Aktuality

Prípad Morca Della je len vrcholom ľadovca, kde sú výrobcovia v nevýhode oproti obchodným reťazcom

28-07-2016
V predajniach obchodného reťazca Kaufland už nedostať Morca-Dellu, mäsovo-sójovú zmes na špagety. Obchodný reťazec sa nedohodol s výrobcom na obchodných podmienkach. Ministerstvo pôdohospodárstva upozorňuje, že nejde o jediný prípad, kedy obchodné reťazce tlačia dodávateľov do nevýhodných podmienok. Aj kvôli takýmto prípadom prichádzajú slovenskí výrobcovia o odbyt a spotrebitelia o slovenské výrobky.

Výzvy na tender „Cvičenie pripravenosti v čase krízy pre oblasť bezpečnosti potravín a krmív"

28-07-2016
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender č. 2016/S 141-254234, ktorého cieľom je ponúknuť EFSA balíček tréningových aktivít na zvýšenie pripravenosti v čase krízy pre oblasť bezpečnosti potravín a krmív. Cieľom kontraktu je zvýšiť vedomosti zamestnancov EFSA ...

Zdravotné tvrdenie o Lactobacillus plantarum 299v a zvýšení vstrebávania nehémového železa

27-07-2016
Úrad EFSA vydal vedecké stanovisko EFSA Panelu NDA „Zdravotné tvrdenie o Lactobacillus plantarum 299v a zvýšení vstrebávania nehémového železa“...

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa MRL pre látku haloxyfop-P v sójových bôboch v prípade importu

27-07-2016
V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Rakúsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Dow AgroSciences (DAS) nastaviť tolerovateľné hodnoty importu pre aktívnu látku haloxyfop-P (haloxypof-R) ...

Výživové tvrdenie pre hydrolyzát kazeínu a zníženie postprandiálnej glykémie v krvi

26-07-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA „Výživové tvrdenie pre hydrolyzát kazeínu a zníženie postprandiálnej glykémie v krvi“. Vedecký Panel NDA bol požiadaný o vypracovanie stanoviska k výživovému tvrdeniu na produkt FHI LFC24, hydrolyzát kazeínu získaný z kravského mlieka, a jeho vplyvu na zníženie postprandiálnej glykémie...

Pozvanie na medzinárodnú konferenciu

26-07-2016
Pozvanie na medzinárodnú na tému „Trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, ktorá sa bude konať 18. - 20. 10. 2016 v Piešťanoch.

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku cyantraniliprole v stolovom hrozne

26-07-2016
V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Francúzsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti DuPont de Nemours modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku cyantraniliprole v stolovom hrozne...


Seňa ako každá dedina je aj nie je pupkom sveta

25-07-2016
FOCUS – Seňa obec v okrese Košice okolie v Košickom samosprávnom kraji žije aj problémami, ako z mladej generácie vychovať ľudí schopných sa sami o seba postarať v dnešnom často tak zložitom svete. Je to veľmi dôležité, veď dnes moderných učebných pomôcok ťažko naučíte v praxi sa uplatniť najmä deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Hodnotenie rizika uhličitanu meďnatého

25-07-2016
Úrad EFSA vydal vedecké stanovisko EFSA Panelu CEF „Hodnotenie rizika uhličitanu meďnatého“, ktorý sa používa na ...

Archív správ