Tlačové správy

OSN vyhlásila rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín

21-12-2018