Aktuality

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko –Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 (HUSKROUA ENI CBC 2014-2020)“

30-07-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020“ ...
viac informácií

Pozvánka

29-07-2015
Národný žrebčín Topoľčianky Vás pozýva dňa 1. – 2. augusta 2015 od 9:00 hod. na súťažné športové podujatie o cenu Národného žrebčína v parkúrovom skákaní...
viac informácií

Jelene a medvede z Poľany využívajú eurofondy

28-07-2015
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
viac informácií

Oznámenie

21-07-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 21.7.2015 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU 28 za január až jún 2015.
viac informácií

Oznámenie

21-07-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 21. 7. 2015 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku za január až jún 2015.
viac informácií

Archív správ