Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania

22-12-2014
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 17.12.2014 na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.
viac informácií

Výberové konania do Panela expertov na vysokej úrovni pri Výbore OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (HLPE)

22-12-2014
V októbri 2009 bol vytvorený Panel expertov na vysokej úrovni pre potravinovú bezpečnosť a výživu (HLPE) ako podporné teleso pre Výbor OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS). Panel produkuje správy na témy zadané výborom CFS, kde hodnotí aktuálny stav potravinovej bezpečnosti a výživy, poskytuje nezávislú analýzu, identifikuje hlavné problémy a navrhuje opatrenia pre členov CFS...
viac informácií

Oznam

19-12-2014
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ...
viac informácií

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

19-12-2014
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

Oznam

18-12-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 18.12.2014 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravin v krajinách EU – 28 za január až november 2014"
viac informácií

Archív správ