Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Výzva na predkladanie žiadostí pre Malé a stredné podniky - SKHU/1801


Reakcia: Predstaviteľky SaS boli zneužité na ovplyvnenie súdneho konania


Agrorezort štartuje leteckú vakcináciu líšok proti besnote


Regióny získajú financie na rozvoj sociálnej infraštruktúry


Potravinoví inšpektori podrobili testom veľkonočný sortiment


Na Slovensko sa vrátila vtáčia chrípka, agrorezort vyzýva chovateľov k zvýšenej opatrnosti


Vo veľkonočných figúrkach sa nemusí skrývať čokoláda


Európsky parlament aj vďaka Slovensku rieši dvojakú kvalitu potravín


Agrorezort rázne zakročil proti podvodom na východe Slovenska


Vyhodnotili sme projekty zelenej infraštruktúry pre obce a mestá


Programové vyhlásenie vlády 2018-2020: Pôdohospodárska politika


Zrušili sme informačné embargo súvisiace s talianskymi firmami na východe SR


5. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko