Aktuality

Zo schovávačky v ruine je dnes kultúrny skvost

25-07-2016
FOCUS - Druhé najväčšie mesto Slovenska sa zviditeľnilo vďaka európskym fondom v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Metropola východu SR má 22 mestských častí, ku ktorým patrí aj Krásna. Tu sa nachádzajú archeologické nálezy, ktoré sú staršie než tie, ktoré sa viažu k samotným Košiciam. Krásna je pokladnicou nielen košickej, ale aj slovenskej histórie.

Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-4

21-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-4 ...

Výberové konanie na riaditeľa Agrokomplexu vyhral Mário Dinga

20-07-2016
Bratislava, 20. júl 2016 – Novým riaditeľom štátneho podniku Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, bude Mário Dinga, ktorý zvíťazil vo výberovom konaní, ktoré sa konalo 19. júla 2016.


Štátny tajomník MPRV SR J. Kamenický sa zúčastnil konferencie s témou: Investície do budúcnosti nášho poľnohospodárstva

18-07-2016
Dňa 8. júla 2016 sa v Bukurešti na pozvanie predsedu vlády Rumunskej republiky, Daciana Ciolosa, zúčastnil štátny tajomník MPRV SR Jozef Kamenický medzinárodnej konferencie, ktorej ambíciou bolo zodpovedať na otázku: Aké investície sú potrebné na dosiahnutie udržateľného rozvoja poľnohospodárskeho sektora v prospech európskych farmárov.

Štátny tajomník Jozef Kamenický na medzinárodnej konferencii v Holandsku

18-07-2016
(Holandsko, Noordwijk, 5. – 6. júl 2016) Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jozef Kamenický sa v dňoch 5.–6. júla 2016 zúčastnil ministerského stretnutia na vysokej úrovni v rámci medzinárodnej konferencie "Investovanie Africkej únie (AÚ) a EÚ do budúcnosti potravinovej sebestačnosti", ktorú zorganizovala holandská vláda v spolupráci s Africkou úniou a Európskou komisiou.

Európska komisia predstavila balíček na podporu farmárom

18-07-2016
Brusel, 18. júl 2016 – Európska komisia dnes na Rade ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ predstavila balíček na podporu riešenia krízovej situácie sektora živočíšnej výroby - chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz.

Predbežná informácia pre verejnosť

18-07-2016
o začatí tvorby právnych predpisov Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. za rok 2016

Tvorba právnych predpisov MPRV SR v roku 2016 k 7.6.2016

15-07-2016
Oznámenie o začatí tvorby právneho predpisu na MPRV SR pre zapojenie verejnosti do tohto procesu.

Verejná konzultácia k aktívnej látke mepanipyrim

15-07-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA vydal výzvu na verejnú konzultácia k aktívnej látke mepanipyrim. Termín podania pripomienok je do 11.09.2016...

Archív správ


Aktuálne z legislatívy