Aktuality

Interreg V-A SK-CZ – vyhlásenie výziev

02-05-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo dňa 22.04.2016 nasledovné výzvy...

Výzva na tréningový kurz pre biologické riziká v potravinovom reťazci s gesciou EFSA

02-05-2016
Radi by sme Vás informovali o iniciatíve usporiadania tréningového kurzu organizovaného v spolupráci s EFSA.

Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko

28-04-2016
Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko...

Agrárnu vedu na Slovensku podporí OECD aj v roku 2017

25-04-2016
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 15. apríla 2016 výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v roku 2017. Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP).

Oznam

22-04-2016
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 22.04.2016 dokument s názvom Najčastejšie kladené otázky...

Oznam

18-04-2016
Na stránke ministerstva, v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU bola dňa 18.04.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ podľa klasifikácie COICOP za január až marec 2016.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná zastavuje výrub stromov na ostrove Sihoť

18-04-2016
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná nariadila okamžité zastavenie výrubu stromov na bratislavskom ostrove Sihoť. Ministerstvo v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) začalo s prípravou zabezpečenia dlhodobej ekologickej stability územia a ochrany vodného zdroja.

Oznam

18-04-2016
Na stránke ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 18.04.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín za obdobie január až marec 2016.

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2016

14-04-2016
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2016

Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016“

12-04-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR srdečne pozýva odbornú aj laickú verejnosť na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 12. júna 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra pod názvom POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016.

Archív správ