Tlačové správy

Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

11-07-2018