Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Ovčí salašnícky údený syr - Zaručená tradičná špecialita


Veľvyslanci Českej republiky a Španielskeho kráľovstva na návšteve ministerstva


Návšteva veľvyslanca Maďarska na pôde ministerstva


Veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska na návšteve u ministra


Minister rokoval so zástupcami potravinárskeho sektora, organizačné zmeny na ministerstve


Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ


Tlačová správa


Súťaž o logo programu „Školské mlieko“ - výlet na farmu vo Vlčkovciach


Program "Školské mlieko"