív správ